Vision care, Eyewear

Fremtiden er elektrisk:

– Elektrofag gir deg utrolig mange spennende karrierevalg

Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker. I tillegg har du mange valgmuligheter.

Annonsørinnhold fra

Font

– Søkertallene er stabile og bra. Men vi ser at det er konkurranse fra andre fagområder, så vi må være på ballen for å få gode lærlinger.

Det forteller Knut Arne Rådal, daglig leder i Nelfo Østfold – Opplæringskontoret for elektrofag.

SPENNENDE BRANSJE: Elektrofagene utdanner deg i noen av Norges mest spennende og fremtidsrettede yrker. Søker du elektrofag, er du en av dem som tar ansvaret for å drifte fremtidens Norge.

Eid av bedriftene

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. De har som hovedoppgave å koordinere og følge opp lærlingene ute i bedriftene.

I skrivende stund har de 368 lærlinger fordelt på 151 bedrifter.

– Det er vi som skriver kontrakt med lærlingene og som ivaretar opplæringen bedriftene ikke utfører selv, gjerne det teoretiske. Vi har også jevnlig oppfølging av det som skjer ute i bedrift, slik at de får den praktiske opplæringen de skal ha, forklarer han.

Opplæringskontoret for elektrofag Nelfo Østfold stiller også med en såkalt prøvestasjon der alle fagprøvene gjennomføres.

Elektrofag gir deg lønn under utdanning, etterspurt kompetanse og mange jobbmuligheter.

Knut Arne Rådal

Hva gjør Opplæringskontoret for elektrofag?

Les mer her!

Derfor bør du ta elektrofag

Det er mange gode grunner til å ta fagbrev i elektrofag. Du får lønn under utdanning, er raskere i jobb og får lengre ansiennitet enn de som bruker flere år på høyere utdanning. Dessuten er behovet for elektrofaglig kompetanse økende verden over.

– Det er mange spennende yrker innen elektrofag og veldig mange valgmuligheter. I tillegg er det et fremtidsrettet og moderne fag. Det er mye spennende som skjer på alle nivåer.

Bransjen er blitt en foregangsfigur for hvordan smart teknologi og smarte energiløsninger kan bidra til å redusere klima- og miljøbelastninger. Søker du til elektrofag, er du en av dem som tar ansvaret for å drifte fremtidens Norge.

Du går opp til fagprøven etter to år på skole og to og et halvt år i bedrift.

– Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole, sier Rådal.

Shorts

BLIR ELEKTRIKER: Stine (25) hoppet av en bachelor og valgte yrkesfag – deretter ble hun lærling hos Solcellespesialisten. Hun fikk god hjelp av opplæringskontoret.

Mange valgmuligheter

Det er mange veier å gå i elektrofaget. Du kan bli elektriker, energimontør eller telekommunikasjonsmontør. Andre ønsker kanskje å bli ventilasjonstekniker, automatiker, dataelektroniker eller kulde- og varmepumpemontør.

Noen spesialiserer seg innen drone- og flyfag. Mulighetene er uendelige.

– Det er veldig mange mindre fagområder innen elektrofaget, sier han.

Elenergi og EKOM er blant retningene som virkelig får frem mestringsfølelsen. Det kvalifiserer deg til utplassering som elektriker, energimontør, heismontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør og togelektriker – for å nevne noen.

Energimontørfaget er et populært valg blant mange elever. Hvis strømmen blir borte på grunn av feil, storm eller andre årsaker, er det deg de ringer. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde strømnettet og bygge nytt nett der det er nødvendig.

– Vi har også ett godt tilbud til voksene lærlinger som ikke har noe elektrobakgrunn fra før. De får opplæring i grunnleggende elektro det først året, for så året etter ha Vg2 teorien som er basert på mye egenstudier, men med hjelp og undervisning. Disse lærlingene får en lang læretid, men resulterer som regel i veldig selvstendige og flinke montører, sier Rådal.

En viktig jobb som gjør at hele samfunnet vårt fungerer.

– Elektrofag gir deg utrolig mange spennende karrierevalg, understreker Rådal.

Vil du drive egen virksomhet?

Mange i vår region bygger på med fagskole etter noen år i arbeidslivet.

– Elektrofaget er jo gjerne det som kvalifiserer til elektroinstallatør, noe som gjør at du kan drive egen virksomhet. Da er det noen som bruker fagskolen som et springbrett. Du kan også gå videre på høgskolen og ta ingeniørstudier for eksempel.

Med elektrofag i baklomma kan du gå videre med det som måtte passe deg.

– Vi hjelper så godt vi kan dersom noen ønsker å ta andre fagbrev i etterkant, sier han.

FÅ HJELP: Du kan ta kontakt med opplæringskontoret dersom du ønsker råd om læreplasser og tiden som lærling. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne artikkelen.

Besøker skoler

Opplæringskontoret for elektrofag Nelfo Østfold er til stede på utdanningsmesser og andre arenaer for å informere om elektrofaget.

– Det viktigste for oss er å kommunisere hvor spennende det er og hvor mange valgmuligheter du har dersom du velger elektrofag, avrunder Knut Arne Rådal.

Kontakt oss

Adresse
Trøskenveien 36, 1712 Grålum

Telefon: 93 02 76 25
E-post: post@nelfoostfold.no

Alle foto: Opplæringskontoret for elektrofag, Nelfo Østfold