(SIDE2): Om få år kan Viagra bli et viktig hjelpemiddel mot enkelte krefttyper, skriver Nordlys .

Utvikling av nye og bedre legemidler kan gi helt andre resultater enn forskerne opprinnelig hadde tenkt seg.

Bruker kroppens eget forsvar
Ved Universitetet i Tromsø forskes det på utvikling av legemidler som kan opprette kroppens eget forsvar mot kreft.

- Ved vårt laboratorium studerer vi potensielle legemidler basert på Viagra-molekylet som kan hemme veksten av kreftceller, forteller Aina Westrheim Ravna som er forsker ved Universitetet i Tromsø.

Da legemiddelfirmaet Pfizer utførste kliniske utprøvinger av et medikament som var ment å brukes mot hjerte -og karsykdommer, var ereksjon en uventet bivirkning. Dermed ble Viagra i stedet markedført for å behandle impotens.

Men legemiddelet har vist seg å ha flere andre interessante virkninger på kroppen.

Hemmer vekst
Syklisk GMP (cGMP) er et signalmolekyl som holder til inne i kroppen celler og har ansvaret for at cellene fungerer normalt. Forskere ved universitetet i Tromsø har observert at pasienter med visse typer kreft skiller ut mye cGMP i urinen.

- Forklaringen er at cGMP bidrar til regulering av normal cellevekst. I lave konsentrasjoner kan molekylet stimulere veksten av mens det i høye konsentrasjoner hemmer veksten, forklarer forskeren.

Kreftcellene prøver å gjøre motstand mot den normale reguleringen ved å pumpe cGMP ut av cellene. Dette forklarer hvorfor økt mengde av cGMP gjenfinnes i urinen ved noen former for kreft.

- I Kroppen finnes det ulike typer celler. For å overleve må hver eneste av av kroppens celler få næringstoffer transportert inn og bli kvitt avfallsstoffene som de selv produserer. I celleveggene finnes det mange ulike pumper som hjelper til med dette, forklarer ravna videre.

Kreftcellene tar selvmord
Denne såkalte cGMP-pumpen har vært studert av forskere her i Tromsø i årevis.

- Vi har klart å vise at Viagra kan blokkere denne pumpen. Dermed øker mengden cGMP inne i cellen. Når nivået blir høyt nok, begår kreftcellene selvmord. På denne måten kan vi utnytte kroppens eget kreftforsvar, forteller hun stolt.

Om Viagra i seg selv er egnet til bruk i kreftbehandling mener han at må undersøkes videre, men med utgangspunkt i Viagra-molekylet prøver de å lage bedre hemmere av cGMP-pumpen.

- Arbeidet vårt er første skritt på en lang som skal gi nye legemiddel for å behandle kreftpasienter, og så langt er resultatene svært lovende. Et vellykket resultat vil bety mye for kreftsyke.

Håper å erstatte cellegift
Den modifiserte versjonen av Viagra fungerer mot underlivskreft hos kvinner, og da særlig mot livmor- og eggstokkkreft. Den fungerer også mot blodkreft.

– Vi håper dette kan være et supplement eller til og med en erstatning for mange av de sterke cellegiftene som brukes i dag, og som kan ha store bivirkninger, sier Ravna.

Les flere saker fra Nordlys her.