Gå til sidens hovedinnhold

Valuta senker Scana

Store nedskrivninger på valutakontrakter gir stort underskudd.

Scana Industrier fikk et resultat før skatt som viser et underskudd på 78 millioner kroner i fjerde kvartal. I samme periode året før hadde de et resultat på før skatt som viser et overskudd på 69 millioner kroner.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

I løpet av fjerde kvartal 2008 har de tatt tap relatert til valutaderivater og det belastet finanskostnadene med 151 millioner kroner. Denne verdiendringen har ingen likviditetseffekt og ansees som midlertidige.

Justert for dette ville resultat før skatt havnet på 34 millioner kroner mot 87 millioner i samme periode i 2007.

Selskapet har tatt avsetninger på 47 millioner kroner i forbindelse med at FPSOceans har begjært oppbud. Scana skriver ned denne posten.

Svakere på driften
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) falt til 89 millioner kroner fra 108 millioner kroner, mens det ordinære driftsresultatet havnet på 75 millioner kroner også det en nedgang sammenlignet med 94 millioner kroner i fjerde kvartal 2007.

Driftsinntektene økte til 797 millioner kroner fra 705 millioner kroner. Driftsmarginen falt til 9 prosent fra 13 prosent.

Ordreinngangen havnet på 502 millioner kroner i løpet av de tre siste månedene av 2008 mot 688 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Det brakte ordrereserven til 2,1 milliarder kroner mot 2,3 milliarder ved utgangen av 2007.

HTML EMBED
DISKUTÈR HER:Hva skjer med Scana?

Styret foreslår at det betales et utbytte på 0,30 kroner per aksje i tillegg til 3,2 millioner aksjer.

- Scanas hovedprodukter er vel diversifisert, nisjeorientert og ledende innen sine markedssegment. Etter flere år med vekst ventes det imidlertid at finanskrisen og en realøkonomisk nedgang vil redusere aktiviteten. Den markedsmessige usikkerheten for konsernets produkter og tjenester er dog begrenset i 2009 ettersom en god del av produksjonskapasiteten allerede er solgt. Scana har også tatt flere strategisk viktige kontrakter i fjerde kvartal 2008, skriver selskapet i sin resultatpresentasjon.

Ser lavere etterspørsel
Selskapet ser lavere etterspørsel innen markedssegmentet stål og maskin i 2009, mens de tror at forretningsområdet marine vil få et godt år med høy aktivitet i 2009.

For området energi ser de en fortsatt god etterspørsel etter Scanas produkter. Etterspørselen etter produkter fra stålselskapene til markedssegmentet olje og gass vil kunne bli noe redusert i 2009 som følge av lavere oljepris og noe tidsforskyving av prosjekter.

Oppkjøp
Scana Industrier opplyser at de kjøper ABBs marine virksomhet i Polen. Partene er enige om ikke å offentliggjøre verdien av avtalen.

- Virksomheten designer, produserer og installerer tunnelthrustere, akslinger og faste og vridbare propeller for skip fra cirka 1.000 tonn og opp til de aller største skipstypene, heter det i en egen melding.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken