(RB.no): Forholdene langs Frognerlinna, mellom Gjerdrum og Frogner på Romerike, har aldri vært så ille som denne våren.

De er ikke akkurat bortskjemte hva veistandard angår, naboene Robert Hauge og Arne Hexeberg.

Hver eneste vår er den fem kilometer lange fylkesveien mellom Gjerdrum og Frogner i en trøstesløs forfatning.

Verre enn noensinne

Så dårlig som denne våren kan de ikke huske å ha sett veien.

– Det er helt forferdelig, med humper, berg-og-dal-bane, store hull og utglidninger av veidekket, klager de to overfor RB.no.

Problemene begynte rett etter påske og var på sitt verste i forrige uke, men fremdeles er det en sann plage å være bilist langs veien.

– Vel er dette ikke blant de mest trafikkerte veiene i distriktet, men det er uhørt at folk skal være avhengige av å bruke en så til de grader håpløs vei, uttaler naboene som er med i Sørbygda grendelag.

Ingen kommunal hjelp

At veien har status som fylkesvei gjør visst ikke saken lettere.

– Gjerdrum kommune og Sørum kommune er vel kjent med forholdene, men de henviser oss bare til Statens vegvesen. Det er formelt sett riktig, men de kunne vel ha gitt oss moralsk støtte og drahjelp, synes karene.

De siste ukene har Hexeberg og Hauge vært vitne til at bilister har stoppet i ren fortvilelse under ferdsel på Frognerlinna.

– Vi har også sett bilister som har holdt for høy hastighet etter forholdene og som har fått skadet bilen sin.

Veibanen glir ut

Langs veien ligger også en og annen løs hjulkapsel som har falt av under kjøring på grunn av alle humpene.

– Et annet problem er utglidning og erosjon, spesielt ille er forholdene rett over grensen til Sørum kommune.

– Folk som ferdes på hovedveiene på Romerike vil kanskje ikke tro hvor dårlig standard det er på noen av de mindre kjente sideveiene.

I perioder har beboere langs Frognerlinna klaget over at bilister holder uforsvarlig høye hastigheter.

– Akkurat nå er ikke det noe problem. Aldri så galt at det ikke er godt for noe, slår de fast.

Vil høvle og gruse

Driftsansvarlig Trond Holtvedt i Statens vegvesen minner om at Frognerlinna er en vei som er inne på verneplanen, noe som betyr at den ikke kan få fast dekke.

– Vi foretok grøfting og noe forsterking i 2012, men har forståelse for kritikken som nå reises. Vi kommer til å foreta høvling og grusing i løpet av de nærmeste dagene, uttaler han.

I Akershus finnes 323 kilometer med riksveier, 1.786 kilometer med fylkesveier.

– I år har forholdene mange steder vært verre enn på flere år, ikke minst rapporteres det om mer telehiv enn normalt.

Denne saken er levert av RB.no.