Road surface, Smile, Sky, Tree, Leisure, Asphalt

NHOs regiondirektør Jon Kristiansen, Aksel Edvarden og Kjetil Nordbye i Ikomm Academy, administrerende direktør Morten Rønning i Ikomm, og systemutvikler Marius Kristiansen som selv har gått Ikomm Academy.

Annonsørinnhold fra

Slik finner IT-selskapet Ikomm  etterspurte utviklere gjennom NAV-samarbeid

IT-selskapet Ikomm i Lillehammer slet med å få tak i utviklere til ledige stillinger. Så startet de et samarbeid med NAV.

– Hele greia starta på en litt pussig måte. Vi hadde ute stillingsannonser på utviklere, men i vår region er det bare et gitt antall sånne folk, og vi oppdaget at det var vanskelig å ansette. Så snakka vi med avdelingen vår i Askim, som kunne fortelle om den samme utfordringen, sier Morten Rønning.

Han er administrerende direktør i Ikomm. IT-bedriften med hovedkontor i Fakkelgården rett nord for Lillehammer ble etablert i 2003, og er eid av kommunene.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

Med over 120 ansatte på fem kontorer leverer de IT-tjenester til både det offentlige og private markedet. Men med en stadig voksende kundebase ble det etter hvert utfordrende å få tak i de flinke folka.

– Vi snakket om at det finnes mange dyktige mennesker der ute som kanskje ikke passer helt inn i det A4-skolesystemet vi har. Derfor tok vi kontakt med NAV Lillehammer, og traff på riktig nivå. De ønsket å jobbe med oss, og ønsket å være kreative og bruke mulighetsrommet sitt, sier han.

Frøet til ideen ble sådd i 2018, og i 2019 så Ikomm Academy dagens lys, et kursforløp for programmeringsspirer. Med stikkordet «Talent finnes overalt for den som leter», samarbeidet Ikomm med NAV om å finne egnede kandidater som av ulike årsaker stod utenfor jobb. Kandidatene gikk så gjennom en tre-trinns periode over syv måneder. Først en kursperiode på to måneder, så en prosjektfase der de jobbet med et større prosjekt. Og til slutt praksis i bedrift.

– Vi teamet opp med en god kurslærer fra Nederland, og hadde egne mentorer for kandidatene. Både faglige og sosiale mentorer, sier Kjetil Nordbye, som leder Ikomm Academy.

Med splitter nye lokaler skal Kjetil og resten i Ikomm Academy ta i mot flere programmeringstalenter.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Blanke ark

Kjetil satte i gang Ikomm Academy sammen med Aksel Edvardsen. Det de trodde skulle bli et gutteromsprosjekt viste seg å ha større bredde enn først antatt.

–  Jeg og Kristian som tar inn kandidater fra NAV er ganske radikale. Vi ser ikke bakover i tid, det vi ser på er det som skjer nå og fremover. Vi snakker med kandidatene, og ser ikke på hva som har skjedd før. Det er kun hva du kan få til fremover vi bryr oss om. Tilnærmingen vår er blanke ark, bygge tillit og legge en plan, sier Aksel.

Kandidatene har vært fra 17 til 55 år, og er en god miks av folk som både har relevant utdanning og ingen utdanning. De har av ulike årsaker havnet i utenforskapet, og det kan være en tøff overgang å begynne på Ikomm Academy.

– Når du har vært i utenforskapet lenge så føles det tryggere der. Her går vi rett på med åtte timer daglig, og det er ingen kjære mor. Da kan man oppleve å gå på en vegg, men da står vi klare med flytevest. Den tøffeste delen av hele programmet er å lære å jobbe med andre, forteller Kjetil og Aksel.

Vi ser ikke bakover i tid, det vi ser på er det som skjer nå og fremover

Aksel Edvardsen

Eye, Font

En plass å gå til

Høsten 2022 er Ikomm Academy i sluttspurten på sin tredje runde. En av de som er med som mentor der er Marius Kristiansen, som selv har fullført programmet. Nå har han 100 % fast stilling som systemutvikler i Ikomm.

– Å gå Ikomm Academy var veldig intenst, interessant og lærerikt. Vi lærte ekstremt mye på kort tid, forteller han.

Marius er fra Gausdal og har alltid vært teknisk anlagt og interessert i programmering. Etter å ha stått uten jobb i noen år fikk han tilbudet om å gå Ikomm Academy gjennom NAV.

– Jeg har alltid vært teknisk, og hvis det var noe som kunne tas fra hverandre så ble det tatt fra hverandre. For meg har dette vært en god vei inn til IT og programmering, og har jeg har ikke måtte gå flere år på høgskole for å vise at jeg kan det, sier han.

Etter prosjektperioden og praksis ble Marius tilbudt fast stilling i Ikomm. Her jobber han som systemutvikler i tillegg til å være engasjert som mentor for nye akademideltakere. Med en uformell tone og godt miljø trives han svært godt på jobb.

– Jeg var med på forrige runde som mentor. Det var kjempeartig, og jeg er veldig glad i å lære bort. Og man lærer selv av å lære bort, sier han, og forteller om sin egen opplevelse med Ikomm Academy:

– Det å få utvikle personlige egenskaper og kunnskap videre har vært viktig med Academy. Men det å ha en plass å gå til er det beste.

Dristig satsing

En som lar seg imponere av suksessen med Ikomm Academy er regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

– Dette er et utrolig godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan fungere. Det er ikke «dem og oss», men et stjerneeksempel på hvordan man samarbeider med myndighetene om en felles sak - som er å få flere fra utenforskapet inn i jobb, sier han.

I dag bestemmes antall tiltaksplasser utfra den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet.  Når det er mange ledige jobber, regner politikerne med at flere kan skaffe seg jobb selv.

– Men blant personer med helse- og sosialutfordringer trenger mange tett oppfølging for å komme i jobb, også uavhengig av konjunkturene. Dette er et viktig budskap til politikeren, sier regiondirektøren.

Han roser bedriftens samarbeid med NAV Innlandet, og forteller om en drivkraft der som ønsker å lykkes.

– Det er en stor utfordring med manglende utdanning og utenforskap, både i Innlandet og i landet generelt, og da må vi lete etter flere innganger. Her har Ikomm lykkes godt og er et forbilde for andre bedrifter. Mange bedrifter kan kjenne seg igjen i at det er vanskelig å få tak i folk, og dette viser at det finnes mange måter å rekruttere på. Og NAV Innlandet ønsker å samarbeide om dette.

Administrerende direktør Morten Rønning i Ikomm forteller at det var en dristig satsing å gå i gang med.

– Det var ikke gitt at det skulle bli en suksess. Hva var risikoene? Men det var «småpenger» i det store bildet, og hadde vi ikke lykkes kunne vi sagt at vi har i hvert fall prøvd.

– Det var ikke gitt at det skulle bli en suksess. Hva var risikoene? Men det var «småpenger» i det store bildet, og hadde vi ikke lykkes kunne vi sagt at vi har i hvert fall prøvd.

Men det ble suksess, og nå har flere bedrifter fått øynene opp for modellen som nå skal tas videre.

– Vi gjør dette for å få tak i flinke folk. I tillegg ønsker vi å ta et samfunnsansvar. Det er ikke en motsetning å drive forretning og samtidig ta samfunnsansvar. Nå skal vi utvikle modellen videre, og også ha kurs for drift og support. Det viktigste for å lykkes med dette er at man må se mennesket, og skjønne og forstå dem. Der har Aksel og Kjetil vært veldig gode. Vi må ha folk som skjønner mennesker.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen