Gå til sidens hovedinnhold

Velg den sunneste fremtiden

Sjekk hvordan du kan bli ekspert innen ernæring, helse eller trening.

(SIDE2): Den 15.april er siste frist for opptak til en rekke studier. Her er et lite utvalg av de sunneste valgene du kan gjøre når det gjelder din fremtid:

ERNÆRING:
Du lærer blant annet om sammenhengene mellom kosthold, helse og sykdom.

Du får kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å arbeide i tråd med både med den enkelte persons behov, og samfunnets lover og bestemmelser. Dette er aktuelt i en rekke situasjoner som klinisk veiledning og behandling av pasienter, opplysningsvirksomhet og undervisning generelt, samt forskning. Idrettsforeninger, skoler, bistandsorganisasjoner og andre internasjonale fora er også viktige samarbeidspartnere.

Bachelorgraden i ernæring kvalifiserer deg for opptak til masterprogrammet i ernæring, hvor du kan fordype deg i feltene ernæringsbiologi, klinisk ernæring og samfunnsernæring.

Ernæringsfysiologen arbeider ved sykehus, skoler, opplysningskontorer, rehabiliteringssentre, i legemiddelindustri, matvareindustri, forskning samt helse- og idrettssentre.

HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI:
Helseledelse og helseøkonomi er for deg som har lyst til å ta tak i de utfordringene som helsesektoren byr på.

Du vil lære deg ledelsesteknikker og styringsverktøy, administrasjon og organisasjon, beslutningsprosesser, politikk og policy-making. Videre fokuseres det på økonomi. Du vil få kunnskap om regnskap og budsjettering, og om økonomiske verktøy og modeller. Disse vil gjøre deg i stand til å forstå, å analysere og å arbeide med helseøkonomiske spørsmål slik de framstår i dag - og videre inn i framtida.

Du vil tilegne deg kunnskap fra det medisinske feltet som vil gjøre deg i stand til å forstå og å kommunisere med helsearbeidere. Studiet tar for seg medisinske grunnbegreper, og det vektlegges at du som student utvikler forståelse for helse og sykdom i et samfunnsperspektiv.

Les om disse og flere studier på Universitetet i Oslo.

FARMASI:
Reseptarer er farmasøyter med treårig høyskoleutdanning. Som farmasøyt kan du bidra til å løse helseproblemer for den enkelte og for samfunnet. Den mest sentrale delen av jobben til reseptarer i dag er å gi faglig råd og veiledning om legemidler. Reseptarer har derfor kunnskaper om legemidler, om stoffer som inngår i preparater, om hvordan preparater lages, om hvordan legemidler virker i kroppen og om hvordan de brukes ved forebygging og behandling av sykdom.

De fleste reseptarene arbeider i apotek eller sykehusapotek, i forsknings- og kontrollaboratorier, noen arbeider i farmasøytiske firmaer og i legemiddelindustrien eller i grossistfirmaer. Enkelte reseptarer underviser apotekteknikere i videregående skole eller reseptarer på grunnutdanning og etterutdanning. Noen er også ansatt i andre offentlige institusjoner.

Studiet består av kjemiske emner, medisinske emner, farmasøytiske emner samt samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

ERGOTERAPI:
Ergoterapeuter har menneskelig aktivitet som utgangspunkt. Ergoterapeuters arbeidsområde er innenfor behandling, rehabilitering og habilitering, samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Ergoterapeuter kan ha forskjellige oppgaver i den kommunale helsetjenesten. Det kan dreie seg om hjemmebesøk og oppdrag i skoler og barnehager. Mange ergoterapeuter arbeider i sykehus og ved psykiatriske institusjoner. Ergoterapeuter kan også arbeide i sykehjem, ved rehabilitering eller ved arbeidstreningssentra. Det er også muligheter for å arbeide i utlandet – blant annet i utviklingsland.

Studiet består av medisinske og naturvitenskapelige emner, ergoterapi: fundament, utvikling og yrkesutøvelse, samt samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

FYSIOPTERAPI:
Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

I fysioterapi er kunnskap om kropp og bevegelse hos friske og syke mennesker sentralt. Målet med fysioterapi er å bedre menneskers funksjon og livskvalitet. Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

Fysioterapeuter arbeider i både offentlige og privat virksomhet, nasjonale og internasjonale virksomheter.

Studiet består av naturvitenskapelige emner, bevegelseslære, temaene helse og sykdom, vurdering og tiltak. I tillegg kommer de samfunnsvitenskapelige og humanistiske emnene som er fordelt over alle de tre studieårene.

Les mer om farmasi, ergoterapi og fysioterapi på Høgskolen i Oslo sine hjemmesider.

IDRETTSBIOLOGI:
Utdanningen i idrettsbiologi gir den fysiske og biologiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold i miljøet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, og hva som styrer bevegelser.

Idrettsbiologi egner seg for deg som vil praktisere som instruktør eller trener for ulike grupper. (For eksempel topptrenere og helseinstruktører). Studiet danner også et grunnlag for videre vitenskapelig arbeid.

Les mer om idrettsbiologi og flere studier på Norges Idrettshøgskole.

HER ER ET KNIPPE NYTTIGE LINKER OM DU ER USIKKER PÅ HVA ELLER HVOR DU SKAL STUDERE:
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
NTNU
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Ålesund
Få full oversikt på utdanning.net her. (Siden gir informasjon om studier og skoler, samt generelle studierelaterte nyheter og diskusjoner)
Lånekassens hjemmesider.

Reklame

Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday