Gå til sidens hovedinnhold

Valgerd forsterker krisen

Kristelig Folkeparti er inne i en dyp krise. Partileder Valgerd Svarstad Haugland bidrar til å forsterke krisen ved å snakke om egen avgang i forbindelse med en dårlig meningsmåling for partiet.

Det var helt naturlig at partileder Svarstad Haugland understreket behovet for en grundig selvransakelse etter det elendige valgresultatet i høst. Et eget utvalg fikk oppdraget med å analysere stemningen i partiet. Utvalget skulle også foreta en vurdering av partiets ledelse og av partiets politikk.

På mange måter var dette en helt selvfølgelig prosess som partiledelsen tok initiativ til etter en mislykket valgkamp og et katastrofalt valgresultat.

Nå foreligger nye meningsmålinger som viser rekordlav oppslutning om Kristelig Folkeparti blant velgerne. I denne situasjonen sier Svarstad Haugland at hun overveier å trekke seg som partileder. Det er noe ganske annet enn å ta til orde for en grundig evaluering av et dårlig valgresultat.

Ved å knytte spørsmålet om egen avgang til meningsmålinger, og ved å henvise til kritikken mot regjeringens forslag til statsbudsjett som mulig årsak til dårlig oppslutning om partiet, oppnår Svarstad Haugland å sette seg selv på oppsigelse.

Partilederen bidrar til å skape en forventning om at hun skal gi beskjed om egen avgang når partiets landsstyre samles i november. Kanskje ville både Valgerd Svarstad Haugland og partiet vært best tjent med å avvente nye og ganske sikkert bedre meningsmålinger. Ingen partier har kommer særlig godt fra å skifte ledelse i tider med mye motbør.

Og det er heller ikke så lenge siden Valgerd Svarstad Haugland sendte ut et signal om at hun ville kjempe mot krefter som ønsket å fjerne henne som partileder. Det er kanskje hennes største problem som politisk leder at hun ofte uttaler seg på måter som skaper inntrykk av at hun er en vinglete person. Det har ikke en politisk leder lov til å være.

Kristelig Folkepartis åpenbare problemer og mulighetene for et lederskifte også i Venstre, skaper stor usikkerhet om regjeringens muligheter for å overleve særlig lenge. Det er etter hvert ganske mange i Kristelig Folkeparti som har en følelse av mistrivsel ved å sitte i en regjering som er så kraftig dominert av Høyre.

Kanskje ville det gjort situasjonen betydelig lettere for hele regjeringen om enkelte statsråder hadde større sans for å orientere seg inn mot en sentrumspolitisk linje. Det er nemlig de sentrumsorienterte løsningene som har muligheter for å vinne frem. Demonstrative Høyre-fremstøt vil aldri samle det nødvendige flertall i Stortinget.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot