Gå til sidens hovedinnhold

Venter bedring i tankmarkedet

Skipsmeglerhuset P.F. Bassøe mener det nå er en bedring på gang i både VLCC- og suezmax-markedet etter noen labre uker med fallende rater

Det går frem av skipsmeglerhusets ukentlige rapport.Bassøe melder nå om en fastere tendens i VLCC-markedet som følge av en signifikant økning i aktiviteten. De to foregående ukene har vært preget av stillstand og stadige fall i ratene.Rederne forsøker nå å press ratene opp igjen til worldscale 100, og over, for laster til Fjerne Østen fra den Arabiske Gulf. Ratene lå fredag på ws 95 for moderne VLCC'er fra Gulfen til Fjerne Østen. Det gir omkring 54.600 dollar pr. dag.Vestover har ratene falt til ws 82,5, men det gir fortsatt hyggelig 53.700 dollar dagen, men ratene både østover og vestover er ned omkring 10.000 dollar i forhold til uken før.I Vest-Afrika er ratene marginalt ned, og ligger rundt 48.000 dollar dagen for reiser til US Gulf.I suezmax-markedet har det vært mye tigjengelig tonnasje på grunn av problemene i Nigeria, men aktiviteten tok seg kraftig opp sist uke.Bassøe tror på bedring i deler av markedet, men noterer at det fortsatt er mye ledig tonnasje i Atlanterhavsbassenget. Ratene i Vest-Afrika ligger nå på ws 105, eller rett under 30.000 dollar pr. dag, omtrent uendret fra uken før.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis