- Dette er dårlig nytt, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Den siste tellingen fra SSB viser at oljeselskapene kan komme til å strupe oljeinvesteringene til 164 milliarder kroner i 2016, en betydelig nedgang fra i fjor.

Les også: 126.000 arbeidsløse i desember

- Vi er farlig nær nullstreken
Gonsholt Hov sier den siste tellingen av oljeinvesteringene tilsier et investeringsfall på rundt 15 prosent i 2016, etter justering for kostnadsinflasjon. Det vil dermed være et like dypt fall som i 2015.

- Det er ikke noe bunnpunkt i sikte, eller at fallet avtar. Det fortsetter ned i samme tempo som det vi så gjennom fjoråret, sier han til Nettavisen Stocklink.

Den svake veksten i norsk økonomi kan i stor grad tilskrives nedgangen i oljeinvesteringene, som er blitt kuttet kraftig i kjølvannet av at oljeprisen er redusert med mer enn to tredjedeler fra toppen sommeren 2014. Toppen ble nådd i 2014, da investeringene beløp seg til 214 milliarder kroner.

Handelsbanken-økonomen viser til at veksten i fastlandsøkonomien bremset opp til nær null på slutten av fjoråret.

I 2015 ble BNP-veksten den laveste siden finanskrisen.

- Vi er farlig nær nullstreken i norsk økonomi og det er grunn til å minne om risikoen for resesjon. Nå får vi et tilsvarende fall i oljeinvesteringene som i fjor, og vi ser også at dette har slått negativt ut for andre deler av norsk økonomi. Jeg tror 2016 blir et krevende år for norsk økonomi. Det er nok ganske langt frem i tid før vi kan snakke om at bunnen nærmer seg og gjenhenting i økonomien, sier han.

Spår rentekutt i mars
Nedgangen i investeringene er litt større enn anslagene til Norges Bank, som i mars kommer med neste rentebeslutning. I september ble styringsrenten kuttet til 0,75 prosent. Både et stort fall i internasjonale renter, høye påslag i pengemarkedet og svak BNP-utvikling tilsier lavere rentebane, mener Hov.

- På toppen av det kommer investeringstellingen i dag som viser større fall enn Norges Bank regnet med. Legger du sammen alt dette er det mer et spørsmål om hvor langt ned Norges Bank kommer til å signalisere renta, sier han.

Som markedet tror Handelsbanken på et kutt i styringsrenten i mars. Banken venter også at utsiktene for renten frem i tid, rentebanen, justeres ned.

- Spørsmålet er om Norges Bank nå vil signalisere nullrente, eller kanskje lavere, i norsk økonomi, sier Hov.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank deler oppfatningen om et rentekutt på 0,25 prosentpoeng i mars. Lavere oljeinvesteringer vil ifølge Jullum trekke vekstanslaget for norsk økonomi ned for 2016.

- Men tallene er ikke svake nok til å rettferdiggjøre at rentene skal kuttes ytterligere etter dette, eller at vi er på vei mot negative renter, skriver han i en kommentar.