Gå til sidens hovedinnhold

Venter mer turbulens for oljeprisen

De neste seks månedene blir en lakmustest, mener oljeanalytiker.

Prisen på nordsjøolje har falt mer enn 15 prosent fra toppen tidligere i år på 82,49 dollar per fat tidlig i januar.

Tirsdag formiddag omsettes et fat nordsjøolje med levering i mars for 70,59 dollar, opp 0,68 prosent.

- Snittprisen så langt i år er på 76,22 dollar per fat, og det er nærmere vårt lavprisscenario på 73 dollar enn vårt hovedscenario på 80 dollar fatet, kommenterer oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets i sin seneste markedsoppdatering.

Økt bekymring
Hun viser til at økt bekymring rundt statsgjelden i Hellas, Spania, Portugal og Italia, samt uro rundt pengepolitiske innstramminger i Kina i tillegg til president Barack Obamas planer om strengere reguleringer av Wall Street, veier tungt inn på markedsentimentet.

- Det kan hende vi ikker har passert den siste hindringen i veien ennå. De globale ubalansene, som er en av hovedårsakene til den alvorlige krisen, er ennå ikke løste, og vi forventer å se mer turbulens i første halvår, skriver Saltvedt, og fortsetter:

- Det er en risiko for at oljeprisene kan fortsette å handle under den underliggende trend, nærmere vårt lavprisscenario, ettersom endringer i risikoappetitt og dollarkurs kan føre avvik til fra den underliggende trend.

Den ultimate lakmustest
Saltvedt viser til at de siste BNP-tall, industriproduksjonstall og handelsdata fra hele verden tilsier at verdensøkonomien eendelig er ute av nedgangstidene.

- Det er imidlertid fortsatt for tidlig å konkludere et varig og robust oppsving. Etter vårt syn vil de kommende seks månedene gi den ultimate lakmustesten på robustheten i den økonomiske oppturen og dermed etterspørselen etter olje.

-Økt usikkerhet om styrken i oppsvinget av den økonomiske veksten og derfor den fremtidige etterspørselen for olje og oljeprodukter veier inn på risikoappetitten ettersom investorene flykter til tryggere havner, som dollaren. Risikoappetitt er tilbake på agenda og den sterke korrelasjonen vi så mellom oljeprisforandirnger og bevegelser i dollaren har derfor gjenoppstått, skriver analytikeren.

Nordea Markets prisestimat på råoljeprisen ligger på 80 dollar i andre kvartal, 82 dollar i tredje kvartal. For fjerde kvartal er esimatet 85 dollar fatet.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken