OSLO: – Vi har ikke veldig stor reservekapasitet på kollektivsiden nå. Mange vil oppfatte at bussene våre er ganske fulle. Jernbanen, som vi mater mye fra bussiden, er ganske full. Mange vil også si at store deler av døgnet er også t-banen full, sier styreleder i Ruter, Bernt Stilluf Karlsen til Nrk.

Oslo og Akershus forventer en massiv befolkningsøkning de neste tiårene, og det er på bakgrunn av dette at Ruter selv har regnet seg fram til at de trenger 30 milliarder kroner for å nå det nasjonale målet om at veksten i antall reiser i storbyene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange.

Les også: Nå blir det dyrere å reise kollektivt

Styrelederen har selv kommet med en rekke forslag til hvor pengene kan hentes inn, det mest kontroversielle er en dobling av billettprisene. Dette kan gi Ruter 20 milliarder i økte inntekter de neste ti årene.

Karlsen mener imidlertid selv at dette er lite realistisk.

I steden foreslår han å flytte investeringer fra vei over til kollektivtransport, blant annet via Oslopakke 3. Økte overføringer fra Staten og private bidrag fra grunneiere når tomteverdier øker som følge av bedre kollektivdekning.

Karlsens bekymring deles av leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Marianne Borgen (SV), som mener staten må ta mer ansvar.

Les også: - Det kan ikke koste flere hundre kroner å kjøre barna til barnehagen

Følg dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED