Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, mener det er en myte at behandlingstiden på asylsøknader er rekordhøy og kan ta opptil mange år å behandle.

Det er diskusjonen som Nettavisens næringslivspanel om asylpolitikken som trigget Lønseth.

Der sa blant annet investor Jan Petter Sissener:

– Vi må ta en time-out i asyl- og innvandringspolitikken. Vi har ikke fått det til. Ikke flere asylfolk inn i landet på et halvt eller ett år inntil vi har ryddet opp i køene. I dag kan det ta årevis før endelig besclutning om de får bli eller ei, blir tatt.

– Det er ingen asylsaker som tar mange år å behandle, men det er en god del saker hvor det tar mange år å transportere tilbake søkeren etter avslag, sier Lønseth til Nettavisen NA24.

– Hva skyldes det?

– Det er utfordrende med folk som ikke bidrar til å avklare sin identitet, og til og med kommer med falske opplysninger, i så måte. Vi får ikke returnert noen til noe land hvor, vi ikke kan fremvise en sikker identitet. Snudd på hodet. Vi hadde jo ikke akseptert at irakiske myndigheter landet på Gardermoen og sa at dette var en nordmann, uten gyldig ID. sier Lønseth.

LES HELE SAKEN HER: - Vi har ikke fått til innvandringspolitikken

LES OGSÅ: - Norge er konk

Han opplyser at dette er en tidkrevende prosess, men mener regjeringen har gjort mye for å få ned behandlingstiden. Utfordringen vil være, uavhengig av fargen på regjeringen, velviljen til opprinnelseslandet.

– Vi har jobbet kontinuerlig med å få til raskere retur. Vi har jobbet både med frivillig retur og tvangsretur problematikken. Aldri før har det blitt transportert så mange asylsøkere tilbake til sine opprinnelsesland, som nå, sier Lønseth.

– De vi transporterer flest av, er kriminelle og straffedømte, fortsetter han.

– Norsk innvandringspolitikk er for snill

Også Frp-leder Siv Jensen, ga regjeringen stryk når det gjaldt asylpolitikken. Til Nettavisen NA24 sa hun for noen uker siden:

– Norsk innvandringspolitikk er for snill, og vi stiller altfor få krav.

– Det at man skal ha muligheten å anke er et rettssikkerhetsprinsipp vi i Frp også er for, men det er forskjell på det å kunne anke, og det å anke i det uendelig.

– Målet til Frp er å få behandlingstiden ned til maks seks måneder.

LES SIV JENSENS KRITIKK HER: - I Norge er adgangen til sosiale goder og trygdeytelser veldig enkel

- Vi har strammet inn asylpolitikken

Dette mener Lønseth blir helt feil.

– Vi har strammet inn asylpolitikken. Vi stiller krav om internflukt, det vil si at det er uttrykt for deg i hele landet du kommer fra. Er det en plass som er trygg, så må du reiser dit, sier Lønseth.

– Vi har også strammet inn familieinnvandringspolitikken. Vi stiller krav om underhold, de som vil danne ekteskap med noen fra utlandet må også kunne forsørge sin blivende ektefelle, fortsetter statssekretæren.

Han opplyser at alle asylsøkerne til Norge har fått et svar innen ett til 1,5 år fra de kom til Norge og leverte asylsøknaden.

– Vi har ambisjon at det skjer innen ett år. I mange saker vil det gå raskere, men i visse saker kreves det mye, og det tar erfaringsmessig lang tid.

En behandlingstid ned mot maksimum seks måneder har ikke Lønseth tro på.

– Det vil gå ut over kvaliteten på behandlingen, eller så må man legge mye mer ressurser i det, sier han.

- Erna hadde gjort det samme

Han viser til at Siv Jensen trekker fram domstolsbehandlingen, hvor støttegrupper hjelper enkelte asylsøkere å kjøre saker inn for domstolene.

– Det kan ikke vi nekte dem. I et rettssamfunn er det viktig at befolkningen har tilgang til domstolene. Det er ganske sentralt i et rettssamfunn og i et demokrati og antakelig er det folkerettsstridig også, sier Lønseth.

– Det er bare noen som tror at det bare er å sette noen personer på et fly og frakte dem ut. Hadde det vært så lett, hadde det blitt gjort for mange år siden, sier han videre.

– Jeg er helt sikkert at også Erna hadde gjort det samme da hun var kommunalminister, men hun slet med akkurat det samme som vi gjør i dag, fortsetter Lønseth.

Han er enig med Jensen at det brukes for mye ressurser disse såkalte omgjøringsanmodningene. Det er en mulighet en asylsøker har å klage på avslaget, hvis det har dukket opp nye forhold eller omstendigheter i asylsaken.

Derfor foreslo regjeringen, rett før sommeren, en innskjerpelse, som skal gjøre behandlingstiden i forbindelse med omgjøringsanmodninger, raskere.

– Vi forslo at Utlendingsnemnda ikke trenger å begrunne avslaget, slik at de fort kan avslå dem. Men vi må ha en liten åpning. Det har med rettssikkerheten å gjøre, sier Lønseth.

VALG 2013: Følg Nettavisens liveblogg om valget her.

HTML EMBED