SØNDRE NORDSTRAND: I fjor seilte Grønmo opp som et alternativ til plasseringen av Politiets beredskapssenter.

Alna har lenge vært foretrukket, men i en utredning fra Politidirektoratet som kom på sensommeren i fjor, viser POD til at det er større plass på Grønmo, som er en gammel søppelfylling.

En som vil gjøre det han kan for å få beredskapssenteret til Grønmo, er Høyres stortingspolitiker, Mudassar Kapur.

- Grønmo vil gi flere bruksmuligheter for politiet fordi arealet er større og det er færre begrensninger i nærområdet. Man slipper også den umiddelbare nærhet til stor bebyggelse.

Politiets nye beredskapssenter skal huse blant annet Helikoptertjenesten, Beredskapstroppen, Bombegruppa og Krise- og gisselforhandlertjenesten.

Må ha stor plass

Kapur mener det er viktig at det tenkes stort nå beredskapssenteret skal plasseres og så bygges. Hans bekymring er at Alna vil bli for lite.

- Vi trenger et nytt beredskapssenter og vi trenger det raskt. Men vi må unngå å bygge for lite fra start, for deretter å ikke ha plass til å utvide når behovet melder seg. Dette handler om smart byplanlegging og vi må se slike prosjekter flere tiår fremover tid. Da er arealtilgang og arealutnyttelse alfa og omega, sier Kapur.

Både Alna og Grønmo blir nå utredet som alternativ. Utredningene blir i disse dager kvalitetssikret.

Det er ikke satt noen tidsfrist for når plasseringen skal være bestemt, opplyser justisdepartementet. Beredskapssenteret skal etter planen stå ferdig i 2020.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har uttrykt seg positivt til å legge senteret på Grønmo.

Det samme har leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Ingen nabokonflikt

Ståle Hagen, næringspolitisk talsmann i Søndre Nordstrand Høyre, har argumentene for Grønmo klare.

- Her er det en bydel som ønsker virksomheten hit. Vi vil stille oss positive til alle etableringer av næring og arbeidsplasser her i bydelen. Her vil de møte mindre motstand enn andre steder, sier han.

Hagen peker på stor plass, nærhet til E6, og Østmarka som treningsområde. I tillegg etableres det skytebane på Åsland, som politiet og Nordstrand skytterlag kan bruke sammen.

- Det er flere gode grunner til å plassere senteret på Grønmo. Her er det heller ingen konfliktforhold, som på Alna. Her vil et beredskapssenter bli ønsket velkommen, sier Hagen., som påpeker at Alnabru er trangere enn Grønmo, og at det vil være konflikter med jernbanen.

Billigere?

Kapur sier til dittOslo at han skal jobbe for å få beredskapssenteret til Grønmo. Han sier at han kommer til å fremheve Grønmo sine styrker i de sammenhenger der det er relevant.

- Jeg har også tett dialog med lokalforeningen i Søndre Nordstrand som også har god kjennskap til Grønmo som område.

Høyre-politikern peker også på at Grønmo ser ut til å bli et billigere alternativ.

- Flere av forutsetningene den forrige regjeringen la for Alnabru fremstår nå som usikre. Arealbehovet har doblet seg og kostnadsrammen må økes, påpeker han, men legger til:

- Men vi må vente og se når de endelige rapporter og utredninger foreligger offisielt.

Utredningene fra POD er overlevert departementet. POD vil ikke gi noen uttalelser i saken, da utredningene er untatt offentlighet.

Les også: Her er Oslos livreddere