GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

En ny rapport fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at reisetiden bare har økt mellom storbyene i Norge fra 2008 til 2009. I tillegg viser rapporten at Norge, ikke overraskende nok, er Europas største sinke. Til og med Albania har kortere reisetid mellom storbyene.

Les saken: Så treig er trafikken i Norge

Ut ifra regjeringens NTP 2010-2019 har OFV også beregnet at ved utgangen av 2019 vil kun 12-15 prosent av stamveiene ha fullgod standard. Dersom regjeringen fortsetter i dette tempoet, vil det ta rundt 90 år før hele stamveinettet har fullgod standard.

Sliter du med dårlig vei i ditt område? Send tips til journalist Lis Homdal

Les også:Så lenge må du vente på gode veier

- Siden det er OL nå, kan vi si at Norge blir knust i transportøvelse av Sverige, raser stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Arne Sortevik (Frp).

Han mener at farten ikke er det eneste Norge er sinke på.

- Bare tenk på alle de ulykkene som kunne ha vært unngått dersom vi hadde bedre veistandard. I tillegg er transportvilkårene her til lands en ulempe for næringslivet. Dette har også med konkurransekraft å gjøre, sier Sortevik.

Han oppgir at han er meget bekymret for veistandarden i Norge.

- Vi må forkaste den Nasjonal Transportplan (NTP) som regjeringen har lagt fram. Den bringer oss ikke til målet. Vi må ha et moderne veinett på mye kortere tid enn hva regjeringen har lagt opp til, mener Sortevik.

Se hvor stort etterslepet er på Norges veier:- Veiene er blitt mye verre

- Handlingslammet regjering
- OFV sin rapport bare bekrefter det vi har sagt hele tiden. Den sittende regjeringen har hele tiden prøvd å skape et bilde av at de satser stort på samferdsel, men dette stemmer ikke, sier stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Øyvind Halleraker (H) til Nettavisen.

- De henviser hele tiden til hvor mye mer penger de har brukt, men det har jo alle regjeringer gjort! Det som er spesielt med denne regjeringen, er at det har inntruffet en kraftig kostnadseksplosjon i byggebransjen. Da spiller det ingen rolle om man bevilger mer penger til vei, når pengene blir mindre verdt ettersom tiden går, mener Halleraker.

Han mener at regjeringen ikke ønsker å ta i bruk nye grep, og i mellomtiden blir veistandarden bare verre.

Nettavisens avslørte i august om at det har vært en økning på 12 prosent med dårlig veidekke under Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Billedlig fortalt betyr dette at for hver mil med hovedvei, har én kilometer blitt verre under Navarasete.

Les mer:Mil etter mil med dårlig vei

- Vi må ha nye løsninger, og se helheten i hvert enkelt prosjekt og slutte med den klattvise veibyggingen. Men den sittende regjeringen er jo ikke villige til å ta bruk nye løsninger for å effektivisere veiutbyggingen, mener Halleraker.

Han legger til: - Rapporten til OFV viser sykdomstegn som følge av regjeringens såkalte satsing. Det vil bli katastrofalt for hele landet dersom ikke nye grep tas i bruk.

- Regjeringen har privat allergi
Halleraker mener at Offentlig-Privat samarbeid (OPS) er en mulig god løsning.

- Men regjeringen har jo privat allergi, og da vil det gå galt. Det er helt nødvendig å ta bruk private entreprenører dersom vi skal få bukt med det enorme vedlikeholdsetterslepet, og for få bygget nye og bedre veier. Det vil bli synlig etter hvert hvor handlingslammet regjeringen egentlig er, sier Halleraker.

Halleraker mener at det trengs en større kontroll over veiutbyggingen.

- Man må vite fra dag én når et veiprosjekt skal stå ferdig, og når betalingen løper til entreprenørene, sier Halleraker.

Dette er en av årsakene til at Høyre er begeistret for OPS.

- Da får ikke entreprenørene betalt før den første bilen er på veien. Dessuten får man mye lenger strekninger og mer helhet. Det trengs en massiv utbygging, og det trengs minst fem store veiprosjekter i året, mener Halleraker.

Han legger til: - OPS-løsninger har vist at man kan bygge vei på halvparten av tiden av hva det vanligvis tar. Se bare på veistrekningen Grimstad-Kristiansand.

Sortevik påpeker også at det trengs andre løsninger når det gjelder å bygge vei og bane.

- Det er ikke et politisk flertall for å bruke finansiereringsverktøy som gjør at vi kan bygge ut moderne veier og moderne jernbane på 25 år. Søkkrike Norge tviholder på eldgamle politiske løsninger, vei og jernbane behandles som årlige utgifter og ikke som langsiktige investeringer som varer i 50-100 år, sier Sortevik

Han mener at NTP 2010-2019 bør avskiltes, og at det må lages et investeringsprogram for de neste 10 årene med nye finansieringsløsninger. Han ønsker å øremerke deler av avkastningen fra oljefondet og statlige lån til Vegdirektoratet og Jernbaneverket.

- Gjør vi ikke det kjører ikke bare Albania forbi oss, de og alle andre kjører fullstendig fra oss, sier Sortevik.

- Veiene blir bare verre
- Vi har et stort etterslep, både når det gjelder vei og bane. Dette er et område vi absolutt må forbedre oss på, men så blir det kun verre, sier stortingsrepresentant og leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen Knut Arild Hareide (KrF) til Nettavisen.

Han mener at regjeringen ikke investerer nok i samferdselssektoren.

- Det at vi går i feil retning er ikke holdbart. Jeg tror velgerne hadde vært mer tålmodige dersom utviklingen i det minste hadde gått i positiv retning, men når det går i motsatt retning så går det ut over politikernes troverdighet, sier Hareide.

Også han mener at regjeringens NTP må endres.

- Det er grunn til å se på den allerede nå, den dekker ikke utfordringene godt nok, sier Hareide.

Hareide ønsker at Statens vegvesen og Jernbaneverket skal settes i stand til å bli mer operative.

- Dette for at de kan ta større grep, og man kan foreta en mer helhetlig planlegging, sier Hareide.

Sliter du med dårlig vei i ditt område? Send tips til journalist Lis Homdal

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor