Gå til sidens hovedinnhold

Veiene trenger 1,5 milliard

Veiene i Hordaland har et vedlikeholdsetterslep på innpå 1,5 milliarder kroner. Veisjefen ber nå Vegdirektoratet redusere nyinvesteringer og prioritere vedlikeholdet.

Får veisjef Ole Christian Torpp det slik han vil, vil det bli bygget færre veier enn planlagt i Hordaland de neste årene. Han mener at etterslepet på vedlikehold av veiene nå er så stort at man bør omprioritere.

Det er i så fall dårlig nytt for alle som venter på sin nye veistubb, men i følge Torpp er det ingen vei utenom.

- Veinettet er nedslitt. I regionen snakker vi om et etterslep på 3,5 milliarder kroner. Hordaland utgjør vel en tredjedel av det samlede regionsbehovet. Det dreier seg først og fremst om ny asfalt på veiene, men også om lys og teknisk utstyr i tunneler og sikring av broer og kaier. Alle som har hus eller hytte vet at dersom en forsømmer vedlikeholdet blir det dyrt å ta igjen. Det er det som har skjedd og nå må vi ta et tak, sier veisjefen Ole Christian Torpp som har bedt om 500 millioner ekstra de neste fire årene, hvorav rundt 150 millioner vil havne i Hordaland.

Dette er kun en dråpe i havet i forhold til det samlede behovet. Men samtidig vet vi at den norske stat ikke bruker mer enn 12 milliarder på investeringer og vedlikehold til sammen på veiene i Norge. Dette til tross for at den norske bilisten betaler 50 milliarder i veiavgift årlig, bompenger ikke regnet med.

- Er det noen automatisk sammenheng mellom dårlig vedlikehold på veiene og ulykker?

- En kan vel si at dersom veiene er dårlig blir farten satt ned, sier veisjefen vel vitende om at det ikke er et svar en veisjef ønsker å gi.

- Hva kan du foreta deg i situasjonen?

- Det jeg allerede har gjort. Gitt beskjed til mine overordnede om situasjonen.

At dårlig vedlikehold kan forårsake ulykker er en ting. Dårlig vei sammen med elendig belysning og sikring, medfører enorme påkjenninger for de som har sitt levebrød på veien.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken