Gå til sidens hovedinnhold

Vil krigshistorien til livs

Svein Blindheim er dekorert motstandsmann, Bjørn Østring var NS-medlem. Nå vil de sammen fortelle oss ett og annet om det som faktisk skjedde under krigen.

(SIDE2): I boken «Vi som sloss for Norge» berettes det om de to mennenes innsats på hver sin side i krigen. I dag er Svein Blindheim og Bjørn Østring fremdeles ikke helt enige, men de er venner og naboer. De har kjent hverandre siden 1972 da Blindheim skrev boken «Nordmenn under Hitlers fane» og Østring stilte opp med hele sitt arkiv.

Tilfeldig side
- Det som kanskje ikke folk tenker på er at det er litt tilfeldig hvilken side man havnet på her i Norge da krigen kom, sier Svein Blindheim.

- Det var jo et helt annet samfunn den gangen. Klasseskillene og klassekampen var så sterk, sier Østring. Kommunistene sto mot nasjonalistene. Sistnevnte fryktet at Arbeiderpartiet ville lage Norge om til en ny sovjetstat som det sto på fanene i 1. mai-toget.

Selv om de har kjent hverandre lenge, er det første gang de stiller opp i en bok sammen. Tidligere redaktør i Dagbladet, Arvid Bryne, fikk i oppdrag å skrive boken fra Cappelen.

- Svein er 91 år gammel, Bjørn er 90. De er noen av de siste tidsvitnene. Men det har vært helt spesielt og jeg føler meg heldig som har fått samarbeide med dem i en bok. Noe av boken handler nettopp om forsoning, sier Bryne.

- Det er et nøkkelord. Forsoning kan ikke skje uten at du aksepterer motparten fullt ut, sier Svein Blindheim.

Blindheim er dekorert yrkesmilitær og historiker, medlem av Kompani Linge som i 1943 ble sluppet over Norge fra England.

Sterk fedrelandsfølelse
Bjørn Østring var NS-medlem, frontkjemper og siden ansvarlig for Vidkun Quislings sikkerhet under krigen. Felles for dem begge var at de i sin ungdom hadde en sterk følelse for fedrelandet.

Blindheim har i flere år ment at krigsoppgjøret var urettferdig. Myndighetene satte i desember 1944 en dato for når NS-medlemskap ble landssvik. De som var medlem 8. april 1940 var svikere, de som hadde meldt seg ut var det ikke.

- Det som var spesielt med den loven var at den var tilbakevirkende. Og det er grunnlovsstridig, sier Bryne.

Folk som jobbet nært med tyskerne spesielt for egen profitt, men ikke var medlemmer, ble aldri tiltalt. Kjente navn som lot «frivillige unge menn kjempe for seg og aldri selv tok i et våpen» tok ære for ting de ikke hadde gjort, mener de.

Dette er Svein Blindheim:

Motstandsmann, medlem av Kompani Linge.

Yrkesmilitær, men motstander av Nato

Ble på grunn av sin Nato-motstand stemplet som upålitelig major. Avslørte at han hadde trent opp finske agenter for å bli sendt inn i Sovjetunionen. Ble bedt om å søke avskjed.

Ble historiker og har siden skrevet mye om krigen og krigsoppgjøret

Selv strammer Østring seg opp når han hører NS nevnt i samme åndedrag som ordet nazist.

- Nazist er et skjellsord
- Om noen kaller meg nazist, oppfatter jeg det som et skjellsord. Jeg synes det var en del Hitler gjorde, spesielt i forhold til Sovjetunionen, i begynnelsen som var bra, men det som skjedde senere er jo forbrytelser av verste klasse, sier han.

- Nasjonal samling - det ligger jo i ordet. Det var det vi var for, sier Østring.

- Da tyskerne kom, var det mange i Nasjonal Samling som kjempet aktivt mot dem, bekrefter Blindheim. Noen forble NS i Den norske legion, andre ble motstandsfolk.

Under krigen la Østring seg kraftig ut med den tyske overmakten og ble en stund beskyttet av Quisling som han var satt til å beskytte. Tyskerne hadde oppløst NSUF, Nasjonals samling ungdomslag, som Østring var leder for. Og det sa han klart ifra om.

Og nynazister, sier han, er «krapyl» som ikke har peiling på hva som foregikk.

Dette er Bjørn Østring:

Medlem av NS og stifter av ungdomsfylkingen NSUF. Ble 9. april teknisk desertør da loven i 1944 erklærte ham som NS-medlem.

Var frontkjemper i Leningrad

Ble Quislings sjefsvakt på Gimle

Kilde for historikere og forskere om frontkjemperne og nordmenn som kjempet under hakekorset.

Dømt til sju års fengsel for landssvik, men sonet bare to. Fikk i dommen understreket at hans aksjoner ikke var «ondsinnet, men gjort med en tro på det beste for landet»

Uenige om Quisling
Én person er de uenige om - Vidkun Quisling. Blindheim omtaler ham som en upraktisk tulling som var for ærlig til å takles tyskerne. Østring mener Quisling reddet mye ved å holde Terboven, som startet sin gjerning med å skyte to LO-topper, fra å styre helt og fullt.

- Det er 62 år siden freden og fremdeles diskuterer vi disse sakene, sier forfatter Arvid Bryne.

Selv diskuterer de to eldre herrene lite ideologi i dag.

- Nei, det er vel mest jenter, det da, sier Østring med et smil. Men de snakker gjerne om felles bekjente fra krigens dager. De har faktisk en del.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar