OSLO (Nettavisen) Mange av yrkesfaglinjene sliter med dårlig økonomi og stor mangel på relevant utstyr.

- Dette betyr at elevene ikke får den muligheten de skal ha til å belyse teorien gjennom praksis, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet til Nettavisen.

13 år siden forrige kartlegging
Utdanningsforbundet har ventet lenge på en offentlig kartlegging av utstyrssituasjonen på yrkesfag.

Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet tror en slik kartlegging vil avdekke store mangler. En undersøkelse fra Utdanningsforbundet tidligere i år viser at:

- 25 prosent av lærerne har ikke tilgang til utstyret læreplanen i programfaget krever

- 40 prosent har ikke utstyret læreplanen i Prosjekt til fordypning forutsetter.

- 20 prosent har ikke tilstrekkelig kompetanse til å bruke maskinene eller utstyret de benytter i opplæringen.

- Må følges opp
- Når kartleggingen er gjennomført, må dette følges opp, sier Lied.

- Hvor mye vil det løftet dere etterlyser koste?

- Jeg tør ikke tallfeste noe nå. Mye av utstyret som trengs er dyrt, men vi må være villige til å bruke penger på dette. Det trengs et økonomisk løft.

- Gir ikke samarbeidet med bedriftene tilgang på utstyr og praktisk kompetanse?

- Handler om å belyse teorien gjennom praksis
- Vi kan ikke forvente at skolene skal ha like oppdatert og moderne utstyr som det som er ute i bedriftene, men med så lite og mangelfullt utstyr som vi har i dag, klarer ikke lærerne i tilstrekkelig grad å praksisrette opplæringen. Det å ha tilgang på utstyr, handler om å kunne belyse teorien gjennom praksis. Vi kan ikke skille strengt mellom teori og praksis. Elevene skal lære teori gjennom praksis, og da må skolene ha et minimum av utstyr, sier Lied til Nettavisen.

- Det blir for dumt
I valgkampen er det flere partier som lover en satsing på yrkesfagene. Venstre er ett av dem.

- Vi har sett mange eksempler på at yrkesfagskolene har eldgamle maskiner eller mangler noe så elementært som velfungerende spikerpistol. Det er klart at elever som har alle forutsetninger for å lykkes i yrkesfagene får et elendig utgangspunkt når opplæringen de får blir begrenset av utstyrsmangel. Det blir for dumt, og er en håpløs situasjon for yrkesfagelever over hele landet, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en kommentar.

Finner alvorlige mangler
Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet peker på at ressurssituasjonen og utstyrsmangelen på yrkesfagene også har en annen side. Med mye gammelt og dårlig vedlikeholdt utstyr settes sikkerheten til lærere og elever på spill.

Hvert år skader også ansatte og elever seg på arbeidsutstyr i den videregående skolen. Arbeidstilsynet forteller at det gjøres nedslående tilsyn på skoler over hele landet.

«Kuttet av fingeren», «Kvestet av båndsag», «Fikk håret revet av», «Bøtelagt for elevskade». Dette er noen av flere overskrifter . Alle dreier seg om bruk av arbeidsutstyr som ledd i praktisk opplæring.

I oktober omtalte Nordlys en sak ved to skoler i Troms, der Arbeidstilsynet hadde gitt pålegg etter å ha avdekket farlige maskiner . Det var ved Breivika videregående og Sjøvegan videregående at totalt tolv maskiner ble «avskiltet».