BÆREBJELKE: Hans Inge Skadberg (t.v) er market manager ved IKEA Forus . Han forteller at inkludering er en bærebjelke hos IKEA. Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, oppfordrer flere bedrifter til å gjøre som IKEA.

Annonsørinnhold fra

Hos IKEA Forus er inkludering og mangfold en del av hverdagen

Det er et stort behov for arbeidskraft i Rogaland, men mange står ufrivillig utenfor arbeidslivet. IKEA Forus går aktivt inn for å få flere personer ut i jobb.

Bedrifter i Rogaland har behov for folk. Etterspørselen etter arbeidskraft har aldri vært på et høyere nivå enn nå, samtidig som arbeidsledigheten er lav. Det viser ferske tall fra NAV.
Det er flere ledige stillinger enn ledige personer i fylket i dag, og hele to tredjedeler av alle bedriftene opplever at de mangler folk.
Utfordringen er at de som går ledige ikke har den kompetansen som næringslivet og det offentlige etterspør. Men det finnes en annen gruppe som også står utenfor arbeidslivet.
NAV ser at mange som mottar helserelaterte ytelser har den kompetansen som markedet etterspør. En av de som var i denne kategorien i NAV-systemet, var Jan Reidar Birkeland. Han har akkurat rullet rullestolen helt inntil bordet i kafeen på IKEA Forus og tar en slurk av kaffekoppen. Rundt bordet sitter også de som for noen måneder siden fikk søknaden hans fram på skjermen. De som valgte å satse på akkurat han.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Jan Reidar har en arvelig sykdom som rammer fra hoftene og ned. Sykdommen har ført til en slitasje i ryggen. I dag har han stivet av flere ryggvirvler og lever med to skruer i ryggsøyla. Etter en lang tid på krykker, ble rullestolen en lettelse.

Nå er Jan Reidar i jobb hos IKEA Forus. For shop keeper Janne Marie Bryne var det viktig å se løsninger, ikke problemer da Jan Reidar startet i jobben.

– Jeg er heldig

– Det var samboeren min som tipset meg om denne jobben - en dag før fristen gikk ut. Så det var ganske tilfeldig at jeg fikk det med meg, forteller han.
Jan Reidar har brukt rullestol i noen år nå. Han er nemlig en sjelden kar - kun noen få i Norge har den akkurat samme diagnosen som han - en spastisk og arvelig sykdom som rammer fra hoftene og ned. Sykdommen har ført til en slitasje i ryggen. I dag har Jan Reidar stivt av flere ryggvirvler og lever med to skruer i ryggsøyla.
– Rullestolen ga meg en ny måte å se livet på. Nå kommer jeg meg over alt!
Han smiler og dunker hendene lett mot de store hjulene. Før var han avhengig av krykker. Rullestolen ble raskt et kjærkomment hjelpemiddel.

– SATS PÅ INKLUDERING: Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland er helt bestemt på at mangfold kan være lønnsomt for bedrifter.

Sykdommen har kommet snikende. Den tidligere saudabuen drev egen butikk i flere år og har også jobbet som salgssjef innen kjøkkenbransjen. Til slutt sa kroppen stopp.

– Jeg trives veldig godt og føler meg heldig. Nå har jeg noe å gå til, jeg har kollegaer og møter mange hyggelige kunder, sier han og smiler.

Målet er at han skal komme opp i ein 50 prosent stilling og redusere tilsvarende i uføretrygda.

Mottakere av uføretrygd kan ha en jobb, men må rapportere til NAV hvor mye de jobber. Ifølge NAV vill det alltid lønne seg å jobbe.

Når inkludering blir selvsagt

Janne Marie Bryne, er shop keeper i kjøkkenavdelingen og nærmeste leder for Jan Reidar Birkeland. Hun trekker fram de gode kvalifikasjonene som grunnen til at akkurat han ble ansatt. For henne handler inkludering om å våge.
– For meg som leder har det vært en spennende reise. Jeg har lært masse. Det handler om å ikke se problemene, men løsningene, sier hun.

- Det handler om at vi vil ha alle typer folk i vår bedrift. Alle skal kunne kjenne seg igjen hos oss,

Hans Inge Skadberg, market manager IKEA Forus

Eye, Font

 For IKEA er det selvsagt å se bort fra utfordringer og barrierer. Muligheter og løsninger trumfer det meste.

– IKEA er et verdibasert selskap og har alltid hatt inkludering som bærebjelke så lenge jeg kan huske, seier Hans Inge Skadberg, market manager ved IKEA Forus.

Han forteller at mangfold og inkludering gjennomsyrer hele bedriften.

– Mange tenker automatisk på mange nasjonaliteter når det er snakk om mangfold. Det har vi også. Bare her på Forus har vi 25 ulike nasjonaliteter, skyter Eli Ann Handeland, people and culture manager, inn fra sidelinja.

For IKEA er mangfold også mye mer.

– Det handler for eksempel om å ha rett sammensetning av kjønn og alder i alle avdelinger. Og det handler om at vi vil ha alle typer folk i vår bedrift. På den måten kan vi speile kundene våre - alle skal kunne kjenne seg igjen hos oss, sier Skadberg.

