Mode of transport, Automotive design, Motor vehicle, Air travel, Smile, Train, Eyewear

LOKFØRERSTUDENT HELENE:

På sporet av drømmejobben

Jernbane er et viktig satsingsområde i Norge, og behovet for lokførere er større enn noen gang. Helene Berg Wessel er en av dem som nå er på sporet av drømmejobben.

Annonsørinnhold fra

Tog er en god og miljøvennlig måte å frakte passasjerer og gods på, og jernbane er et viktig satsingsområde i Norge. Behovet for mer effektive løsninger, økt kapasitet og kortere reisevei krever kvalifiserte fagfolk.

Norsk fagskole for lokomotivførere, oftest kalt Lokførerskolen, tilbyr landets eneste lokomotivførerutdanning. Skolen er statlig eid, og ligger under Jernbanedirektoratet.

Solide lokførere er ryggraden i en velfungerende jernbane. Etter bare ett år på Lokførerskolen kan du få en meningsfull og trygg arbeidsplass med fantastisk utsikt og bra lønn.

Da jeg oppdaget alle dørene fagbrevet mitt åpnet, søkte jeg selvfølgelig Lokførerskolen.

Helene Berg Wessel

Helene valgte yrkesfag

Da student på Lokførerskolen, Helene Berg Wessel, gikk på ungdomsskolen, ønsket hun ikke å følge i det tradisjonelle utdanningsmønsteret.

– Vi var på besøk hos elektrolinja, og da jeg kom dit, kjente jeg for første gang at det var ordentlig gøy på skolen. «Det gløder av deg», sa mamma da jeg kom hjem, så da ble valget klart.

Etter gjennomført fagbrev, og arbeidserfaring som elektriker i et par år, var lokomotivføreryrket neste steg.

– Jeg søkte på Lokførerskolen, og kom inn takket være fagbrevet mitt.

Er du kvalifisert?

Lurer du på om du er kvalifisert for å søke på lokførerutdanningen?

Veilederen nedenfor beskriver de vanligste veiene for kvalifisering til opptak.

Er du i tvil, ta kontakt med Lokførerskolen!

Personal computer, Laptop, Microphone, Window
Computer keyboard
Mode of transport, Flash photography, Automotive design, Air travel

MODERNE: Lokførerskolen har ulike togsimulatorer, VR-anlegg og modeller som gir deg følelsen av hvordan ting fungerer før du prøver det ut i virkeligheten.

Polarekspressen

– Min favoritt blant julefilmene har alltid vært Polarekspressen, og jeg drømte om å kjøre det kule toget i filmen. Og da jeg oppdaget alle dørene fagbrevet mitt åpnet, søkte jeg selvfølgelig Lokførerskolen. Jeg ønsker meg en jobb der folk blir godt tatt vare på og hvor jeg kan få gode arbeidsvilkår. Jeg vil gjerne jobbe turnus, og en bra lønn spiller selvfølgelig også en rolle, forteller Helene.

Det ettårige studiet på Lokførerskolen veksler mellom teori i Oslo, og praksis ute i tog sammen med en erfaren kjørelærer – over hele landet.

Helenes andre periode med øvelseskjøring ble gjennomført i Narvik, der hun kjørte et av verdens kraftigste lokomotiver som trakk 8,5 tusen tonn tungt gods.

– Det var akkurat da den første snøen falt, og det var helt magisk å se fjellene bli hvite mens jeg kjørte. Og da nordlyset flimret over nattehimmelen ble alt helt perfekt. Akkurat som på Polarekspressen! Jeg hadde mange sterke naturopplevelser på sporet mellom Narvik og Kiruna, forteller Helene med stjerner i blikket.

Overhead power line, Natural landscape, Cloud, Sky, Atmosphere, Blue, Snow, Slope, Electricity, Mountain

Livet som student

– Jeg har aldri opplevd mer engasjerte lærere og klassekamerater enn på Lokførerskolen. Det er et veldig godt skolemiljø, og jeg er aldri redd for å spørre andre om det er ting jeg ikke skjønner, smiler Helene.

Hun liker også at skolen har mange ulike typer læremidler, og at alt er veldig konkret. For eksempel har skolen et eget tog, et 69-sett, og to store godsvogner.

– Der kan vi krype rundt, inni og under, se og lære gjennom å undersøke, se og ta på de ulike komponentene, i trygge omgivelser. Vi lærer også mye av å bruke skolens ulike togsimulatorer og VR-anlegg. Oversikten får vi på modelljernbanen, før vi drar ut og ser stasjonsområdene i virkeligheten. Teori og praksis går hånd i hånd.

Studentene lærer teori på skolen i Oslo, før de drar ut og øvelseskjører hos de ulike gods- og persontrafikkselskapene over hele landet. Omtrent halve tiden på studiet foregår ute i praksis.

Mode of transport, Rolling stock, freight car, Train, Vehicle, Wheel, Plant, Track, Railway

TEORI I PRAKSIS: Som student ved Lokførerskolen får du en perfekt kombinasjon av teori og praksis. Halvparten av opplæringen foregår ute i toget.

Hvorfor velge Lokførerskolen?

  • Kort utdanning (1 år)
  • Lokførere er stadig mer etterspurte
  • Trygg jobb med gode betingelser
  • Godt kollegialt miljø på tvers av togselskapene
  • Arbeidsplass med utsikt til hele Norge

Jeg har aldri opplevd mer engasjerte lærere og klassekamerater enn på Lokførerskolen.

Helene Berg Wessel

Attraktivt yrke

Alle Norges togselskaper melder om stort behov for nyutdannede lokførere, og fagskolen justerer antall studenter for å dekke behovene. Derfor tar det kort tid fra studentene er uteksaminerte, til de får fast jobb.

– Det er dessverre få kvinner som tar denne utdanningen, og lokføreryrket er svært mannsdominert. Men det er ingen grunn til at kvinner ikke kan gjøre jobben vel så godt som en mann, mener rektor Kai Erik Jensen.

Han anbefaler alle som vurderer å søke Lokførerskolen om å gjøre det, spesielt jenter og kvinner. Det er ingenting som gjør kvinner mindre skikket til yrket enn menn, og det er en jobb som har mange fordeler.

– Bare tenk på den flotte utsikten til naturen du får fra førerrommet, på de gode kollegene, på den trygge jobben og på de gode lønnsbetingelsene du får. Og alt dette kan du få etter bare ett kort år på Lokførerskolen!

Kontakt

Adresse
Østre Aker vei 256, Jernkroken
0976 Oslo

Telefon: 990 99 949
E-post: post@lokforerskolen.no

Tekst: Maria Dahl
Foto: Lokførerskolen, Øystein Grue og Rune Fossum