Skole & Utdanning

Jeans, Cloud, Sky, Trousers, Plant, Tree, Shorts, Leisure, Grass, Fun

Nettundervisning for norske barn i utlandet

Siden 1998 har Globalskolen sørget for at familier i utlandet kan få nettundervisning av norske lærere i Norge. Dette er en utmerket måte å holde kontakten med Norge og norsk skole.

Annonsørinnhold fra

Blue

Globalskolen er en pioner innen fjernundervisning for barn. Den ble etablert i 1998, som et pilotprosjekt av gründer og tidligere rektor Helge Standal.

– Ideen tok form da Helge flyttet til Hellas med familien. Foreldrene måtte selv undervise barna. Samtidig tok han studier via nettet. Da han var tilbake i Volda, ønsket han å etablere tilsvarende tiltak for norske barn i utlandet, forteller daglig leder Sverre Leivdal.

Globalskolen eies av Volda kommune, og er et non-profit aksjeselskap som arbeider på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Det som startet med 15 elever for 23 år siden, har nå blitt til rundt 1200 elever i 2021. Elevene er bosatt i 105 forskjellige land, med en gjennomføringsprosent på hele 96 prosent.

– Vi er den første aktøren som startet med kun nettbasert undervisning, sier rektor Lilli Brenne Røv.

INTERNASJONAL, MEN NORSK: Globalskolen tilbyr nettundervisning til norske barn i utlandet. Rektor Lilli Brenne Røv og lærer Lars Arne Muren har fått besøk på hovedkontoret i Volda av Milo og Cosmo Voll.

Hvilke tilbud har Globalskolen?

Vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål. Ordinære trinn 1.–10.

Norsk for flerspråklige. Norskundervisning for elever som behersker en del norsk, men for lite til å følge ordinære læreplaner. F3–4., F5.–6., F7.–8. og F9.–10.

Startnorsk for elever som har liten erfaring med å snakke og skrive norsk. Vi har to klasser: S1–2, som retter seg til barn i alderen 6–8 år, og S3–6, som retter seg mot barn fra 8 år og oppover. Foreldremedvirkning kreves.

Tett på Norge

Sverre har vært med siden 1999. Han startet som lærer og overtok som daglig leder i 2006. Lilli trådde inn i stillingen som rektor i 2011.

Til sammen er det 25 ansatte, hvorav 20 lærere. Hovedkontoret er i Volda. Åtte av lærerne er knyttet til hovedkontoret mens de resterende sitter på hjemmekontor rundt om i Norge.

– Vi tilbyr kompletterende undervisning som et tillegg til den ordinære undervisningen. Det er krav om at våre deltagere går på en lokal eller internasjonal skole i landet de bor i. Vi gir opplæring i norsk, samfunnsfag og KRLE, sier Sverre.

Hensikten er å holde kontakten med Norge, vedlikeholde språket og holde seg oppdatert på hva som er relatert til å være norsk i de ulike klassetrinnene i ordinær norsk grunnskole.

Lilli legger til at hovedmålet med undervisningen er at norske barn som bor i utlandet skal kunne returnere til norsk skole og gli rett inn i sin klasse.

– Det er viktig at de kan delta på lik linje med elever som har gått på norsk skole hele livet.

Undervisningen skjer via internett og er ukeplanbasert.

Lærer og elev er ofte i ulike tidssoner. Derfor benyttes læringsplattformen Canvas. Kommunikasjonen skjer via tekst, lyd, bilde og video.

Skreddersydd for hver elev

Globalskolen tilbyr et fleksibelt opplegg for familiene, men det er likevel en fast struktur gjennom året. Elevene får individuelle tilbakemeldinger på besvarelsene en gang i uken.

– Under oppstarten var det norske utsendte arbeidstagere fra Utenriksdepartementet, Forsvaret, Sjømannskirka og de store norske selskapene som var målgruppen. Nå omfatter undervisningen også nordmenn som bor lenge i utlandet, enten det er via jobb, ekteskap eller utstasjonerte. Viktigste er at de har en jevn og god kontakt med Norge via Globalskolen, sier Sverre.

Elevene kan velge mellom ordinære trinn og norsk for flerspråklige. Det er vanlige klasser for elever som har norsk som morsmål, i trinn fra 1. til 10.klasse.

Globalskolen tilbyr også norsk for flerspråklige elever som har et annet førstespråk, kan en del norsk og ønsker grunnleggende opplæring i det norske språket.

– Vi har mange elever som lærer seg å snakke og skrive norsk hos oss. Familien reiste ut før barna begynte på grunnskolen. For disse barna har vi to klasser: En som retter seg mot barn i alderen 6-8 år og en fra åtte år og oppover. Her kreves det foreldremedvirkning, forklarer Lilli.

Globalskolen må være ett av de dyktigste verktøyene Norge har for å skape fundament for norsk kultur og tradisjon i tillegg til språk for norske barn i utlandet.

Fornøyd foresatt

Personal computer, World, Yellow, Organism

ASYNKRON UNDERVISNING: Lærer Ståle Heggset i en undervisningssituasjon for Globalskolen.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august.

Søknadsfristen for vårsemesteret er 30. januar.

Søk allerede nå for å være sikret skoleplass!

Har du spørsmål om søknad eller undervisning, kontakt oss her

Familiesamhold gir bedre læring

Skoleåret er delt i to semester, et høst- og vårsemester. Hvert semester har 15 leksjoner, som hver og en krever minst 90 minutters arbeid. Norskfaget skal ha minimum 60 minutter. Resten av tiden fordeles på samfunnsfag og KRLE.

– Undervisningen er asynkron og foregår kun via internett. Det er ikke felles undervisning. Ofte sitter ikke elev og lærer i samme tidssone, og de er heller ikke avhengig av å møtes. Lærestoffet er laget på en inspirerende og engasjerende måte slik at elevene fint kan jobbe via selvstudium også, sier Sverre.

I tillegg benyttes opptak fra lærere, digitale verktøy, videoer og lærestoff levert av de store forlagene i Norge. Dette er med på å skape variasjon i læringen.

Hver uke får eleven tilbakemeldinger fra kontaktlæreren sin, enten via tekst, lyd eller video.

– Elevene jobber gjerne sammen med familiene sine. Dermed blir det også en familieaktivitet. Tilbakemeldingene fra brukerne våre viser at de er meget fornøyde, sier Lilli.

Sverre forteller at de fleste er imponert over at det kun er asynkron-undervisning. De fleste nettundervisninger er en blanding av klasserom og nettbasert undervisning.

– Vi har hatt elever helt ned til seks år som ikke har kunnet lese eller skrive, som vi har undervist via nettet, med stor suksess. For våre lærere er det viktig å oppnå en personlig relasjon til barnet, uansett om barnet sitter i Afrika, USA eller Europa. Foreldrene gjør også en formidable jobb, fortsetter han.

Uansett hvor i verden du er, hjelper Globalskolen deg med å holde kontakten med Norge!  

Social group, Smile, Neighbourhood, Leisure, Tree

HOLDER KONTAKTEN MED NORGE: Globalskolen sørger for at familier i utlandet kan få nettundervisning av norske lærere i Norge.

Globalskolen

  • En pioner innen fjernundervisning for barn.
  • Globalskolen eies av Volda kommune.  
  • Vi er et non-profit aksjeselskap som arbeider på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
  • Våren 2020 hadde Globalskolen rundt 1200 elever, bosatt i 105 forskjellige land.
  • Skolen har i dag 25 høyt kvalifiserte ansatte med solid erfaring innen nettundervisning.
  • Alle lærerne bor og jobber i Norge. Det å være oppdatert på hva som skjer her hjemme til enhver tid, mener vi kommer elevene våre til gode.
  • Vi samarbeider tett med de norske fagmiljøene og ligger helt i front av utviklingen.

Kontakt oss

Adresse
Kårstadvegen 5, 6100 Volda

Telefon: +47 70 05 61 40
E-post: info@globalskolen.no

Alle foto: Globalskolen