Venstre-leder Trine Skei Grande mener hun får mer ut av å samarbeide med Fremskrittspartiet enn Arbeiderpartiet. Statsbudsjettet og asylavtalen er to ferske eksempler.

Fredagens avtale om lengeværende asylbarn hadde aldri blitt inngått med Arbeiderpartiet i regjering, hevder hun.

– Vi forhandlet i tolv timer og fikk til noe nå som Ap aldri ville ha gått med på. Landet har nå en mer liberal justisminister enn da Pål Lønseth forvaltet regelverket, sa Grande da hun talte til landsstyret i Venstre på et hotell i Holmenkollen lørdag.

– Stor seier

Lønseth var statssekretær for Arbeiderpartiet i Justisdepartementet i forrige periode. Han var kjent for å følge det mange opplevde som en hard linje i asylspørsmål.

– Vi har sett hvordan SV kjempet med Arbeiderpartiet om asylbarn – uten å komme i mål. Og vi husker hvordan vi oppsummerte Aps politikk med uttrykket «alle skal ut». Nå er regelverket endret, slik at barns behov skal tillegges større vekt, sa Grande til stor applaus fra delegatene.

Hun beskrev avtalen som en stor seier for Venstre, også når det gjelder punktet om å evaluere forskriften om ett år.

– Alle er enige om at den skal gi en oppmyking. Hvis ikke det nye regelverket følger til en reell liberalisering, så skal reglene vurderes på nytt, framholder hun.

Kjølig til Ap-flørt

Grande kom med flere spark til Arbeiderpartiet i talen. Ikke minst fant hun grunn til å påpeke at det borgerlige budsjettforliket hadde rom for flere kvoteflyktninger enn Aps alternative budsjett opprinnelig la opp til.

Og påstanden fra de rødgrønne om at Venstre og KrF hadde fått mer ut av et budsjettsamarbeid med dem, fnyser hun av.

– Vi fikk til mer på klima og miljø enn de rødgrønne greide på åtte år. Det samme gjelder kampen mot barnefattigdom, sier hun.

At det finnes sammenfallende satsinger og prioriteringer i sentrumspartienes og de rødgrønnes alternative budsjetter, er bare halve historien, mener Grande.

– Vi ser ulikt på de store utfordringene. De vil skattlegge bedrifter og innbyggere hardere, øke vår avhengighet av oljen og har ikke et snev av nødvendig omstilling i budsjettene. Det er ingen satsing på innovasjon og kunnskap. Vi er rett og slett på to forskjellige planeter på det området, sier hun.

Ny prosess

Om Venstre-lederen er godt tilfreds med utfallet av budsjettforhandlingene, er hun tydelig på at prosessen må bli en annen neste år.

– Vi må involveres tidligere på noen felter som er vanskelige. Bilavgiftene er et slikt eksempel. Saken har stor symbolkraft og skapte unødig støy, sier hun.

– Men vi skal fortsette å legge fram alternative budsjetter og vil ikke hefte for helheten i regjeringens forslag, understreker hun.

Påstandene om at det var en kaotisk prosess, avviser hun.

– Noen snakker om dette som spill og borgerlig kaos. Det irriterer meg grenseløst. Det er snakk om ordentlige forhandlinger og ordentlige vedtak som angår ordentlige mennesker, sier hun.