Gå til sidens hovedinnhold

Vikarenes seier

Høyesterett styrker vikarenes stillingsvern.

Les NA24 på mobil

I en fersk dom fra Høyesterett slår retten fast at arbeidsgivere ikke kan erstatte et fast bemanningsbehov med vikarer. Dommen vil kunne få stor betydning for de mange tusen midlertidig ansatte som arbeider som såkalte tilkallingsvikarer.

NA24 - din næringslivsavis

Ambulansesjåføren hadde fått full opplæring og hadde arbeidet som tilkallingsvikar for Ullevål sykehus i 14 måneder da sykehuset plutselig ville avslutte arbeidsforholdet. Sjåføren mente dette var brudd på arbeidsmiljøloven. Etter tre runder i retten har høyesterett slått fast at han hadde rett. Han har krav på fast tilsetting.

- Bedre for vikarene
I dommen fra høyesterett er det lagt vesentlig vekt på at et stabilt og fast arbeidsbehov ikke skal dekkes med vikarer og midlertidige, men med en større grunnbemanning.

- Denne dommen får betydning for mange vikarer. I dommen slår høyesterett fast en rekke viktige prinsipper. Før det første er det ikke tillatt å dekke et varig arbeidskraftbehov med vikarer. Retten sier forutsetningen må være at det er et jevnt og noenlunde forutsigbart behov for personale, dette vil være av stor betyning for større bedrifter som ofte har mange vikarer til en hver tid, sier forbundsadvokat Hans Chr. Monsen i Fagforbundet til NA24.

Vil ha betydning for andre yrker
Hans Chr. Monsen tror dommen vil få betydning langt utover ambulamsetjenesten på Ullevål.

- Dette vil kunne gi arbeidsgiverne i flere forskjellige bransjer mer fleksibilitet, og for arbeidstakerne vil dette kunne bety større trygghet, sier Han.

Monsen tror dommen også vil ha en positiv virkning på for de forskjellige virksomheters systematiske kompetanseoppbygging.

- Det må jo være sløsing å først drive med opplæring av en vikar for så å sparke ham etter en lang opplæringsperiode, sier Monsen.

Venter på endelig løsning
Høyesterett mener ordningen med å tilkalle midlertidig ansatte som vikarer, slik Ullevål har praktisert den, er ulovlig i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Ambulansesjåføren hadde i gjennomsnitt fylt en stilling på ca 44 prosent i 14 måneder, og Høyesterett mener det er en sterk nok tilknytning til å kunne kreve fast ansettelse.

Sjåføren tapte både i tingretten og lagmannsretten, men vant fram i høyesterett som nå har opphevet lagmannsrettens dom der Ullevål ble frifunnet. Dermed må saken behandles på nytt.

Saken er med dette ikke avsluttet, men Høyesterett ser for seg at den kan løses gjennom forhandlinger mellom partene og deres organisasjoner.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft