Gå til sidens hovedinnhold

Vil stoppe jobbsøkere

Frp vil ha statlig ansatte over i næringslivet. Løsningen er å si nei til alle som vil ha jobb i staten.

Les NA24 på mobil

Næringslivet skriker etter arbeidskraft. Frp vil ha statlig stillingsstopp for å få flere over i en presset privat sektor.

NA24 - din næringslivsavis

- Det stemmer at vi har stilt et spørsmål til Finansdepartementet for å få en vurdering på det, men vi har ikke fremmet noe konkret forslag, sier nestleder i finanskomiteen, Ulf Leirstein, til NA24.

- Det er alarmerende hvor mange i privat sektor som står bak hver person på ulike støtteordninger og offentlig ansatte. Selv om de ansatte i offentlig sektor også betaler skatt, blir de tross alt lønnet av skatteinntektene, sier Leirstein.

Over 30 milliarder i lønn
Han er bekymret for det han mener er de rødgrønnes behov for å løse alt i offentlig sektor.

- Vi skal være glad for at vi har et næringsliv som går så godt, men vi kan få problemer når det snur, sier han og legger til at de med et slikt forslag ønsker å spare penger. Derfor har de bedt Finansdepartementet regne ut hvor mye staten ville spare med å redusere lønnskostnadene med fem prosent.

I departementene er det ikke store penger å spare, med totale lønnskostnader på 1,5 milliarder kroner ville ikke staten spart mer enn 78 millioner kroner på å kutte i staben med fem prosent. Totalt jobber knappe 4000 personer i departementene.

- Vi er opptatt av å kutte i byråkratiet. Jo flere byråkrater man ansetter, jo flere skjema blir det. Men vi ser jo at det ikke er departementene det største problemet ligger. Derfor ser vi også på de underliggende etatene, sier Leirstein.

I de 20 største statlige forvaltningsorganene, som politiet, forsvaret, universitetene og NAV arbeider nær 90.000 personer med totale lønnsutgifter på rundt 30 milliarder kroner. Et kutt på fem prosent der ville utgjøre rundt 1,5 milliarder og rundt 4500 flere hender i arbeid.

- Vil neppe ha noen effekt
- Vi føler det er en blå tråd i hvordan vi tenker. Vi skal ha et enklere skattesystem. Færre avgifter og færre som sitter og krever inn, sier Leirstein.

Men Frp må se langt etter støtte:

- Jeg har vanskelig for å tro at dette vil ha noen effekt. Det er veldig ulik type kompetanse i privat og offentlig sektor, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, Universitetet i Oslo.

Han forteller at det er mange typer funksjoner som utføres i statlig sektor, som det ikke er etterspørsel etter i privat sektor.

- Jeg tror ikke dette ville fått noen umiddelbart effekt for næringslivet, legger han til.

Østlandet mot vestlandet
I dagens konjunktursituasjon er arbeidsmarkedet stramt og arbeidsledigheten lav. Arbeidskraften i Norge er imidlertid ikke en homogen gruppe. Ulike mennesker sitter på ulik erfaring og formell utdannelse. Dette innebærer at en ikke uten videre kan bruke arbeidskraft fra offentlig forvaltning til å dekke et kortvarig behov for arbeidskraft i andre næringer. Videre er mangelen på arbeidskraft størst på vestlandet, mens store deler av statlig forvaltning er plassert i det sentrale østlandsområdet.

Også Finansdepartementet avviser Frps tankespill om statlig ansettelsesstopp. De viser til at en redusert arbeidsstokk i seg selv ikke ville redusere arbeidsmengde og oppgaver innen de statlige forvaltningsorganene tilsvarende. Reduserte lønnskostnader ville trolig derfor bare blitt spist opp av overtidsbetaling.

Departementet frykter dessuten redusert kvalitet i forvaltingen og på sentrale offentlige tjenester, som vil kunne innebære samfunnsøkonomiske kostnader både på kort og lang sikt.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene