Torsdag ble det kjent at regjeringen legger frem en tiltakspakke for norsk verftsnæring.

Blant annet økes GIEKs garantiordning med 10 milliarder kroner, reglene for GIEK og Eksportfinans endres, og det bevilge nye 200 millioner til innovasjonslån fra Innovasjon Norge samt 175 millioner til forskning, utvikling og innovasjon.

Les mer: Jens drar gullkortet

Fra mange hold applauderes pakken.

- En strålende dag for norske verft, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge, som mener pakken sørger for at norsk verfts- og leverandørindustri kommer styrket ut av finanskrisen.

På lang sikt må leteområder åpnes
Frp-leder Siv Jensen sier seg fornøyd med de utvidede GIEK-rammene.

Ordningen Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) foreslås økt med 20 millioner kroner. Pengene øremerkes prosjekter i de maritime næringene, og kan blant annet bidra til samarbeidsprosjekter innen produkt- og teknologiutvikling.

- Det er rett og viktig at regjeringen lanserer tiltak for å redde verftsindustrien. Det er en krise i næringen. På lang sikt er det beste virkemiddelet å åpne for nye leteområder for olje og gass, sier hun i en pressemelding.

Burde kommet før
Høyre mener på sin side at hjelpen burde kommet før. Krisepakken for verftene som ble lagt frem i dag viser at Regjeringen gjorde en grov feilvurdering da den reduserte krisetiltakene fra 2009 i budsjettet for 2010, mener partiet, ifølge en pressemelding.

- Finanskrisen var over, men ikke krisen i realøkonomien. Dette var åpenbart i fjor sommer og høst da budsjettet ble lagt frem. Utvidelsen av GIEK-rammene burde kommet tidligere, og økningen i rammene for Innovasjon Norge er puslete. Høyre hadde større bevilgninger til dette allerede i fjor høst i vårt alternative budsjett, sier Høyres Svein Flåtten.

- Viktig for mange lokalsamfunn
LO priser pakken. - Disse tiltakene bidrar til å sikre arbeidsplassene i en svært viktig næring for Norge, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

- Norge har en sterk maritim næring med mange levedyktige bedrifter som må støttes gjennom den bølgedalen finanskrisen har skapt. Dette er svært viktig for framtiden til mange lokalsamfunn som er helt avhengig av denne næringen, fortsetter han.

Fra motsatsen på arbeidsgiversiden, Norsk Industri, er signalene de samme.

- Dette er riktige tiltak i den situasjonen en av våre viktigste eksportnæringer har kommet i som følge av den internasjonale finanskrisen, sier Knut E. Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri.

Viktig fleksibilitet
Norsk Industri mener det viktigste med tiltakspakken som Regjeringen i dag fremla er at det innebærer økt fleksibilitet for GIEK og Eksport finans.

Det blir blant annet foreslått at GIEKs byggelånsgarantiordning utvides til å inkludere bygging av innretninger til havs, for eksempel knyttet til fornybar energi/vindkraftanlegg, samt at det åpnes for å redusere kravet til norsk andel i prosjekter fra 50 til 30 prosent for visse lån under Eksportfinans.

- Dette betyr blant annet at GIEK og Eksportfinans kan brukes for datterselskaper i utlandet, sier Sunde.