Gå til sidens hovedinnhold

Vi glemmer det viktigste

Når vi fotograferer, glemmer vi ofte det aller viktigste i jakten på kunst.

Inkluder den ofte glemte mellomgrunnen i bildene dine, og du vil oppnå et tredimensjonelt uttrykk som skaper dybde og interesse.

Et ofte oversett element i fotografi er mellomgrunnen. Mange bilder består kun av forgrunn og bakgrunn, noe som skaper et todimensjonelt uttrykk. Det mange glemmer er at øynene våre ser i tre dimensjoner, glem derfor ikke å også inkludere mellomgrunnen i bildene iblant.

Som en historie
Tenk på et bilde som en historie, med en begynnelse (forgrunn), midtdel (mellomgrunn) og slutt (bakgrunn). Hva ville vel historien vært uten midtdelen? Med kun begynnelse og slutt vil vi få vite hva som skjedde og hvem som gjorde det, men ingenting mer.

De essensielle spørsmålene "hvorfor" og "hvordan" blir hengende igjen i luften ubesvart. Midtdelen er der de interessante detaljene kommer frem, der historien utfolder seg, det er her klimakset ligger. Sånn kan det også være i bilder. Utelar man mellomgrunnen risikerer man et flatt og todimensjonelt bilde som mangler det lille ekstra.

I enkelte tilfeller finnes det ikke nødvendigvis noe behov for dette ekstra elementet, mens andre ganger kan denne tredje dimensjonen være avgjørende for hvor vellykket et bilde er.

Landskapsbilder
Et eksempel på en sjanger hvor mellomgrunn er essensielt, er landskapsbilder. Landskapsbilder flest er tatt med liten blenderåpning og derfor stor dybdeskarphet. For å skape interesse i et bilde som dette, er det viktig at man inkluderer tre dimensjoner, ellers kan bildet lett bli flatt og intetsigende.

Den tradisjonelle kombinasjonen av vann, fjell/skog og himmel er et eksempel på et klassisk landskapsbilde med forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Her ligger alltid fjellene eller skogen i mellomgrunnen, og vil ofte være det første øyet trekkes mot.

Balanse
Dersom hovedmotivet legges i mellomgrunnen, oppnås ofte et velbalansert bilde. Forgrunnen kan også bidra til å dra betrakteren inn mot hovedmotivet, spesielt gjelder dette der mellomgrunnen er et stykke bak i bildet og har en perspektivisk effekt, lik vannet i bildet av København til venstre under.

Senk kameraet
Om man er vant til å tenke i to dimensjoner, kan det være vanskelig å vite hvordan man kan inkludere en tredje. En måte er å senke kameraet litt ned. På denne måten vil det som egentlig var forgrunn bli til mellomgrunn, og plutselig har man tre dimensjoner i bildet.

Om i tillegg alle lagene inneholder noe av interesse, vil betrakterens blikk bli værende i bildet lengre.

Portretter
Ved å plassere mennesker i mellomgrunnen i portrettbilder, får betrakteren en behagelig avstand til den portretterte, i motsetning til todimensjonelle bilder hvor personen er i forgrunnen og nærmest skriker ut mot betrakteren.

Forgrunnen kan isteden være en rekvisitt som den portretterte kan lene seg på, den kan brukes sammen med bakgrunnen som en måte å ramme inn personen på, og den kan bidra til å sette fokus på det viktigste i bildet, nemlig mennesket.

Denne saken er hentet fra fotonettstedet Fotopia.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant