(SIDE2): Lufta hjemme hos dem som fyrer med ved inneholder fem ganger så mange kreftfremkallende PAHer (polysykliske aromatiske hydrokarboner) sammenlignet med dem som ikke fyrer med ved, skriver Dagbladet. PAH er den største gruppen med kreftfremkallende forbindelser vi kjenner til.

Det er en doktoravhandling fra Sahlgrenska Universitetssjukehus i Göteborg som står bak funnene, og den viser at luften i stua hos vedfyrere var like helseskadelig som en tungt trafikkert vei. Det er fra før kjent at vedfyring kan bidra til skadelige PAH-nivåer utendørs i tettbebygde strøk.

- Men jeg visste ikke at det var så signifikant innendørs. Det er oppsiktsvekkende, sier seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk Institutt for luftforskning (NILU) til Dagbladet.

Forskningssjef Steinar Tretli i Kreftregisteret sier imidlertid at generelt er forurensing ute regnet som en svært liten faktor når det gjelder fare for å utvikle kreft.

- Til sammenligning er det 50 ulike kreftfremkallende stoffer i en sigarett, disse blir også sugt direkte inn i kroppen. Det gir en voldsom eksponering sammenlignet med PAH i lufta, sier han.