Gå til sidens hovedinnhold

- Vi kan ikke leve med dette

- Det er justisministerens fordømte ansvar og plikt å sørge for at politiet har ressurser nok til å etterforske lovbruddene i Norge.

- Vi kan ikke leve med dette. At politiet ikke har ressurser til å etterforske økonomisk kriminalitet, rokker ved hele samfunnsmoralen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres justispolitiske talskvinne, til NA24.

NA24 – din næringslivsavis

Overfor NA24 har Erling Grimstad, tidligere førstestatsadvokat og assisterende Økokrim-sjef, tegnet et svært dystert bilde av kampen mot økonomisk kriminalitet i Norge. Grimstad mener at politiet landet rundt nærmest har gitt opp kampen mot slik kriminalitet, og at kriminelle nærmest får grønt lys til å drive slik virksomhet i Norge.

LES OGSÅ: - Politiet har gitt opp

LES OGSÅ: - Norge taper mot mafiaen

- Hans fordømte ansvar
Nå får Grimstad full støtte fra opposisjonen på Stortinget.

- Grumstad har helt rett. Vi har en regjering som sitter med hendene i fanget, slik at politiet ikke kan hamle opp med krimmen vi ser. Fra opposisjonens side kan vi ikke gjøre annet enn å plassere ansvaret enn der det hører hjemme, hos justisminister Knut Storberget. Det er hans fordømte ansvar og plikt å sørge for at politiet har ressurser nok til å etterforske lovbruddene i Norge, smeller Aspaker, som viser til at Høyre i går la fram sitt alternative budsjett der de ville styrke politiet med 220 millioner kroner, blant annet i form av 160 nye sivile ansatte.

- Kan ikke leve med dette
- Hvor lenge kan man godta at politiet ikke makter å etterforske økonomisaker?

- Vi kan ikke leve med det. Vi er allerede langt ute på galeien. Vi ser at hele samfunnsmoralen er i ferd med å bli undergravet hvis vi ikke får stoppe dette, mener Aspaker.

Hun etterlyser nå at regjeringen og justisminister Storberget utstyrer politiet med tilstrekkelige ressurser til å håndtere situasjonen.

- Man spiser jo av fellesskapet når man ikke betaler skatt og svindler trygd. Dermed fratar man samfunnet ressurser og muligheter når dette ikke blir etterforsket. Det Grimstad forteller at mange saker ikke engang blir anmeldt på grunn av den dårlige kapasiteten er svært, svært alvorlig. Nå må justisministeren våkne. Storberget tar på seg et stort ansvar når han sitter på denne typen informasjon og lar være å handle, fastslår Aspaker.

Kjent problem
Hun forteller om at politikerne har vært klar over problemet i flere år. I fjor ble de orientert av skatteetaten at de Skatt Øst har en avtale med politiet i Oslo om ikke å anmelde flere saker enn det politiet har kapasitet til å etterforske.

- Da vi hørte dette slo vi alarm, men det har ikke ført til større budsjetter. Det står fortsatt ubesatte stillinger i politiet, sier Aspaker.

Hun får full støtte av Jan Arild Ellingsen, justispolitisk talsmann i Frp,

- Det at Grimstad tar opp denne problemstillingen er helt på sinn plass. Kampen mot økonomisk kriminalitet fortjener all mulig fokus. Hvis ikke taper vi til gangs, sier Ellingsen til NA24.

- Kreftsvulst
Ellingsen karakteriserer økonomisk kriminalitet som en kreftsvulst i samfunnet, og mener at kampen mot slik kriminalitet altfor lenge har blitt ståendes i skyggenes dal.

Ellingsen mener at politiet må få et helt annet ressurstilfang og at også lovverket muligens må endret. At politiet hvert år får for lite penger, er Ellingsen helt klar på.

- Hvert år anfører Stortinget i statsbudsjettet at saker med kjent gjerningsmann ikke skal henlegges. Men dette skjer jo hele tiden, fordi politiet har for få ressurser. Her er Stortinget inkonsekvente ved at vi ikke følger opp med tilstrekkelig store bevilgninger. Det er et paradoks. Men konsekvensen er at de som taper på dette er lovlydige borgere, og de som vinner er kjeltringer, mener Ellingsen.

For lave lønninger
Ellingsen mener det er et stort problem at lønningene for politifolkene, juristene og revisorene som skal bekjempe økonomisk kriminalitet er for lave. Dermed blir det vanskelig å få tak i flike folk.

- De som driver med økonomisk kriminalitet har ressurser til å få tak i de beste av de beste. Dermed blir de sittende med alle trumfkortene, sier Ellingsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke stille til intervju med NA24, men statssekretær Terje Moland Pedersen svarer på hans vegne.

Moland Pedersen er klar på at regjeringen styrker politiet, og etter at de rødgrønne overtok regjeringsmakten er politietbudsjettet styrket med netto 800 millioner kroner.

Men statssekretæren er likevel ikke fornøyd med dagens innsats mot økonomisk kriminalitet hos politiet.

- Vi er ikke fornøyd
- Nei. Vi er ikke fornøyd med nivået, og med karakteristikken i riksrevisjonens rapport, sier Moland Pedersen som ikke kan gi noe anslag på hvor mye ressurser politiet må tilføres for å få nivået opp på et tilfredsstillende nivå.

Han legger ikke skjul på at Erling Grimstad peker på et alvorlig samfunnsproblem.

- Grimstad har definitivt greie på hva han snakker om, men han bruker en språkbruk som er ganske kraftfull. Begrep som apati er litt vanskelig å forholde seg til. Jeg er ikke enig i at det preger politiet. Jeg oppfatter at Grimstad spissformulerer, sier Moland Pedersen.

- Ikke fritt fram
- Så det er ikke riktig at mafiavirksomhet er på vei til Norge, og at det nærmest er fritt frem for økonomisk kriminelle?

- Mafiabegrepet vil jeg ikke bruke, men at man også i Norge kan bli offer for organisert kriminalitet, det avviser jeg ikke. Men det er ikke riktig at det er fritt fram for kriminelle, sier Moland Pedersen.

- Er det ok at en rekke saker blir henlagt av politiet, eller ikke anmeldt av for eksempel skatteetaten fordi de vet at politiet ikke har kapasitet?

- Svaret på det er ja og nei. Jeg tror noen må ha mot til å si at man ikke greier å etterforske alle saker. Men det skal ikke være forutsigbart hvem som blir oppdaget, og oppdagelsesrisikoen skal være høy, fastslår Moland Pedersen, som sier at tre nye økoteam kommer på plass i Oslo politidistrikt blant annet for å ta unna den store haugen med anmeldte hvitsnippforbrytelser.

Har styrket politiet
Erling Grimstad går langt i å skissere en virkelighet der politiet rundt om i distriktene nærmest har gitt opp å etterforske økosaker.

- Dette kjenner ikke jeg meg igjen i. For eksempel etterforsker politiet i Stavanger Acta-saken, og det mener vi er helt riktig. Det skal bygges kompetanse i distriktene, og derfor har også de fått tilført mer midler, sier Moland Pedersen, som også understreker at Økokrim har fått 11 flere årsverk og økte bevilgninger, samt at det i perioden 2006-2009 vil bli utdannet 1776 nye politifolk, mens det i perioden 2002 til 2005 var det tilsvarende tallet 1128.

Ifølge Moland Pedersen vil den økte utdanningstakten føre til at politiet reelt blir styrket med rundt 100 nye politifolk i 2009.

- Men samtidig er det ikke noen tvil om at det har vært utdannet for få. Da Høyre satt i posisjon ville de i forslag til statsbudsjettet for 2006 kutte i politiet. Det kuttet reverserte vi, og vi har siden styrket bevilgningene, sier Moland Pedersen.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken