Revisorkjempen KPMG og tidligere Finance Credit-revisor John Haukland erkjente seg skyldig på de fleste punkter i Oslo Tingrett i dag.

NA24 - din næringslivsavis

Økokrim ved førstestatsadvokat Morten Eriksen har gått til sak mot de tidligere revisorene KPMG etter Finance Credit-kollapsen.

- Alle regnskap kan ha feil
Av de to tiltalepostene sa både Haukland og KPMG seg skyldig i brudd på revisorloven, men ikke regnskaps- og straffeloven.

- Jeg vil ikke kommentere saken til pressen før den er ferdig behandlet i retten, sier John Haukland til NA24.

KMPG-advokat Advokat Else Bugge Fougner mener at de ikke kan dømmes etter straffeloven.

- Selv om de bryter revisorloven kan de ikke bli dømt for medvirkning til det som skjer i selskapet. Alle regnskap kan ha feil og det betyr ikke at de medvirker til handlingene i selskapet, sier hun til NA24.

Fougner kommer fra Advokatfirmaet Hjort.

Dårlig revisjon
Påstanden gjelder brudd på revisor- og regnskapsloven etter at Finance Credit fikk innvilget banklån på 1,5 milliarder kroner, basert på oppblåste regnskaper og fundamentert i luftfakturering.

Økokrim mener KPMG og John Haukland burde gjort en mer grundig jobb.

Saken handler om etterdønningene etter Finance Credit kollapsen hvor Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen ble dømt til henholdsvis syv og ni års fengsel. I tillegg kommer over en milliard i erstatning for store banktap.

- Uansvarlig revisjon
De stod begge skolerett da førstestatsadvokat i Økokrim Morten Eriksen leste opp tiltalebeslutningen i etterdønningene etter en av Norges største svindelskandaler.

- Revisors rolle og ansvar blir en prøvesten i denne saken. Revisor har ansvar for hvordan utførelsen er i et regnskap, sier Eriksen.

Økokrim fortsatte med at dette handler om regnskapsfeil, og ikke medvirkning til bedrageri.

- Dette handler om det Økokrim mener er uansvarlig revisjon av KPMG, sier han.

Kan avgjøres tidligere
Førstestatsadvokaten Eriksen sier saken kan gå fortere. Det er i utgangspunktet satt av 51 dager til saken.

- Sakens fremgang avhenger på Hauklands forklaring, sier han.

Dommeren i Oslo Tingrett sier det skal ha vært kontakt mellom partene og at dette kan være av betydning for hvor lang tid saken vil gå for retten.