Smile, Photograph, Textile

Skolen som kan endre alt:

På Feiring kan alle lykkes!

Alle kan lære. Selv du som sliter med lærevansker, psykiske eller fysiske utfordringer. På Feiring videregående skole ligger alt til rette for den gode mestringsfølelsen, både faglig og sosialt.

Annonsørinnhold fra

– Vi har møtt foreldre som ikke kjenner igjen barnet sitt. Mange har fått en selvtillit de ikke har hatt tidligere. Noen har begynt å like å gå på skolen. Andre har rett og slett blitt seg selv igjen.

Rektor og daglig leder Gudrun Fodstad forteller om en merkbar utvikling hos elevene som går ved Feiring videregående skole.

– Det er veldig givende å se elever blomstre faglig og ikke minst sosialt, i kontrast til den dårlige selvtilliten mange har når de begynner her, sier hun.

Høsten 2020 startet skolen et tilbud for ungdom og unge voksne med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Tilbakemeldingene fra første kull er gode.

– Mange forteller at de endelig kan være seg selv. Alle vet at alle har en spesiell grunn til å gå her, og det fører til en helt annen åpenhet, mener Fodstad.

Det er givende å se elevene blomstre faglig og ikke minst sosialt. Mange forteller at de endelig tør være seg selv.

Ulike, men likevel mye felles

Feiring vgs er for elever som har ulike utfordringer eller lærevansker – enten det skyldes noe psykisk eller fysisk.

Noen har dysleksi eller dyskalkuli. Andre sliter med angst og depresjon. Enkelte kan ha en diagnose innen ADHD eller autismespekteret. ME eller epilepsi er eksempler på fysiske utfordringer som har gjort skolegang vanskelig for noen.

Problemene kan være mange, og i noen tilfeller sammensatte. Men selv om elevene er ulike, har de likevel noe til felles – noe som gjør at de ikke har kunnet fullføre på en offentlig skole på vanlig vis, og et dokumentert behov for tilrettelagt opplæring.

Fodstad forteller at elevene ofte kommer med en bagasje som inneholder følelsen av utenforskap og annerledeshet, mobbehistorier eller andre problemer i oppveksten.

– Fellesnevneren er at mange har et dårlig forhold til det å gå på skole. Uansett utfordring gjør det skolegang og læring vanskelig, forteller Fodstad.

Facial expression, Smile, Human, Sleeve, Brickwork, Orange, Brick, Gesture, Finger, Wall

MERKBAR UTVIKLING: Mange elever får fornyet selvtillit og bedre mestringsfølelse i løpet av tiden ved Feiring videregående skole, forteller rektor Gudrun Fodstad.

Jeg har overgått meg selv her.

Martine Moen Heisholt, elev

Sosialt og faglig, hånd i hånd

Skolen tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte – inkludert både lærere, spesialpedagoger og sosialpedagogiske rådgivere.

Sist, men ikke minst, har skolen et team av miljøterapeuter med bred kompetanse og erfaring. Disse støtter elevene både faglig og sosialt – i klasserommet, på fritiden og i helgene. Skolen har også eget hybeltilbud til mange av elevene.

– Vi driver i et frisklivsperspektiv. Det vil si at vi legger til rette for regelmessige måltider, god døgnrytme, fysiske og sosiale aktiviteter. Kort sagt, alt som er viktig for å både kunne ha et godt liv og ta til seg lærdom, sier Fodstad.

Ambisjonen til Feiring vgs er å se skole og fritid i en sammenheng den offentlige skolen ikke har mulighet til. Hensikten er at alle elever skal fullføre utdanningen og bli klar for arbeidslivet, læreplass eller videre studier.

– Det er ikke alltid det handler om det faglige. Ofte er det like mye sosialt. Dette er ting som henger tett sammen, og mange har dårlig selvtillit. Det handler om å finne frem den enkeltes ressurser og skape den gode mestringsfølelsen, understreker Fodstad.

Feiring videregående skole

  • Startet høsten 2020 videregående opplæring for ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
  • Elevene har på grunn av lærevansker, psykiske eller fysiske utfordringer behov for mer tilrettelegging i utdanningen enn det offentlig skole kan gi dem.
  • Organisert under Videreskolene AS sammen med Krokeide videregående skole, og eies av Stiftelsen Krokeide, en non-profit stiftelse. Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.
  • Skolen har også hybeltilbud til om lag ¾ av elevene, og et eget sosialmedisinsk hjelpeapparat med miljøterapeuter.
  • Skoletilbudet og botilbudet er kostnadsfritt for elevene.
  • Skolen ligger i bygda Feiring i Eidsvoll kommune og er etablert i lokalene til tidligere Feiringklinikken.
Health care provider, Medical equipment, Cosmetic dentistry, Joint, Cabinetry, Patient
Glasses, Table, Desk

FINN DITT FAG: På Feiring videregående skole kan du velge alt fra studiespesialisering til yrkesfag innen helse og omsorg.

Variert studietilbud

Feiring videregående skole har et bredt studietilbud. Du kan gå 3-årig studiespesialisering innen språk, samfunnsfag og økonomi. Eller du kan ta yrkesfagene Vg1 Helse- og oppvekst, Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

I tillegg tilbys påbygging til generell studiekompetanse for de som har fullført 2-årig yrkesfag fra tidligere.

Minimum opptakskrav er fullført grunnskole og dokumentert behov for tilrettelagt opplæring.

– Mange av våre elever har gjennom tidligere skolegang manglet en følelse av tilhørighet. Hos oss velger vi derfor å ha en normal klassestørrelse, og heller større lærertetthet i hver klasse. Dette gir igjen mulighet for alternative undervisningsmetoder og gruppestørrelser etter behov, forteller Fodstad.

Rektoren understreker at skolen ikke driver individuell undervisning, men tilrettelegger så langt det lar seg gjøre.

– Lærerne våre er veldig opptatt av å hjelpe elevene med hensyn til hva som skal til for å gi den enkelte muligheten til læring og mestring.

Ønsker du å bli bedre kjent med skolen, arrangerer de åpen dag flere ganger i året.

– Dette er en fin mulighet til å se skolen med egne øyne. Du vil få informasjon om tilbudet vårt, svar på dine spørsmål og en omvisning i skolebygget for å se hvordan vi har det, forteller Fodstad.

Kontakt oss

Adresse
Årnesvegen 25, 2093 Feiring

Telefon
400 09 141
(hverdager 9-15)

E-post
firmapost@feiring.vgs.no

Hjemmeside
feiringvgs.no

Foto: Feiring videregående skole