Gå til sidens hovedinnhold

Veldig overraskende rentedom

Rentesjefen faller for kroneproblemet.

Onsdag klokken 14 kom Norges Bank med sin rentedom.

Her ble det klart at styringsrenten kuttes med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

Styringsrenten i Norge har kun vært lavere ved en tidligere anledning. Sommeren og høsten 2009 ble renten kuttet til 1,25 prosent for å begrense ringvirkningene av finanskrisen. Til sammenligning ligger en historisk normalrente rundt fem prosent.

- Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kronen svekker seg markert etter avgjørelsen

Her kan du følge kronens utvikling

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

DnB avventer

DnB avventer nå hvordan rentenedsettelsen vil påvirke prisen på pengene de kjøper inn i det internasjonale markedet.

- Det er ikke noe automatikk i dette. Vi ser nå på om prisen på pengene vi kjøper inn blir billigere. Hvis så er tilfellet, vil også DnB sette ned renten, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide til NA24.

Økonomene er overrasket
- Jeg er veldig overrasket. Vi ser klare tegn til bedring i den globale økonmien og det gjelder Europa også, samt at veksten her hjemme holder seg veldig godt oppe, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til NA24.

Andreassen viser videre til at gjelden i norske husholdninger når nye rekordnivåer.

- Dette var unødvendig, sier Andreassen.

Spår lav rente lenge
Den lave inflasjonen og den sterke kronen er medvirkende til renteavgjørelsen.

- Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ - 1½ prosent ut året, melder Norges Bank.

- Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Todelt økonomi
Dette var ikke i tråd med økonomenes forventninger, som ventet at renten skulle bli holdt uendret.

Det skyldes at Øystein Olsen har hatt en vanskelig jobb.

På den ene siden burde renten nemlig settes opp for å kjøle ned den norske økonomien og bremse lånefesten. På den andre siden burde den kuttes for å svekke kronen og hjelpe eksportindustrien.

Sentralbanken kom onsdag også med en ny rentebane, etter den forrige som ble lagt frem i oktober.

Her pekes det på at renten nå vil bli holdt uendret det neste året.

Rentebanen ble senket med rundt 75 basispunkter på kort sikt i forhold til banen i oktober. Den nye banen legger opp til at første heving vil komme i juni 2013. I slutten av 2015 er renten ifølge banen kommet opp til 3,5 prosent.

- Beslutningen var uventet i lys av bedringen i finansmarkedene og i norsk økonomi den siste tiden. Det synes åpenbart at Norges Bask legger betydelig vekt på den sterke kronen. Vi venter en svakere krone fremover og tror Norges Bank kommer til å reversere dette rentekuttet til høsten, melder seniorøkonom Knut A. Magnussen hos DnB Markets.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken