Shot made while filming for yesHEis project

– Det oppleves som meningsfullt å støtte andre som ønsker en endring i livet sitt

Ønsker du å jobbe med mennesker eller få bedre livskvalitet? Da er gestaltterapeut en god løsning. Drivkraften er at hver student bringer seg selv, sitt liv og sin historie inn i klasserommet. Teorien blir belyst gjennom terapeutisk arbeid og ulike øvelser.

Annonsørinnhold fra

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi. En gestaltterapeut tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå. Gestaltterapien mener at ved å bli mer oppmerksom og bevisst på egne følelser og behov, står mennesket bedre rustet til å ta bedre valg i livet sitt.

– Vi jobber med hele mennesket. Det vil si kropp, tanker og følelser. Sistnevnte har et veldig stort fokus hos oss, forteller Øyvind Frøyland.

Han er daglig leder og faglig ansvarlig på Gestaltakademiet i Kristiansand, hvor han har vært de siste syv årene.

– Det som skiller gestaltterapien fra veldig mange andre terapeutiske retninger, er at dette er en form for terapi som betraktes om en subjektiv terapiform. Det betyr at terapeuten ikke trenger å være objektiv, men at terapeuten har med hele seg, sine tanker og følelser i møte med klienten. Det er denne dynamikken, som etter min mening, gjør denne behandlingen så effektiv, forklarer Frøyland.

Outerwear, Neck, Sleeve, Gesture, Finger

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en humanistisk og holistisk terapiform med utgangspunkt i gestaltpsykologien.

Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket her og nå, med den erkjennelse at fortiden er forbi og fremtiden enda ikke her. Det er dette øyeblikket du kan gjøre noe med, ved å bli mer bevisst på nuet med følelser, tanker, intuisjon og kroppsfornemmelser.

– En gestaltterapeut har mer enn en objektiv observatørrolle. Det er mer fokus på dynamikken og samspillet mellom terapeuten og klienten. Dette igjen vil resultere i at klienten fortløpende kommer frem til en løsning eller finner svar på problemene sine, sier Frøyland.

Hver enkelt student bringer seg selv, sitt liv og sin historie inn i undervisningsrommet.

Gestaltakademiet

Fire spennende år

Frøyland forteller at det er en fireårig utdannelse for å bli gestaltterapeut.

– Utdannelsen er bygget på en deltidsmodell, primært i helger samt i bolker. Den er tilrettelagt slik at studentene kan ha fulltidsjobb eller studier ved siden av.

Gjennom studiet vil studenten lære om den gestaltterapeutiske tilnærmingsmetode og filosofi, det teoretiske grunnlaget for gestaltterapi samt lære å anvende dette i praksis.

Studiet er bygget opp slik at i det første og andre året legges hovedvekten på å arbeide med egen historie i samspill med gruppen. Her legges den teoretiske forståelsen inn i studiene, og belyses gjennom de ulike arbeidene og øvelsene.

I løpet av det tredje og fjerde året vektlegges terapeutrollen. Studenten vil etter hvert ha egne klienter og får veiledning på arbeidet de gjør.

– For å søke må man være minst 25 år. Det er ønskelig at søkeren har litt livserfaring. I gestalten er tanken at det er en gevinst om terapeuten selv har hatt noen utfordringer som gir forståelse for det klienten går gjennom. Terapeutens relasjon til klienten er basert på respekt, kjærlighet og empati, og terapeuten kan dermed lettere sette seg inn i klientens situasjon, sier Frøyland.

Office meeting

De som vet hva de snakker om

Andre krav for å bli tatt opp som student er høyere utdanning samt erfaring fra å jobbe med mennesker.

– Relevant livserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Et eksempel på dette er mennesker med avhengighets problematikk. Mennesker som har en historie med rus besitter en enorm erfaring og kunnskap, og de er ofte meget godt egnet til å jobbe med andre som har samme type utfordring, forklarer Frøyland.

Det samme gjelder seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, angst og depresjon samt en rekke andre utfordringer som mange andre også sliter med.

Én av disse studentene er Martin Lenhe Schlechter, som avslutter studiene i mai.

– Jeg har en veldig turbulent fortid, helt fra jeg var liten. Rus og kriminalitet har vært en del av livet mitt. Jeg møtte Øyvind Frøyland da jeg var i behandling, hvor han benyttet gestaltterapi som jeg nå lærer, sier Lenhe Schlechter.

Han fortsetter med å forklare at han opp gjennom årene har vært i kontakt med mange psykologer, men at disse ikke gjorde annet enn å prate.

– Gjennom gestaltterapien fikk jeg en gevinst ved at jeg jobbet meg gjennom historien og alle traumene mine. Jeg ble veldig inspirert og begynte studiene et halvt år etter at jeg var ferdig med behandlingen. Jeg merket at dette fungerte.

Forehead, Nose, Hair, Cheek, Smile, Lip, Glasses, Chin, Eyebrow, Eye

EGNE ERFARINGER: Martin Lenhe Schlechter har hatt en tøff oppvekst. Nå er han ferdig med fire års utdanning og ser frem til å jobbe som gestaltterapeut hvor han kan hjelpe andre.
Foto: Myhre Foto

Mer enn bare prat

Lenhe Schlechter forteller videre at de første to årene av studiene handler egenutvikling. Det å bli kjent med seg selv, og å få en oversikt over sin egen historie.

Nå jobber han på et behandlingssenter hvor det arbeides tverrfaglig med blant annet leger og psykologer.

– Gestaltterapi er en god måte å komme i kontakt med både kroppen og følelseslivet. Det er jo essensielt for å bli kjent med seg selv. For meg er det viktig å forstå at terapi er bra, og at man må jobbe med det som gjør at du ikke har det bra, understreker han.

People in nature, Flash photography, Water, Sky, Plant, Tree, Happy, Lake, Gesture, Sunset

Hvem kan bli gestaltterapeut?

Utdanningen hos Gestaltakademiet passer for deg som ønsker bedre livskvalitet, mer glede og bedre styring på livet ditt.

– Utdanningen har som regel to typer søkere. Den første gruppen er mennesker som ønsker å jobbe som terapeut og som vil jobbe med mennesker på et dypere nivå. Disse ønsker å bidra til en endring hos folk. Den andre typen søkere er de tar utdannelsen på grunn av selvutviklingsbiten som ligger i studiet. Vi har et veldig stort krav til egenterapi gjennom dette studiet, utdyper Frøyland.

Han understreker at dette er en utdanning som passer for alle.

Studentene inkluderer alt fra de som ønsker å bli terapeut til de som vil jobbe med mennesker. Utdannelsen passer også for de som ønsker bedre livskvalitet samt for de som driver med organisasjonsutvikling, lederutvikling og coaching.

man and woman holding a heart together

Kontakt oss

Adresse
Ægirsvei 10, inngang C,
4632 Kristiansand

Telefon: 472 70 644
E-post: post@gestaltakademiet.no

Foto: Unsplash