Gå til sidens hovedinnhold

En av disse er ulovlig

Et av disse fartøyene er ulovlig å kjøre med på sjøen. Men det kan det snart bli slutt på.

Gå til Nettavisen Motor

Politiet og Sjøfartsdirektoratet oppgir at per dags dato er det forbudt å kjøre vannskuter på sjøen.

- Vi har et generelt forbud, men man kan søke om lov av kommunen til å kjøre vannskuter. Dette er opp til hver enkelt kommune å åpne opp for for bestemte områder for kjøring av slike fartøy, sier underdirektør i Sjøfartsdirektoratet Bjørn Reppe til Nettavisen.

Men dette har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) reagert på, og det kan nå se ut til at en lovendring er på gang.

- ESA: Det norske lovverket må endres
ESA har nemlig sendt et brev til norske myndigheter, hvor de argumenterte for at det norske lovverket måtte endres.

Som svar, foreslo norske myndigheter en endring. Men dette var ikke bra nok for ESA, som ikke var enig i ett av punktene myndighetene foreslo.

- Den foreslåtte endringen medfører i korte trekk at i stedet for å ha en generell tillatelse med lokale forbud, slik som for båter generelt, skulle man ha et generelt forbud med lokal tillatelser for vannskutere. Dette er fortsatt en forskjellsbehandling mellom to produkter som delvis tjener samme formål som strider mot EØS-avtalens grunnleggende prinsipper, forteller Advokat Espen Bakken i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Nå vurderer ESA på nytt det norske reglementet, og dersom norske myndigheter ikke følger ESAs nye vurderinger - kan saken havne i EFTA-domstolen.

- Norsk forbud kan bryte med EØS-avtalen
Bakken har flere klienter som er blitt stanset av politiet etter å ha kjørt vannskuter.

Han forteller at spørsmålet er om det norske forbudet bryter med EØS-avtalens artikkel 11 og 13. EØS-avtalen har blant annet til hensikt å fremme fri flyt av varer som har sin opprinnelse innenfor EØS-området.

- Dette innebærer at et produkt som er produsert helt eller delvis innenfor EØS-området ikke skal møtes av nasjonale restriksjoner ved import til andre EØS-land. Kjernen er derfor om den nasjonale bruksbegrensningen forbudet innebærer er en indirekte importrestriksjon, da et produkt som er lovlig importert ikke kan brukes, sier Bakken.

- Saken ligger i ESAs hender
Miljøverndepartementet oppgir til Nettavisen at de i denne stund venter på ESAs vurdering av det norske reglementet.

- ESA vurderer om det norske regelverket er i strid med EØS-avtalen. Saken ligger nå i ESAs hender. Vi er i dialog med ESA om saken, sier rådgiver ved avdeling for internasjonalt samarbeid i Miljøverndepartementet, Gabrielle Østern, til Nettavisen.

- Tror loven kan være i endring
- I 1998 ble det bestemt i småbåtloven at vannskuter er ulovlig å kjøre på sjøen, forteller politimester i politidirektoratet, Sveinung Stangeland, til Nettavisen.

Det er miljø- og sikkerhetstilsyn som ligger til grunn for at disse fartøyene er forbudt å ferdes med i Norge.

- Bakgrunnen til forbudet ligger i at fartøyene bråkte og forurenset da de kom. Disse grunnene til lovforbudet veier nok ikke like tungt i dag, blant annet fordi skuterne er blitt mer støysvake, sier Stangeland.

Han oppgir at han tror denne loven er i endring.

Bakken forteller at han håper at loven blir endret så fort som mulig.

- På vegne av mine klienter, håper jeg at vi vår en avklaring før skutersesongen starter, sier han.

Båt eller vannskuter?
Reppe i Sjøfartsdirektoratet forteller at deres oppgave er å avgjøre om et fartøy er en båt eller vannskuter.

- Det er lett å ta stilling til om et fartøy er en vannskuter, men det verre i de tilfellene hvor det dreier seg om et vannskuterlignende fartøy, forteller Reppe.

Store bøter
Dersom man blir stoppet av politiet, vanker det store bøter og en anmeldelse.

- En ren overtredelse uten en farlig situasjon kan fort resultere i en bot på rundt 4000 kroner, og oppover avhengig av hastighet og hvor man har kjørt, sier politiadvokat ved Arendal politidistrikt, Unni Gullberg, til Nettavisen.

- Saker på vent
- De anmeldte sakene som gjelder kjøring av vannskutere som er produsert i Europa, er nå satt på vent til vi vet noe mer om hvordan situasjonen blir etter at ESA har tatt sin vurdering, og om norske myndigheter velger å endre loven eller ikke. Når dette blir avgjort, vet vi ikke, sier Gullberg.

Førere av fartøy som er produsert utenfor Europa, rammes av de norske lovbetingelsene.

- Sakene deres går som normalt, med anmeldelse og bøteleggelse, sier Gullberg.

Stangeland forteller at Stortinget må endre loven, før politiet endrer sin praksis.

- Vi kan ikke la være å håndheve noen lover, og følge andre slik det passer oss. Vi handler ut ifra hvordan loven er nå, og kan ikke overprøve Stortingets lovgivende myndighet, forteller Stangeland.

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken