Det er forskjell på nye og gamle ovner. Ikke bare når det kommer til design, men også når det gjelder effektivitet.

Selv om enkelte eldgamle ovner under visse omstendigheter kan matche de nyeste i effektivitet og partikkelutslipp, er det veldokumentert at nyere ovner med ny forbrenningsteknologi både utnytter energien i veden bedre og slipper ut færre partikler – til glede både for lommebok og miljø.

Betyr det så at du bør skifte ut din gamle ovn?

Dersom ovnen har affeksjonsverdi for deg, samtidig som du ønsker å forbedre effektiviteten, kan en etterbrenner være et kompromiss.

Gjør ovnen mer miljøvennlig

Etterbrennerens oppgave er nemlig å gjøre gamle ovner som i dag ikke er omfattet av de nye miljøkravene mer miljøvennlige. En etterbrenner er en innretning som kan monteres i en rekke gamle ovner, og bidrar til at du får mer energi ut av veden og at svevestøvutslippene reduseres. Etterbrenneren sørger nemlig for at oppvarmet sekundærluft blandes med uforbrente gasser fra veden for så å brenne ut – slik som i de nye rentbrennende ovnene.

Montere etterbrenner?

Fordeler

  • Rimeligere enn å kjøpe og installere en ny vedovn
  • Gjør at den gamle ovnen blir mer effektiv og slipper ut mindre svevestøv
  • Dersom alternativet er å fortsette å fyre i en gammel ovn, vil etterbrenneren innebære en forbedring

Ulemper

  • Ikke like effektiv som nye, rentbrennende ovner
  • Passer ikke i alle ovnsmodeller
  • Fungerer ikke like effektivt når trekken strupes for å drøye veden

En laboratorieundersøkelse utført av Miljøenheten i Trondheim viser til at svevestøvutslippene ved bruk av etterbrenner reduseres med 75 %, og var på linje med nye rentbrennende ildsteder. I tillegg hevdes det at varmeeffekten økte mellom 5 og 15 %. Det fører til lavere vedforbruk, samtidig som sot- og bekdannelse reduseres, noe som igjen skulle tilsi at faren for pipebrann blir mindre.

Etterbrenneren som forhandles i det norske markedet er utviklet av Johan Hustad, tidligere professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, nå prorektor ved NTNU.

Firmaet som forhandler etterbrenneren går under navnet Ecoxy, og føres av Odin Vedlikehold. Så langt er det solgt omkring 800 etterbrennere i Norge.

I enkelte kommuner, deriblant Oslo, kan man søke om tilskudd til å montere etterbrennere i gamle ovner. Tilskuddet er på opptil 3000 kroner, og dekker nesten hele kostnaden ved kjøp og montering av etterbrenner. Det er mulig å montere etterbrenneren selv, men installasjonen må alltid meldes inn til feiervesenet i kommunen som utfører kontroll og godkjenning.

– Som å bytte ut rullings med filtersigaretter

Men ikke alle er like begeistret for denne løsningen.

– Etterbrennere er som å bytte ut rulletobakk med filtersigaretter. Litt bedre, men langt fra bra nok, sier Grethe Bachmann i Norsk Varme, bransjeforeningen for norske ildsteder.

Norsk Varme representerer interessene til flere av de viktigste ovnsprodusentene i Norge, og både Jøtul, Dovre og Granit-Kleber er representert i foreningens styre.

– Er det ikke bedre å installere en etterbrenner enn å la være?

– Vi anbefaler ikke etterbrennere i det hele tatt. Vi mener det er bedre å bytte ovn enn å installere en etterbrenner fordi en rentbrennende ovn vil gi lavere utslipp og utnytte energien i ved mye bedre. Dessuten må man tenke gjennom hva ovner tåler av påkjenning. Etterbrennere innebærer at ovnen må tåle helt andre påkjenninger enn den kanskje er bygget for.

– Hva er deres oppfordring til folk som vegrer seg for å erstatte et gammelt klenodium med en ny ovn?

– Vi oppfordrer ikke til å bytte ut antikvariske ovner. Kulturarven skal gå videre. Gamle kakkelovner er også som regel både miljøvennlige og energieffektive. Det er særlig etterkrigsovnene, frem til 1998 som utgjør en miljøtrussel - og hvor en utskiftning fort kan gi oss både 1 og 2 terrawattimer mer energi.

– Mer lønnsomt å kjøpe ny ovn - i lengden

Bachmann avviser at oppfordringen om å la være å kjøpe etterbrennere er at bransjen skal kunne tjene penger på selge flere ovner.

– Ved å skifte til en ny rentbrennende ovn vil vedforbruket reduseres med inntil 50 %, og det i seg selv burde tilsi at det er mer lønnsomt å skifte ut ovnen enn å installere etterbrenner, hevder Bachmann.

Bransjen får støtte fra Morten Seljeskog i Sintef Energi. Han er skeptisk til at etterbrennerne i praksis vil kunne matche de nye ovnene med integrert forbrenningskammer, og er kritisk til gyldigheten av testresultatene produsenten viser til.

Han innvender at gevinsten ved å installere etterbrenner bare oppnås når det fyres på full effekt, altså med maksimal lufttilførsel. I praksis viser det seg at mange velger å strupe lufttilførselen for å unngå at det blir for varmt, og da vil etterbrenneren ikke ha samme egenskaper som en rentbrennende ovn.

– Påmonteres en etterbrenner vil utslippene på nominell effekt reduseres 20-73 %, som egentlig bare er en marginal forbedring av allerede rimelig lave utslipp ved nominell last. Struper man derimot igjen trekken i en ovn påmontert etterbrenner vil etterbrenneren rett og slett slukne og miste all virkning. Dette skjer fordi temperaturen i ovnen blir for lav. Selv om man tilfører ekstra luft gjennom etterbrenneren vil det ikke være temperatur nok til at partiklene brenner ut, hevder Seljeskog.

Forskeren anerkjenner at gamle ovner representerer et stykke norsk kultur, men oppfordrer til ikke å bruke dem som varmekilder.

– Flytt da ovnene et stykke til siden og la dem stå til pynt. La boliger oppvarmes av nye og rentbrennende vedovner, sier Seljeskog.

– Gamle ovner varmer godt

Anders Sundvold driver Gamleovner.no, og lever av å restaurere gamle ovner. Han mener at gamle ovner duger til mer enn å pynte opp.

– Det som jeg driver mest med er ovner som er produsert i perioden 1800-1940, og i disse ovnene er det ofte mange ventiler som gjør tilnærmet det samme som en etterbrenner, nemlig å sørge for en fullstendig forbrenning, påpeker Sundvold.

– Om det gjelder en ovn som er produsert etter 1940, forteller jeg gjerne kunden at han har mulighet til å sette inn en etterbrenner, men det er slett ikke alle ovner som er laget slik at etterbrennere kan monteres.

Den drevne ovnsrestauratøren har dessuten et annet tips til deg som ønsker å redusere den gamle ovnens utslipp og øke energiutnyttelsen:

Forandre røyuttaket og montér et lengre røykrør. Da reduserer du både utslipp av svevestøv samtidig som du får en mer effektiv ovn.

Dette prinsippet gjelder både for nye, såvel som gamle ovner.

Artikkelen er først publisert på klikk.no/bolig. Les også:

Slik finner du den beste veden

Tenner du på fra toppen?

De største fyringstabbene