IKEA Forus har i dag rundt 300 ansatte.

IKEA er opptatt av å speile kundene. – Hos oss skal alle kunne kjenne seg igjen!

Rogaland mangler arbeidstakere

– Rogaland har for mange som står utenfor arbeidslivet, men har samtidig mangel på arbeidstakere, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.
Hun er helt bestemt på at mangfold kan være lønnsomt for bedrifter.

– Å få flere i arbeid skaper en verdi, ikke bare samfunnsøkonomisk, men også for alle personene som opplever en høyere egenverdi - at de er viktige og får bety noe, sier hun og legger til at et mangfold på en arbeidsplass også kan være med på å lage et godt arbeidsmiljø, som igjen skaper en attraktiv arbeidsplass.  

– Og når bedrifter klarer å ta kundeperspektivet, slik som IKEA gjør, er jeg sikker på at de selger mer. Folk kommer tilbake til en bedrift de føler seg hjemme hos, legger hun engasjert til.

For regiondirektøren er ikke inkludering bare jobb. For henne er det personlig.

– Det handler om at alle skal få bli med.

Hun smiler. Forteller om sønnen sin - en 16 år gammel, flott gutt, som tilfeldigvis er født med downs syndrom.

– Som mor vil jeg at han skal lykkes. Jeg vil at han skal få komme ut i jobb og bidra. Som regiondirektør vil jeg få til gode løsninger for alle som av en eller annen grunn kan havne på sidelinja i arbeidslivet. Inkludering er bra for alle, slår hun fast.

Trallesjefen

Finn Erik Borgedal lytter til samtalen rundt bordet. Han har vært ansatt i serviceavdelingen til IKEA Forus i 23 år.
– Han er vår trallesjef, sier Hans Inge Skadberg med et nikk.
Jobben til Finn Erik er å rydde handlevogner. Når det blir fullt, er det han som rydder vognene på plass og sørger for at de ikke står på feil steder. I tillegg hjelper han kundene når det trengs, enten det er å finne fram, eller som bærehjelp.

– IKEA en arbeidsgiver som kan bruke all slags folk. Det setter jeg stor pris på. For meg betyr det mye å ha en jobb å gå til hver eneste dag istedenfor å bare sitte hjemme.

48-åringen fra Mariero i Stavanger blir beskrevet som lojal og pliktoppfyllende. Det blir fort kaos når han ikke er på jobb, men det skjer så godt som aldri. Den eneste gangen han har vært borte, var da han måtte amputere ei tå etter en alvorlig betennelse. Men selv da var han ikke borte mer enn han måtte.
– IKEA var veldig greie og fleksible og la til rette for meg, forteller han.
Nå er Finn Erik igjen på jobb fem dager i uka og merker lite til at han har ei tå for lite.
– Det går veldig fint. For meg betyr det mye å ha en jobb å gå til hver eneste dag istedenfor å bare sitte hjemme og forfalle. IKEA en arbeidsgiver som kan bruke all slags folk. Det setter jeg stor pris på, sier han med et smil og benytter anledningen til å komme med en aldri så liten oppfordring til næringslivet i regionen om å våge å ansette noen som står på sidelinja.
– Det er bare å forsøke. Det finnes mange der ute som har kompetanse og som vil i jobb, sier han.

Broen til jobb

IKEA har også en egen ordning som heter Broen til jobb.

Målet er å integrere og inkludere flyktninger og innvandrere raskere. I Rogaland er ordningen et samarbeid mellom IKEA, NAV og Johannes læringssenter i Stavanger.

– De som deltar er tre dager på skole og to dager på jobb her hos oss, forklarer Handeland.

I dag har bedriften fem personer inne på denne måten. Målet er fast jobb på IKEA.

– Men noen har selvsagt en utdanning og en erfaring fra hjemlandet og finner det mer naturlig å søke andre jobber, men gjennom Broen til jobb får de både jobberfaring og språktrening. Vi har fått flere dyktige ansatte inn på denne måten, sier Handeland videre.

– Bedrifter må fire på kravene

NAV jobber for at flere som av helsemessige årsaker ikke kan fortsette i jobben de har i dag, kan få bruke kompetansen sin inn i nye roller i arbeidslivet.

– NAV tror det er mulig å få flere tilbake i jobb, men da må arbeidsgiverne tilrettelegge og gjerne også ofre litt i starten. Når arbeidsmarkedet er så støvsugd for arbeidskraft som det er i dag, må gjerne også bedrifter fire litt på kravene og gi en sjanse til noen som kanskje ikke leverer helt på det nivået de ønsker i dag, men som har stort potensiale til å gjøre det med rett tilrettelegging og opplæring, sier kommunikasjonsrådgiver i NAV Rogaland, Ole Kristian Larsen og legger til at det selvsagt er en del bedrifter som gjør dette i dag.

 – Men vi skulle gjerne sett at enda flere tenkte sånn, sier han.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen