Gå til sidens hovedinnhold

Vi lager mindre strøm

Nedgang i norsk kraftproduksjon.

Norsk kraftproduksjon ble redusert med 3,2 prosent fra uke 46 til forrige uke. I Sverige og Finland var nedgangen mindre, mens det var nesten 10 prosent økning i dansk kraftproduksjon, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

NA24 - din næringslivsavis

Produksjonsnedgangen i Norge kan delvis forklares med lavt tilsig og utsikter om kaldere vær. I tillegg har forventningene om høyere strømpriser etter nyttår på grunn av endringer i CO2-kvotemarkedet, ført til nedgangen.

Tilsiget til norske vannmagasin var 10 prosent lavere enn normalt i forrige uke, og ligger nå på nesten 87 prosent.

Børsprisen på elektrisk kraft falt med 0,2 øre per kWh til 0,39 øre per kWh i forrige uke. Det var også en svak økning i prisene i Sverige og Finland, mens det var et lite fall kraftprisene på Jylland og Sjælland som følge av høy dansk vindkraftproduksjon.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud