Grytidlig om morgenen norsk tid den 2. mai 2011 kom USAs president Barack Obama med beskjeden nasjonen hadde ventet på.

- Vi har drept Osama bin Laden.

Klokken 23.35 (Washington-tid, 05.35 mandag morgen norsk tid) gikk Obama på direkten.

- Jeg nå røpe overfor det amerikanske folk, og for hele verden, at vi har drept massemorderen bin Laden. Denne terroristen er ansvarlig for at tusenvis av uskyldige mennesker har mistet livet verden over, sa Obama i talen.

Bin Laden regnes som bakmannen bak verdens desidert verste terrorhandling, angrepene på amerikansk jord 11. september 2001. Han har hatt mange forgjengere. Her er oversikten over verdens ti verste terrorhandlinger målt etter antall antatt døde.

1. Terrorangrepet 11. september 2001

Antatt døde: 2982
Hvor: New York, Pentagon, Arlington og Shanksville i USA.
Når: 11. september 2001

Terrorangrepet 11. september 2001 er ifølge Wikipedia det mest omfattende terroranslag i USAs historie, både når det gjelder materielle skader og antall drepte. Fire sivile fly ble kapret av selvmordsaktivister fra Al-Qaida.

Flyene var lastet med mellom 65 og 90 tonn med jetfuel. To av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn i høyblokkene på Verdens Handelssenter i New York.

Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter Pentagon i Washington DC, mens det siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania. Flyet styrtet antakelig fordi passasjerene prøvde å ta kontroll over flyet.

Wikipedia har satt opp følgende handlingsforløp rundt terrorangrepet 11. september 2001:

  • Klokken 08.20 lokal tid forsvant transpondersignalet fra American Airlines flight 11, det var det første tegnet på at noe var galt, og man har senere beregnet at kapringen skjedde ca. kl. 8:15.
  • 08.46 fløy American Airlines flight 11, en Boeing 767, inn i nordsiden av det nordligste hovedtårnet i Verdens Handelssenter med en hastighet på om lag 790 km/t. Flyet traff tårnet mellom 94 og 98 etasje, pløyde seg vei inn til bæresøylene i sentrum av bygningen, hvor flydrivstoffet (Jetfuel/Jet A-1/Parafin) ble antent og satte i gang en intens brann.
  • 09.03 fløy United Airlines flight 175, Boeing 767, inn i sørsiden av det sørligste tårnet med en hastighet på om lag 980 km/t, dette ble sendt direkte på fjernsyn av fjernsynsselskapene som hadde ankommet for å filme nordtårnet. Flyet traff tårnet mellom 78 og 84 etasje hvor en intens brann startet, en av redningsveiene var intakte gjennom treffsonen.
  • 09.37 ble United Airlines flight 77, en Boeing 757, fløyet inn i vestsiden av Pentagon og startet en intens brann. Denne fløyen besto for det meste av tomme kontorer som ennå ikke tatt i bruk etter oppussing, i tillegg til 64 personer i flyet, ble 125 ansatte i Pentagon drept.
  • 09.59 kollapset det sørlige tårnet, ca. 55 minutter etter at det ble truffet av flight 175. Hele området ble omgitt av en enorm gråhvit sky av pulverisert gips og betong.
  • 10.03 styrtet United Airlines flight 93, en Boeing 757, i en åker i det sørvestlige Pennsylvania, ca. 240 km nordvest for Washington D.C. Flyet styrtet antakelig fordi passasjerene prøvde å ta kontroll over flyet.
  • 10.28 raste det nordlige tårnet sammen, ca. 1 time og 42 minutter etter at det ble truffet av det første flyet.
  • 17.20 kollapset bygning 7 i Verdens handelssenter, bygningen ble skadet da hovedtårnene raste sammen og det oppsto også mindre branner i bygningen. Årsaken til kollapsen er ikke ferdig gransket.

Det var nitten flykaprere, fem på hvert av flyene, unntatt det som styrtet i Pennsylvania som hadde fire. Blant kaprerne var det en i hver gruppe som hadde lært seg å fly nok til å styre flyet inn i en bygning. Femten av kaprerne var fra Saudi-Arabia, to fra Emiratene, en fra Egypt og en fra Libanon.

De fleste av dem kom fra forholdsvis velstående hjem og hadde utdannelse. I ettertid har det blitt hevdet at noen av kaprerne har blitt feilidentifisert, men så langt har disse påstandene blitt tilbakevist.

Osama bin Laden gikk tidlig ut og benektet at de hadde hadde hatt noen befatning med angrepene, men innrømmet senere at det var en Al-Qaida-aksjon.

2. Terrorangrepet mot Yazidiene i Irak 2007

Antatt døde: 796
Hvor:
Qataniya og Adnaniya i Irak
Når:
14. august 2007

Terrorangrepet mot Yazidiene i Irak 2007 var et omfattende terrorangrep i Nord-Irak sommeren 2007 rettet mot yazidi-sekten, som er en religiøs minoritet i Irak.

Angrepet ble utført som fire koordinerte selvmordsangrep. Selvmordsbombere i tre lastebiler fulle av sprengstoff og en tankbil kjørte inn i de to landsbyene seint en tirsdag kveld. Angrepene skjedde med noen få minutters mellomrom. Store deler av landsbyene, som ligger i nærheten av den kurdiskdominerte byen Mosul, ble lagt fullstendig i ruiner.

Ingen har tatt på seg ansvaret for aksjonen, men bakgrunnen for angrepet er knyttet til et æresdrap i april 2007 hvor en 18 år gammel yazidikvinne, som hadde forelsket seg i en muslim, ble beskyldt for å konvertert til islam. Hun ble steinet til døde av slektninger.

Les mer om dette terrorangrepet på Wikipedia.

3. Mordbrannen i Rex-kinoen

Antatt døde: Over 400. Anslagene varierer mellom 377 til over 800.
Hvor:
Abadan i Iran
Når:
19. august 1978

Mer enn 400 personer brant inne da Rex-kinoen i den iranske byen Abadan ble påtent 19. august 1978. Både etterretningstjenesten SAVAK, islamske militanter og radikale islamister har fått skylden for brannen.

Brannen skjer i en tid med svært mye uro og misnøye med den sittende sjahen. Kinoer, som ble sett på som et symbol for vestliggjøring og fordervelse av moral, var blitt et yndet mål for muslimske ekstremister, men tilliten til myndighetene var nå så lav at folket mente det var etterretningstjenesten SAVAK som egentlig sto bak brannen i et forsøk på å sverte opposisjonen.

Dagen etter brannen demonstrert rundt 10.000 mennesker i protest, med slagord som «brenn sjahen» og «sjahen er den skyldige». Brannen regnes som en av de største triggerne bak den iranske revolusjonen.

Les mer om mordbrannen på Time.com og Wikipedia.

4. Gisseldramaet i Beslan

Antatt døde: 385
Hvor:
Beslan i Russland
Når:
1. - 3. september 2004

Den 1. september 2004 skulle være en lykkelig dag for hundrevis av barn og deres foreldre da de møtte opp til første skoledag ved den såkalte Barneskole nummer 1 i den russiske byen Beslan. Lite visste de at de gikk inn i et tre dagers mareritt som skulle bety døden for flere hundre mennesker.

Klokken 09.10 stormet rundt 30 menn og kvinner skolegården, de skjøt i luften og truet menneskene som oppholdt seg ute inn i skolebygningen. Totalt ble mer enn 1100 personer, inkludert 777 barn, holdt som gisler i skolens gymsal i tre dager.

Gisseltakerne krevde at russerne trakk seg ut av Tsjetsjenia, at tsjetsjenske krigsfanger i Ingusjetia skulle slippes fri og at det skulle innledes forhandlinger mellom presidentene i Nord-Ossetia og Ingusjetias.

Overlevende etter gisseldramaet har fortalt om tiltakende brutalitet fra gisseltakerne. Flere skudd russiske myndigheter trodde var for å skremme, viste seg å være henrettelser. Blant annet skal to av de kvinnelige gisseltakerne ha skutt 20 personer i en gang i skolebygningen.

Forhandlingene med tjetsjerne gikk dårlig, og da en sprengladning gikk av (ved et uhell) inne på skolen den tredje dagen, brøt helvetet løs. I kaoset etter eksplosjonen og brannen som fulgte klarte noen av gislene å rømme, men ble skutt etter av gisseltakerne. Russisk militære skjøt tilbake, og ifølge russiske myndigheter eskalerte dramaet til det ikke var mulig å snu, og skolebygningen ble stormet.

Russerne brukte imidlertid hard skyts. Øyevitner forteller at kamphelikoptre, armerte kjøretøy og stridsvogner angrep bygningen. Blant annet ble det skutt med KPV mot vinduene i annen etasje.

783 mennesker ble skadet, minst 385 døde - flere på sykehuset i Beslan som ikke var utstyrt for å ta i mot så mange mennesker.

De etterlatte beskyldte sikkerhetsstyrkene for inkompetanse, og krevde at myndighetene ble holdt ansvarlig. President Putin forsikret selv at etterforskningen ville bli objektiv.

26. desember 2005 fremla påtalemyndigheten fram resultatet av etterforskningen: Russiske myndigheter hadde overhodet ikke begått noen feil.

5. Air India Flight 182

Antatt døde: 329
Hvor:
Atlanterhavet, sør for Irland
Når:
23. juni 1985

Sprengningen av Air India Flight 182 er det største massemordet i kanadisk historie, og det dødeligste terrorangrepet i luften før 11. september 2001.

Saken ble etterforsket i nesten 20 år, og er regnet som den dyreste i Canadas historie (den kostet nesten 130 millioner kanadiske dollar). Den militante sikhgruppen Babbar Khalsa ble utpekt som hovedmistenkt. Manglende bevis samt feil som ble gjort i etterforskningen, førte imidlertid til at kun Inderjit Singh Reyat ble dømt.

Ifølge Wikipedia sa han seg skyldig i drap i 2003, og ble dømt til 15 års fengsel.

Etterforskningen viste at det var meningen at to fly skulle sprenges, men den ene bomben gikk av på bakken før flyet var i luften. Dette skjedde på Narita internasjonale lufthavn 55 minutter etter bomben om bord på Air India Flight 182 hadde gått av. To personer ble drept.

Air India Flight 182 var på vei fra Montreal til Delhi via London. Flyet tok av mot London med kaptein Hanse Singh Narendra bak spakene.

Klokken 07.14 hadde flyet rutinemessig kontakt med Shannon internasjonale lufthavn. Deretter forsvant det. Etterforskningen viste at en bombe gjemt i en Sanyo-radio i en koffert i det fremste lasterommet hadde eksplodert mens flyet var i en høyde på 9400 meter. Eksplosjonen førte til rask dekompresjon og flykroppen ble delt i to i luften. Shannon hørte aldri noe «Mayday».

Flyet styrtet ned i Atlanterhavet, sør for Irland, og sank til 2000 meter. Mens de fleste om bord i flyet døde av skader og oksygenmangel før de traff vannet, er det rapportert at tre utvilsomt døde av drukning.

Les mer om Air India Flight 182 på Wikipedia.

6. Brakkebombingen i Beirut

Antatt døde: 299
Hvor:
Beirut i Libanon
Når:
23. oktober 1983

Den 23. oktober 1983 gikk to lastebilbomber av i Beirut og rammet brakker som huset amerikanske og franske militærstyrker. Terrorangrepet skjedde under Den libanesiske borgerkrigen. Islamsk jihad tok på seg ansvaret for bombingen.

Selvmordsbombere detonerte sprengladninger tilsvarende 5400 kilo med TNT. Angrepet drepte 241 amerikanske og 58 franske soldater.

Terrorhandlingen førte til at FNs fredsbevarende styrker trakk seg ut av Libanon, hvor de hadde vært stasjonert siden 1982.

Irans revolusjonsgarde ble raskt utpekt som ansvarlig for handlingen. Men til tross for en del rasling med sablene gjengjeldte ikke USA angrepet, da de ikke med sikkerhet kunne si at Iran sto bak angrepet. Frankrike gjennomførte ett luftangrep i Bekaadalen hvor det ble antatt at revolusjonsgarden befant seg.

7. Terrorangrepet på boligkomplekset i Russland

Antatt døde: 293
Hvor:
Russland
Når:
4. - 16. september 1999

293 personer ble drept og 651 skadd da en serie bombeeksplosjoner rammet fire boligkomplekser i de russiske byene Bujnaksk, Moskva og Volgodonsk i løpet av september 1999.

Samtlige bombinger hadde samme «signatur». De ble utløst med en timer om kvelden for å ramme flest mulig sivile.

Bombingene, sammen med invasjonen av Dagestan, resulterte i Den andre Tsjetsjenia-krigen.

Russiske sikkerhetsmyndigheter (FSB, kort for Federalnaja sluzjba bezopasnosti) etterforsket saken, og konkluderte i 2002 at bombingene ble organisert av Achemez Gochiyayev, en tidligere soldat i de russiske rakettstyrkene. Bomber ble funnet i leiligheter han leide i Moskva. Gochiyayev varslet også om to bomber til, som myndigheter fant, og deaktiverte.

Gochiyayev, som fremdeles er på rømmen, hevder han er lurt av en gammel bekjent og FSB-agent som ba ham om å leie kjellerne hvor bombene ble funnet som lagre.

Les mer om terrorangrepet på Wikipedia.

8. Lockerbie-saken

Antatt døde: 270
Hvor:
Lockerbie i Skottland
Når:
21. desember 1988

Da Pan Am Flight 103 skulle fly fra Frankfurt via London og New York til Detroit 21. desember 1988 førte en bombe som var plassert i flyets bagasjerom til en eksplosjon som tok livet av totalt 270 personer. 11 av disse var innbyggere i den skotske byen Lockerbie som ble truffet av flyet da vingene og en del av flykroppen traff bakken og eksploderte.

Sterke vinder førte til at passasjerer og flydeler ble spredt på en 130 km lang strekning over et område på 2189 km².

14 år etter terroraksjonen påtok lybiske myndigheter seg ansvaret.

9. Bombeangrepet i Bombay

Antatt døde: 257
Hvor:
Mumbai (tidligere Bombay) i India
Når:
12. mars 1993

Den indiske mafiabossen Dawood Ibrahim skal ha vært mannen bak 13 bombeeksplosjoner i Mumbai, tidligere Bombay, som tok livet av 257 personer og skadet 700 den 12. mars 1993.

De 13 eksplosjonene foregikk over en periode på rundt to timer på blant annet tre hoteller, et kjøpesenter, en flyplass og en buss, hvorav sistnevnte ble rammet hardest og med hele 90 dødsfall.

Bombingene skal ha kommet som en reaksjon på opptøyene mellom hinduer og muslimer som oppsto etter rivingen av Babri moskeen, som blant annet førte til et stort antall dødsfall blant muslimske personer.

100 personer har blitt siktet for terroraksjonen, og rettssaken er den lengste i Indias historie. Indiske myndigheter har ikke klart å spore opp alle de siktede, deriblant hovedmannen Ibrahim.

Det sies at Ibrahim også sto bak terrorangrepene i Mumbai i november 2008 hvor 164 personer mistet livet.

10. Togangrepet i Angola

Antatt døde: 252
Hvor:
Mellom Zenza og Dondo i Angola
Når:
10. august 2001

Den 10. august 2001 traff et passasjertog en stridsvognmine som var plassert på togsporene sørøst for den angolske hovedstaden, Luanda. Da toget sporet av stormet en gjeng opprører toget og skjøt mot passasjerene. 252 av 500 passasjerer ble drept i angrepet.

Aksjonen var en del av forsøkene på å styrte regjeringen i landet under borgerkrigen, og opprørsgruppen UNITA (National Union for the Total Independence of Angola) tok på seg ansvaret for hendelsen kort tid etterpå.

Kilder: Wikipedia, Time.comsnl.no