GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

Kjører du på en hjort i 60 kilometer i timen, blir dyret plutselig like tung som en elefant på fem tonn i sammenstøtet. Dette viser en undersøkelse fra det tyske ADAC, som tilsvarer det norske NAF.

- En tysk hjort veier omtrent det samme som en norsk, forteller sjefsingeniør i Statens vegvesen Erland Røsten til Nettavisen.

ADAC oppfordrer bilistene til å være føre var, og redusere hastigheten der hvor vilt ferdes.

Røsten understreker at alle bilister har et eget ansvar å redusere hastigheten ved varselskilt om vilt.

Les også:Pass deg for dette

- Dette er varselskilt på lik linje med andre varselskilt, og jeg har selv lagt merke til det er svært få som reduserer hastigheten. Mange opplever kanskje at faren ikke er så stor, sier Røsten.

Stadig flere hjortevilt blir drept
SSB sine tall viser at svært mange bilister kolliderer med vilt i løpet av ett år.

Stadig flere hjortevilt blir drept av bil og tog, og i jaktåret 2008/09 måtte mer enn 7500 hjortevilt bøte med livet i trafikken. Det er nesten 500 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert.

- Rådyr blir påkjørt mest av bilister, med et snitt på omtrent 4000 dyr i året, forteller Røsten.

For jaktåret 2008/09 var det Østfold og Akershus som toppet statistikken over antall rådyrpåkjørsler med henholdsvis 565 og 493.

Rådyret blir en okse på 0,8 tonn
ADAC sine testresultater viser at ved påkjørsel av rådyr i 60 km/t, blir rådyret like tung som en okse på 0,8 tonn i sammenstøtet.

- Skadene kan variere veldig, fra små bulker til dødsulykker hvor man for eksempel kjører inn i fjellveggen for å unngå dyret, forteller Røsten.

Årsaken til at såpass mange rådyr blir påkjørt av bilister, er at de er mindre sky.

- De går gjerne inn i folks hager og oppholder seg i nærheten av hus. I tillegg går de gjerne flere sammen i flokk, og det hender at flere dyr blir påkjørt samtidig, sier Røsten.

Rundt 1200-1400 elg blir påkjørt årlig, og for hjort ligger tallet på 800 årlig.

- Togpåkjørslene kommer i tillegg, men ved slike påkjørsler blir ikke skadene så store sammenlignet med bil, sier Røsten.

- Villsvin blir neshorn på 3,5 tonn
ADAC har også testet sammenstøt med villsvin og dådyr.

- Villsvinet har nå begynt å spre seg inn i Norge, hvor det finnes noen i Østfold. Men vi har hittil ikke registrert noen påkjørsler av villsvin. Dådyr finnes det svært få av, noen sporadisk her og der, forteller Røsten.

I sammenstøt med villsvin på 60 km/t blir dyret like tungt som et neshorn i sammenstøtet, viser ADACs kollisjonstester.

Dådyret får en vekt på 2,5 tonn, lik en flodhest, under de samme forutsetningene.

Skal sette i gang flere tiltak
Vegvesenet arbeider nå med en handlingsplan mot viltpåkjørsler.

- Vi trenger mer kunnskap, og vi er nå i ferd med å avslutte et toårig program som skal vise effekten av gjennomførte tiltak. Denne rapporten vil bli ferdigstilt nå i april, forteller Røsten.

Ett av tiltakene som er blitt gjort, er å bygge gjerder på begge sider på noen firefeltsveier.

- Minuset er at elgen blir fysisk atskilt, og vi har derfor bygget over- og underganger hvor den kan krysse. Vi har radiomerket 55 elg for å se om de bruker disse gangene for å krysse veiene. All slik kunnskap er viktig for å sette i gang de riktige tiltakene, sier Røsten.

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor