Den første partitesten i Norge kom til valget i 1999. Det var en del av Nettavisens store satsing på tester, og var en enkel test som ga deg ett av partiene som den gangen var på Stortinget. Over 150 000 mennesker tok testen den første sommeren inn mot valget.

Årene etter har mange andre aviser i både innland og utland hatt partitester. Ofte har testene blitt avanserte for leserne å forholde seg til. Derfor har vi i 2021 har valgt å gå tilbake til slik den var i 1999. En enkel test hvor du som leser forholder deg til sakene om du er for eller mot.

Noen dager før valget har over 180.000 tatt årets partitest.

Her kan du ta testen

Utfordringen er selvfølgelig at mange partier mangler standpunkter på enkelte saker, eller har standpunkter som kan gå både på ja og nei på enkelte spørsmål. Her har Nettavisen tatt redaksjonelle valg for å plassere partiene basert på uttalelser og avstemninger i Stortinget. Testen justeres også fortløpende med uttalelser fra partiene.

Vi startet med 20 spørsmål som definert som de 20 sakene Nettavisens redaksjon mener vil prege årets valgkamp, og er av høyest interesse for norske velgere. Dette er foreløpig utvidet til 24 spørsmål. Testen kan senere utvides.

I Nettavisens test er det 19 partier med.

Her kan du ta testen

Har du innspill til spørsmål eller annet i testen? Det kan du sende inn her.