Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke kommentere Northern Offshore-forhandlinger(Ny)

Styreformannn Jon-Aksel Torgersen vil i dag ikke kommentere om det finansielt pressede riggselskapet Northern Offshore har kommet noen vei med forhandlingene med kreditorene

Nytt: Oppdatert med opplysninger rundt Fredriksen-lånetNorthern Offshore-aksjen har vært under press siden begynnelsen av mars etter at selskapet meldte at de vil gå inn i formelle forhandlinger med selskapets hovedkreditorer med tanke på en konvertering av obligasjonsgjelden til aksjer.Det hjalp heller ikke at hovedaksjonær John Fredriksen gjennom selskapet World Shipholding 5. mars solgte seg ned i selskapet. To av Fredriksens sterkeste følgesvenner, Odin-fondene og Gambak har i etterkant lempet ut aksjer i stort tempo.Styreformann Jon-Aksel Torgersen vil ikke overfor iMarkedet kommentere om de formelle forhandlingene nå har kommet i gang som planlagt.- Det vil vi ikke kommentere, sier Torgersen til iMarkedet torsdag, som sier at selskapet vil komme tilbake med en melding når det forligger noe konkret å meddele.Northern Offshore-aksjen har falt med over 60 prosent siden inngangen til mars.Det er finansmannen Kristian Siem som er største eier av obligasjoner i Northern Offshore, men det er et usikkerhetsmoment der. Det skyldes at Fredriksen har gitt et lån til selskapet som er sikret i Northern Offshores tilbakekjøpte obligasjoner. Ifølge årsrapporten til Northern Offshore for 2002, skal Fredriksen lån, det såkalte Avalon-lånet være sikret i obligasjoner med et samlet pålydende på 166,3 millioner dollar.Det dollarnominerte obligasjonslånet har en ramme på 340 millioner dollar, men av disse er obligasjoner på lydende 196,8 millioner dollar kjøpt tilbake inkludert de Fredriksen har pant i.Dersom panten fortsatt gjelder og obligasjonene kan løftes ut, vil Fredriksen bli største kreditor i selskapet, og dermed kraftig forbedre sin forhandlingsposisjon ved en akkordforhandling.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar