Når snøen begynner å lave ned, er det første instinktet til mange å bytte om til vinterdekk. Men slik er det på ingen måte for alle.

Ifølge If Skadeforsikring var 14 prosent av bilene som var involvert i ulykker i vinterhalvåret i fjor, skodd på sommerdekk.

Kan koste flere hundre millioner
- Med bakgrunn i disse tallene mener vi at hele 15.000 biler med sommerdekk er involvert i ulykker på norske veier i vinterhalvåret. De materielle kostnadene til dette kan være så mye som en halv milliard kroner. Samfunnskostnadene, og i verste fall tap av menneskeliv, kommer i tillegg til dette, sier Line M. Hestvik, konserndirektør hos If Skadeforsikring.

Les også: Disse dekkene kan koste deg livet

Og dette kan en i utgangspunktet gjøre uten risiko for reaksjoner fra politiet. Det er ikke noe påbud i Norge om å bruke vinterdekk, utover at et ikke skal brukes uten «tilstrekkelig veggrep i forhold til føret».

- Det er opp til føreren å vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig sikkert veigrep med de dekkene man bruker. Dette mener vi er en viktig årsak til at mange bilister unnlater å skifte til vinterdekk og derfor utgjør en fare for seg selv og andre i trafikken, sier Hestvik.

Krever regelendring
Dette ønsker nå forsikringsselskapet å gjøre noe med.

- Vi ønsker en slutt på den gamblingen nordmenn driver med gjennom vinterhalvåret. Det ser ut til at klarere bestemmelser er den beste veien å gå, sier Hestvik, og forteller at de nå har bedt Samferdselsdepartementet innføre lovpåbud i Norge.

Latskap?
Ifølge en undersøkelse selskapet gjorde tidligere i år, er det flere unnskyldninger bilister har for å ikke skifte dekk. 1 av 8 ser på dekkskift som et stort ork en rett og slett ikke tar seg bryet med, og andre mener det er for dyrt å ha to sett med dekk.

Les også: Mange kjører med sommerdekk på vinteren

- Uansett unnskyldning er det ingen gode grunner for ikke å passe på vår felles sikkerhet. Vi håper derfor at Samferdselsdepartementet studerer vårt forslag nøye, sier Ifs konserndirektør.

Kan svi økonomisk
Selv om det ikke er noe krav til vinterdekk, er kjøretøyforskriften i Norge klar på førerens ansvar. Det betyr at forsikringsselskapene kan være vanskelige å ha med å gjøre om det kan påvises at mangel på vinterdekk var medvirkende til en ulykke.