Gå til sidens hovedinnhold

Viken Fjernvarme: Prosjektledere

HTML EMBED
Viken Fjernvarme AS er Norges største fjernvarmeprodusent med en årlig fjernvarmeproduksjon pd ca. 7 TWh samt ca 55 GWh elproduksjon. Fjernvarmen produseres ved avfallsforbrenning og bioenergi samt el- og oljekjeler. Produksjonsenhetene er lokalisert på Grorud, Klemetsrud og i Oslo sentrum. Selskapet har drift-, vedlikeholds- og byggherreansvar for fjernvarmeanleggene i Oslo. Anleggene omfatter varmesentraler, distribusjonsnett og kunde- sentraler med måleranlegg. Selskapet eies med 67% av Oslo Kommune og 33% av Hafslund ASA. Viken Fjernvarme AS har for tiden 64 ansatte.

PROSJEKTLEDERE
til utbygging av fjernvarme

Viken Fjernvarme skal ansette 1-2 prosjektledere på utbyggingsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:
Prosjektlederen vil være byggherrens representant med følgende oppgaver:

 • Lede enkeltprosjekter
 • Følge opp prosjekter
 • Rapportere prosjekter
 • Budsjett og prognose prosjekter
 • Samarbeid med driftsavdelingen i prosjektsammenheng
 • Faglig støtte for driftsavdelingen i prosjektene
 • Igangkjøring prosjekter
 • Overlevering av ferdige prosjekter til driftsavdelingen
 • Kontakt med konsulenter, leverandører og entreprenører
 • Delta i utviklingsarbeid for fjernvarme
 • Delta i informasjonsarbeid vedrørende fjernvarme
 • Delta i prosjekter innenfor varme- og energiplanlegging

Løpende prosjekter vil være varmesentraler, kundesentraler, utvendig og innvendig røranlegg.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør eller ingeniørutdannelse, helst med lengre erfaring
  fra fjernvarme eller tilsvarende område
 • Varmeteknisk/mekanisk utdannelse og/eller byggteknisk utdannelse

Egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Ansvarsbevisst

Vi tilbvr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig miljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver

Arbeidssted er sentralt i Oslo. Tiltredelse snarest. Stillingen rapporterer til utbyggingsansvarlig. Avdelingen vil bestå av 8-9 ansatte.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til utbyggingsansvarlig Sten Tore Bakken på telefon 22 43 59 07 eller e-post sten.tore.bakken@viken.no

Søknad med CV sendes skriftlig innen 30. november til

Viken Fjernvarme,
Personalkontoret v/Liv Moen
Postboks 2468 Solli
0202 Oslo

eller e-post: liv.moen@hafslund.no

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus