Gå til sidens hovedinnhold

Euroen trosser krisen

Valutaen har holdt seg sterk i lang tid. - Det er likevel tydelig at gjeldskrisen tynger euroen, sier ekspert.

Krisen i eurosonen har gradvis vokst seg sterkere de siste månedene.

Hellas er på konkursens rand, Italia følger hakk i hæl og det står heller ikke bra til med for eksempel Portugal og Irland.

I krisetider er det vanlig at valutaen i området svekkes, men det har ikke skjedd med euroen i så langt. En euro noteres onsdag ettermiddag til 1,35 dollar. Så langt i år har euroen styrket seg med 1 prosent mot dollar.

- Det er riktig at euroen har holdt seg overraskende bra til tross for vedvarende oppmerksomhet på gjeldsproblemene i eurosonen. Det er likevel tydelig at gjeldskrisen tynger euroen og det har også vært tydelig gjennom de siste dagene, sier valutaanalytiker Camilla Viland i DnB Nor Markets til NA24.

- Frykten for at gjeldskrisen skal spre seg til større og viktigere land som Spania og Italia er økende, legger Viland til.

Sterkere dollar på lang sikt
Det er vanskelig å finne årsaker til at euroen har holdt seg sterk.

Noen eksperter mener det kan ha sammenheng med at flere EU-land har signalisert at de vil inn i euroen på tross av krisen.

I tillegg er det mange som tror at det ikke vil bli en totalkollaps. Det styrkes av at sterke politiske ledere, som Tysklands Angela Merkel, har uttalt at de ikke vil la euroen ryke for enhver pris.

Valutaanalytiker, Camilla Viland, tror uansett at euroen vil svekke seg framover.

- Gjeldsutfordringene vil fortsatt tynge valutaen. I tillegg mener vi at relative vekst og renteforskjeller indikerer at dollaren skal styrke seg mot euro. USA er en mer fleksibel økonomi enn eurosonen. Vi venter også denne gangen at veksten vil ta seg raskere opp i USA og på sikt ligge høyere enn i eurosonen. Vi ser tegn til dette allerede nå. Gjennom de siste månedene har nøkkeltallene for amerikansk økonomi stabilisert seg og til en viss grad bedret seg, mens europeiske nøkkeltall stadig blir svakere, forklarer Viland fra DnB Nor Markets.

- På enda lenger sikt vil dette også kunne innebære at den amerikanske sentralbanken vil kunne starte prosessen med pengepolitisk innstramming tidligere enn den europeiske sentralbanken. Etter hvert som markedene begynner å prise inn dette. Vil det tale i retning av sterkere dollar mot euro, men dette er trolig enda et godt stykke fram i tid, legger Viland til.

Tror på sterkere krone
Når man ser på euroen opp mot kronen, har også det forholdet vært stabilt. En euro koster onsdag ettermiddag 7,78 kroner. Så langt i år er kursen omrent uendret

- I det siste tegn til at handelsintervallet for kronen har flyttet seg noe ned (til 7,65-7,90). Dette er nivåer som aktørene i kronemarkedet synes å være komfortable med og vi tror valutaparet i all hovedsak vil forbli innen dette intervallet også fremover. Usikkerhet i markedene kan imidlertid gi svingninger og tidvise brudd, spår Camilla Viland.

Valutaanalytikeren tror på en sterkere krone på lang sikt, men sier at krisen i Europa kan påvirke kronen på en negativ måte.

- Vi venter at Norges Bank vil kutte renten og oljeprisen skal falle litt tilbake mot nyttår. I tillegg tror vi uroen i finansmarkedene vil vedvare og at det er en sjanse for at situasjonen skal tilspisse seg ytterligere. Økt uro har historisk normalt gått sammen med en svakere krone (som under finanskrisen). Årsaken til dette er at kronen er en liten, perifer valuta med relativt lite likviditet, egenskaper investorer ikke ønsker i urolige tider.

Kommentarer til denne saken