Gå til sidens hovedinnhold

Varsler tøffere tider

Byggma merker lavere aktivitet i byggevaremarkedet.

Byggma merker at konjunkturnedgangen påvirker aktiviteten i markedet.

NA24 - din næringslivsavis

Nå melder selskapet at det forventer at resultatet i 2008 vil bli vesentlig lavere enn i 2007.

Byggma endte andre kvartal med et underskudd på 6,3 millioner kroner, mot 4,1 millioner kroner i overskudd i samme periode i fjor.

Driftsresultatet falt i samme periode fra 7,1 millioner kroner til minus 0,7 mllioner kroner. Driftsinntektene steg derimot med 38,8 millioner kroner til 483,6 millioner kroner i andre kvartal. Økningen er hovedsakelig knyttet til Fibo-Trespo. Huntonit, Forestia og Uldal har også hatt omsetningsøkning.

- Omsetningen i konsernet totalt sett har vært tilfredsstillende, hensyntatt markedsutviklingen. Den konjunkturbetingede nedgangen i etterspørselen av byggevarer har ført til økt prispress på enkelte av Byggmas produktgrupper. Sammen med betydelige prisøkninger på enkelte innsatsfaktorer har dette påvirket driftsresultatet i negativ retning, skriver styret i rapporten.

Styret skriver videre i rapporten at konsernet står godt rustet til å møte de markedsmessige utfordringer. Konsernet opplever fortsatt prispress på enkelte innsatsfaktorer. Byggma vil derfor gjennomføre prisøkninger fra 1. oktober.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken