Gå til sidens hovedinnhold

Vegdirektøren: - YES!

En meget fornøyd veidirektør skal også bruke 800 millioner kroner på en drøy mil med sykkelvei.

BJØRVIKA (Nettavisen NA24): Torsdag kunne Vegvesenet endelig presentere sin endelige handlingsplan for de fire neste årene - en detaljert oversikt over hva de ønsker å gjøre med riksveinettet.

Fasiten blir at det i løpet av fire år skal brukes 147 milliarder kroner, hvorav 43 milliarder skal komme fra bompenger.

Pengene skal resultere i følgende ting:

  • 107 kilometer ny firefelts veg åpnes for trafikk.
  • 181 kilometer riksvei får midtrekkverk.
  • Totalt gir de to foregående punktene 288 kilometer møtefri vei
  • 220 kilometer gang- og sykkelveier bygges, hvorav 47 kilometer inngår i sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder.
  • 11 kilometer kollektivfelt på riksveinettet blir ferdigstilt.
  • Om lag 310 holdeplasser og 68 knutepunkter langs riksveiene vil bli universelt utformet
  • 41 nye tiltak vil være på plass før 2018 på turistveiene
  • 52 skredpunkter skal sikres

Brorparten av pengene, 74 milliarder kroner, skal brukes på det som defineres som 34 store prosjekter. Av disse 74 milliardene vil 39 milliarder, litt under halvparten, være statlige midler.

- Vi starter opp 34 store veiprosjekter og åpner/viderefører 30 store prosjekter for trafikk i løpet av perioden, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Se full oversikt over strekningene i bunn av artikkelen.

Har tro på prestigeprosjektet

En av prosjektene som skal stå klart relativt fort, er det mye omtalte Fellesprosjektet på E6 langs Mjøsa. Dette har vært et prestigeprosjekt for rask utbyggingen i Norge, men røk på både en fremdrifts- og kostnadssprekk som følge av at den ene entreprenøren Alpine Bau gikk konkurs.

Nettavisen kjørte nylig strekningen, og det skal god fantasi til for å se at prosjektet kan stå ferdig i november i år, slik skiltingen hevder. Store deler av strekningen har ikke sprengt klart planering for fire kjørefelt, og strekningen ser mest ut som et steinbrudd.

- Dere avviste nylig at det kom til å bli utsettelser på E6 langs Mjøsa, med unntak av to kilometer som følge av konkursen. Tror dere virkelig på det?

En godt over middels selvsikker veidirektør bøyer seg fram.

- YES! sier han, og peker på prosjektleder Svein Røed for å spørre om han har noe å legge til.

- De to siste kilometerne skal åpnes før sommeren, som følge av konkurs, men mesteparten av sprengningsarbeidet på denne strekningen skal også være ferdig før jul, så en vil ikke få disse 20-minuttersstoppene, legger Røed til.

- Ja, dette er mannen jeg skal henge om det ikke stemmer, sier Vegdirektøren og gliser.

Vil ha bedre vinterfremkomlighet

Vegvesenet har også planer om å aktivt øke drift av eksisterende nett, hvorav brøyting, salting og lignende er en vesentlig del.

- Vi innfører en høyere driftssatndard, for å blant annet få raskere respons, noe som vil gi bedre fremkommelighet og sikkerhet. Dette er noe vi innfører fortløpende når nye kontrakter inngås. Det betyr blant annet at Vegvesenet i økende grad tar risikoen for nedbørsmengder. Vi vil nå betale for brøytekilometer, mens det før i stor grad var lik pris uansett. Det har nok ført til litt vegring mot å brøyte når det kommer mye nedbør, og det tar vi konsekvensen av nå, sa Gustavsen på torsdagens pressekonferanse.

Klarer ikke å stoppe forfallet

Vegvesenet har også planer om å bruke 8,8 milliarder kroner på vedlikehold av veiene. Dette er ifølge Vegdirektøren ikke nok til å stoppe forfallet av riksveiene.

- Forfallet ligger i størrelsesorden på 300-500 millioner kroner i året. Når vi klarer å stoppe forfallsøkningen kommer i grunn litt an på hvordan regjeringen følger opp, sier Gustavsen.

Resten av pengene vil i hovedsak gå til følgende:

Bymiljøavtaler: 3,1 mrd.

Gående og syklende: 2,4 mrd.

Til bygging av gang- og sykkelveier er det forutsatt benyttet om lag 2,4 milliarder kroner i fireårsperioden.

Et av prosjektene som skal gjennomføres er en sykkelekspressvei mellom Sandnes og Stavanger til 800 millioner kroner - kalt «Sykkelstamveg Stavanger-Forus/Lura Sandnes».

- Jeg er veldig stolt av denne satsingen, sier Gustavsen, som mener dette i vesentlig grad vil redusere behovet for å utbygge bilveien.

Nasjonale turistveier: 600 mill

41 prosjekter fordeler seg på alle de 18 strekningene i Norge som er skiltet som turistveier.

Under kan du se de store prosjektene som prioriteres de følgende fire årene:

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken