Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre Fredriksen taus

John Fredriksen kan miste stemmeretten i kampen om Eastern Drilling.

Striden rundt Eastern Drilling-eierskapet har gjort at John Fredriksens boreselskap Seadrill kan miste stemmeretten.

NA24 - din næringslivsavis

- Hvorfor skal vi ikke ha stemmerett, spør Tor Olav Trøim til NA24.

Seadrill mener de ikke har mistet stemmeretten over aksjene de har i Eastern Drilling.

- Ingen stemmerett
Fond forvaltet av Cheyne Capital Management meldte i forbindelse med flaggingen av et aksjekjøp på 250.000 aksjer i Eastern Drilling, at Seadrill ikke har muligheten til å stemme over aksjene de eier i Eastern Drilling. Fondsforvalterne i Cheyne sitter med 1.929.600 aksjer tilsvarende 5,74 prosent av de utestående aksjene. Basert på stemmene i Eastern Drilling sitter Cheyne Capital Management med 14,51 prosent av de totale stemmene i selskapet.

I en flaggemelding skriver Cheyne at som en konsekvens av Seadrills manglende evne til å fremme et gyldig bud, har ikke Seadrill noen stemmerett over aksjene de sitter med i Eastern Drilling.

LES MER: Øker i Eastern Drilling

Trøim ikke enig
Trøim mener utspillet fra Cheyne bare er tull og at de som aksjonær ikke kan frata stemmeretten til en annen aksjonær.

Trøim og Seadrill avviser dermed hele problemstillingen.

Lovens bokstav
Pressetalsmann Tor Arne Olsen bekrefter overfor NA24 at det Cheyne melder er riktig. Etter lovens bokstav er Seadrill i brudd med tilbudspliktreglene, kommenterer Olsen.

Seadrill har ikke fremsatt et gyldig bud innen fristen på fire uker etter vedtaket fra børsklagenemden og har dermed forsømt sin tilbudsplikt.

I Verdipapirloven paragraf 4-19 heter det:

- Aksjeeiere som forsømmer sin tilbudsplikt etter § 4-1, § 4-2 tredje ledd eller § 4-6 kan, mens tilbudsplikten foreligger, ikke utøve andre rettigheter i selskapet enn retten til utbytte og til fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse, uten samtykke fra et flertall av de øvrige aksjeeierne.

Omstridt avgjørelse
Striden med Oslo Børs stammer fra børsstyrets vedtak om å underkjenne Seadrills bud på Eastern Drilling. Opprinnelig hadde John Fredriksens boreselskap lagt inn et bud på 92 koner per aksje i Eastern Drilling etter at de hadde kjøpt seg opp til over 40 prosent av aksjene. Etter klager fra både Eastern Drilling og noen av selskapets aksjonærer valgte Oslo Børs å gå tilbake på den tidligere godkjente budprisen.

Seadrill hadde gjennom bruken av såkalte Total Return Swap-avtaler hatt en finansiell eksponering i Eastern Drilling på 132,71 kroner per aksje. Derfor har Oslo Børs hevet budprisen fra Seadrill til 132,71 kroner per aksje. Børsklagenemden bestemte samtidig at Seadrill ikke ville få muligheten til å selge seg ned til under tilbudsgrensen for å unngå tilbudsplikten. Dette motsatte Seadrill seg.

LES OGSÅ: Åpner for Fredriksen-salg

Vil åpne for nedsalg
Onsdag kveld ble det kjent at Oslo Børs har bedt børsklagenemnden vurdere å omgjøre punkt 2 i sitt vedtak. Dermed åpner børsen for at Seadrill vil få muligheten for selge seg under tilbudspliktsgrensen.

Dette kom etter at det ble kjent at John Fredriksen og Seadrill tar kampen rundt det pliktige budet på Eastern Drilling til retten.

- Hovedbegrunnelsen for at børsen likevel oversender anmodningen til børsklagenemnden er at spørsmålet gjelder et vedtak fattet av børsklagenemnden, og at en eventuell utsatt iverksettelse som antydet kan oppfattes som en uthuling av nemndens vedtak. Det er uklart om børsen har adgang til å fatte en slik beslutning, skrev Oslo Børs onsdag 24. januar 2007.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai