Gå til Nettavisen Motor

Trafikkmengden har økt drastisk i de siste årene, men til tross for dette brukte staten 23 prosent mindre på veier i 2007 enn i 1995. Dette påpekte Aftenposten tirsdag.

Har du problemer med din lokalvei? Send tips til journalist Lis Homdal

- Jeg mener at disse tallene som er basert på BNP, viser et feilaktig bilde. BNP har økt formidabelt i løpet av de siste årene. De faktiske forholdene viser at veibevilgningene ligger på topp i 2009 enn på 90-tallet, sier medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen Torstein Rudihagen (Ap).

LES OGSÅ:Derfor er norske veier så dårlige

Han forteller at Nasjonal Transportplan (NTP) ikke bare er oppfylt, men overoppfylt med over 2 milliarder kroner. - Det går ikke an å hevde at den sittende regjeringen ikke har satset på vei, mener Rudihagen.

Han vektlegger at på tidlig 2000-tallet var bevilgningen til samferdsel altfor liten, og det fantes store etterslep og manglende vedlikehold på både vei og jernbane.

- Det tar litt tid før man ser de gode resultatene, men den sittende regjeringen har klart å snu den negative trenden. Jeg mener de har gjort en god jobb, blant annet har jernbaneverket fått en kraftig økning i bevilgningene, sier Rudihagen.

Medlem i Transport- og kommunikajonskomiteen Bård Hoksrud (Frp) påpeker at tidligere gikk 3 prosent av BNP til samferdsel.

- Nå ligger den i overkant av 1,5 prosent av BNP. De sier at det blir feil å bruke disse tallene, men det er jo disse tallene de bruker når regjeringen skal sammenligne bevilgninger til u-hjelp og kultur. Men når det gjelder samferdsel, skal noen helt andre spilleregler plutselig gjelde, sier Hoksrud.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad, sier til Nettavisen at det å bruke BNP i en slik sammenligning fort kan gi et feilaktig resultat.

- Når man ser på talla, så ser man jo en økt bevilgning til vei. Man må se på antall kroner og øre som har gått direkte til vei - og ikke sette tallene opp mot BNP, sier Pollestad.

- Lenger bort fra Nullvisjon enn noensinne
Medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V) sier til Nettavisen at regjeringens selvskryt ikke står i samsvar med hva tallene viser.

- Jeg reagerer på at Navarsete ikke er mer ydmyk til tallenes klare tale. Regjeringen har nå i nesten 4 år skrytt av den historiske satsingen og benekter så de faktiske tallene. Etterslepet har kun økt, og jeg er dypt bekymret for trafikksikkerheten. Veiene står ikke i samsvar med trafikkmengden, sier Tenden.

Hun legger til: - Vi er lenger bort fra Nullvisjonen enn det vi har vært noen gang.

SE HVOR MYE ETTERSLEPET HAR ØKT: - Veiene er blitt mye verre

Tenden påpeker også at Norge har stadig blitt rikere, og det er da naturlig at man har gitt mer bevilgning til veiprosjekter i Norge.

- Regjeringen har derfor ikke noe å skryte av. Vi må nå skjerpe oss, og stå på for veiene våre. Vi må slutte å skryte og legge skylden på hverandre, og samarbeide tverrpolitisk. Bedre veier gir en vinn-vinn situasjon, hvor man får redusert antall ulykker og stimulert næringslivet, sier Tenden.

Tenden mener at regjeringen har begått løftebrudd.

- Regjeringen evner ikke å tenke nytt
Medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen Øyvind Helleraker (H) sier til Nettavisen at den negative utviklingen har de registrert lenge.

- Vi lager nå vår egen NTP, hvor vi foreslår å doble bevilgningene. For det kommer ingenting fra denne regjeringen. I tillegg har Bondevik II-regjeringen bygget mer kilometer med vei enn det denne regjeringen har klart, sier Helleraker.

Han påpeker at Spania har blant annet avsatt hele 2500 milliarder kroner til vei og jernbane i løpet av de siste 5-10 årene.

- De er jo 40 millioner mennesker der, men tallene viser likevel de solide bevilgningene. Tar man med etatenes forslag til ny NTP, så viser dette at i løpet av de siste 10 årene i Norge har man bevilget kun 42 milliarder til vei. Dette er katastrofalt lavt! Høyre mener at beløpet må dobles, sier Helleraker.

Helleraker mener at i dag velger man altfor dyre løsninger, som tar for lang tid.

- Jernbaneverket oppga jo at Vestkorridortraséen fra Oslo til Asker endte opp med å koste 1,5-2 milliarder mer enn nødvendig, og det er penger som vi godt kunne ha brukt et annet sted. Jeg kunne ha nevnt flere slike eksempler, men dette viser bare at vi har et kjempebehov for nye måter å organisere og løse ting på, sier Helleraker.

- Trenger andre løsninger
Helleraker etterlyser helt andre finansieringsløsninger med blant annet flerårig budsjettering.

- Hvert år har politikerne de samme diskusjonene når årsbudsjettene skal legges fram. Dette er lite hensiktsmessig og gir forferdelig dårlig logistikk, pengene må følge prosjektene, sier Helleraker.

I Sverige har man blant annet valgt løsningen med flerårige budsjetter. Helleraker forteller at i Sverige har de en helt annen forståelse for hvordan man skal finansiere infrastruktur.

LES OGSÅ: Derfor er Sverige bedre enn oss

LES OGSÅ: Norge: 106 km. Sverige: 3830 km

Helleraker påpeker at dersom vi skal få stamveinettet i Norge til samsvare med den faktiske trafikkmengden – med dagens fart i veibyggingen – vil det ta hele 70 år før veiene har fått den nødvendige standarden.

- Regjeringen har ikke vist at de evner å tenke nytt. Nye løsninger trengs, blant få inn det private og internasjonale krefter. Bare se på veibyggingen på Sørlandet, hvor Agder OPS står bak. De har bygget en veistrekning som tilsvarer motorveien i Østfold, hvor Agder OPS brukte 36 måneder og staten hele 86 måneder, sier Helleraker.

LES MER: Denne veien bygges for fort

Han mener at det sier litt om at regjeringen velger å bygge vei på dobbelt så lang tid enn nødvendig.

- Og de hevder at det ikke finnes beviser for at OPS-løsninger er mer lønnsomt. Men det er det, for næringsliv, trafikksikkerhet og for folk flest, sier Helleraker.

Han mener at veistandarden er blitt et kjempeproblem. - Og nå i krisetider, har man ingen unnskyldning. Det er bare å kjøre på og få folk ut i arbeid og bygge vei, sier Helleraker.

Bilistene som betaler
Medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen Bård Hoksrud (Frp) mener også at regjeringens selvskryt ikke har hold i virkeligheten.

- Det er bare tull at NTP er overoppfylt, når man ser på antall prosjekter som skulle vært fullført i 2009. Mange av disse veiprosjektene er ikke ferdige enda, påpeker Hoksrud.

LES MER OM DETTE:29 veier Navarsete glemte

Han mener at problemet er at man måler alt i kroner og øre, og ser ikke på antall prosjekt.

- Selv om man oppfyller NTP i kroner og øre, så hjelper ikke det når pengene ikke strekker til og veiene ikke blir ferdige. Det kaller ikke jeg en oppfylling av NTP, sier Hoksrud.

Både Helleraker og Hoksrud påpeker at stadig flere veiprosjekter blir fullfinansiert av bilistene.

- Når man bygget E18 Langåker-Bommestad gikk regjeringen ut med en pressemelding om at de nå tok ansvaret for å bygge denne strekningen. Men det viste seg jo at det var bilistene som betalte hele veiprosjektet. Dette syntes jeg er frekt, at regjeringen sier «se så flinke vi er,» når de sender regningen videre til bilistene, sier Hoksrud.

Helleraker påpeker at mye av regjeringens skryt er takket være bilistenes bompenger.

- Finansminister Halvorsen sto på talerstolen i fjor og skrøt av at Hardangerbruen skulle komme, og dette var regjeringens fortjeneste. Men det lå ikke ett øre fra staten inne på dette prosjektet, og hele brua er finansiert av brukerne. Det er den type skryt de holder på med, sier Helleraker.

Han forteller at det finnes flere eksempler på veiprosjekter som er fullfinansiert av brukerne.

Hoksrud håper at Navarsete holder seg unna når den nye E18-strekningen åpnes.

- Da er det ikke Navarsete som bør klippe over snora og erklære veien for åpnet. Det er en av bilistene som bør gjøre det, sier Hoksrud med et smil.

LES OGSÅ:- Fagre ord redder ikke liv

Det siste fra Nettavisen Motor:

Eier du en Saab?

Blir Norges billigste hybrid

Sjekk den nye ekstrembilen

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor