(BIIPMAG): Nå skal også jentene møte opp på sesjon.

Har vært frivillig
Hittil har det vært opp til hver enkelt kvinne om hun ønsker å møte på sesjon eller ikke, men det skal det blir slutt på.

Nå går Stortinget inn for at det skal innføres sesjonsplikt også for kvinner. Nestleder i Forsvarskomiteen, Signe Øye (Ap), er både stolt og fornøyd med denne endringen:

- Jeg håper at endringen av Vernepliktsloven vil være med å styrke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret fordi det er viktig at begge kjønn rekrutteres, sier Øye som understreker at sesjonsplikten er et steg på veien mot verneplikt.

LES OGSÅ: Færre blir militærnektere

Mer informasjon
Øye mener at en innføring av sesjonsplikt for kvinner gjør at man kan nå ut til hele ungdomskull med informasjon om Forsvaret, noe som kan bidra til å øke interessen og andelen av kvinner i Forsvaret.

I 2007 gjennomførte Forsvaret en undersøkelse blant jentene som var inne til frivillig sesjon som viste at 67 prosent - hele to av tre - jenter som var tjenestedyktige ønsket å avtjene verneplikten.

Omlegging av sesjon
Innføringen fører til at hele innkallelsen til sesjon må legges om og Stortinget går inn for en todelt ordning:
Del 1 innebærer at utskrivingsdyktige personer fyller ut en nettbasert egenerklæring uten fysisk fremmøte.

Del 2 blir en utvelgelse av aktuelle kvinner og menn som anses best kvalifisert til forsvarstjeneste. Disse personene skal møte til innkalt sesjon.

- På den måten når vi dem som er mest motivert og skikket til tjeneste i Forsvaret, sier Øye.

Siste fra biipMag: Gå til forsiden her.