Motor vehicle, Social group, Smile, Bus, Community

Fra venstre: Marit Skar, Evangelos Lanaras, Biniam Tesfit Teklab, Zoia Ravna og Lena Holte i Tide buss Tromsø og Midt-Troms.

Annonsørinnhold fra

Slik lykkes Tide buss med arbeidsinkludering

På Tide buss i Tromsø og Midt-Troms er ivaretakelse av de ansatte det viktigste grepet for å møte et voksende behov for arbeidskraft. Derfor jobber de målrettet for å lykkes med inkludering i en stor og mangfoldig bedrift.

– Uten det store mangfoldet vi har blant våre ansatte, ville busstilbudet i Tromsø og Midt-Troms vært særdeles redusert sammenlignet med dagens tilbud. Derfor er det utrolig viktig å sette inkludering på dagsorden, sier Marit Skar, HR-leder i Tide buss.

Ved Tide sin avdeling i Tromsø jobber nærmere 400 medarbeidere sammen for å skape gode og bærekraftige reiseopplevelser hver eneste dag. Skar understreker viktigheten av å vise inkludering i praksis - både i rekruttering, arbeidshverdag og det sosiale i og utenfor arbeidstid.

– Hver enkelt må bli sett, hørt og verdsatt. Det kan bli en utfordring når man har 150 sjåfører, men det må vi ta oss tid til. Tiden hvor man kunne tenke «one size fits all» i oppfølging av sine ansatte er forbi, sier Marit Skar.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

– Inkludering må ikke forbli en del av et strategidokument som ingen har et forhold til. For eksempel tilbyr vi tilrettelegging av stillinger ned i 10 prosent, som del av opptrapping etter langt sykdomsfravær. Dette er inkludering i praksis, poengterer hun og fortsetter:

– Inkludering er så mangt. Det kan være ansatte som er syke og trenger tilrettelegging, inkludering i form av hensyn til ulike kulturer, kvinner i et mannsdominert yrke, eller å gi muligheter til ungdom og lærlinger i en bransje med en overvekt av eldre yrkesaktive.

Hver enkelt ansatt i bedriften skal føle seg sett, hørt og verdsatt. Slik skaper de en arbeidsplass hvor de ansatte trives, og legger samtidig grunnlaget for å være attraktive for arbeidssøkende.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

– Tenk inkludering

I Norge står rundt 20 prosent i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. NHO ønsker å fremme et inkluderende arbeidsliv hvor flest mulig får delta.

– Konsekvensene av manglende deltakelse i arbeidslivet er omfattende, både for den enkelte og for samfunnet som helhet, sier Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis.

– Samtidig er det behov for arbeidskraft, og aldri før har bedriftene meldt om at det har vært så vanskelig å rekruttere som nå. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter, fortsetter hun.

Hun mener at det er viktig at bedriften tar utgangspunkt i sitt behov for arbeidskraft, og trekker frem nordnorsk åpenhet og raushet som egenskaper å spille på for å lykkes med inkludering i arbeidslivet.

– Det bor arbeidslyst og kraft i alle mennesker, først og fremst må man ønske å ta i bruk denne ressursen. Tide har suksess med dette fordi de har et genuint ønske om å lykkes, og de har valgt å tenke alternativt. Det lønner seg, mener hun.

Vision care, Glasses, Smile, Outerwear, Sleeve, Collar, Eyewear

Trivsel og karriere

– Vi har verdens beste hjørnekontor. Tett på natur, god utsikt, også treffer vi mange hyggelige folk hver eneste dag, stråler Lena Holte.

26-åringen har «tungtransport i blodet», og går i fotsporene til bestemoren som kjører buss lenger sør i landet. Nå er hun lærling, men er sikker på at hun har funnet riktig karrierevei - blant annet på grunn av måten hun føler seg inkludert i organisasjonen.

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø, hvor man som ny får lære av andres erfaringer, tips og triks. Når jeg er ferdig er jeg sikret arbeidsplass resten av livet, det føles godt og helt riktig.

Automotive design, Motor vehicle, Travel

Lena Holte trives i Tide buss. «Lena er en utrolig dyktig sjåfør. Hun har mye av det vi ønsker mer av, hun er kvinne og hun er ung. Hun beviser at dette yrket er for alle», sier HR-leder Marit Skar.

Biniam Tesfit Teklab fra Eritrea gikk også transportlinja. Han begynte som sjåfør for fem år siden, nå er han klargjører og bistår trafikkavdelingen med busser. I en stilling med mer ansvar har han fått lov å vokse i organisasjonen.

– Tide gjorde det til en fin overgang fra skole til fast arbeid. Og jeg synes de har vært gode til å ivareta meg, smiler han.

Automotive design, Motor vehicle, Flash photography, Smile

Mangfoldig bedrift

– Finnes det noe bedre enn å jobbe utenfor et kontor, uten begrensninger - bare veien og naturen foran deg? Svaret er nei, slår Evangelos Lanaras fast med et stort smil.

38-åringen fra Hellas representerer en av de 30 nasjonalitetene som jobber i Tide buss. En god og meningsfull arbeidshverdag er én av flere suksessfaktorer som bidrar til trivsel i yrket. For Tide er dette essensielt for å være attraktiv når man søker nye ansatte.

Automotive design, Motor vehicle, Smile, Eyewear

– Det er den viktigste, og kanskje beste, måten å rekruttere på er når de ansatte sier «kom til oss, her er det fint å være» til sine venner og bekjente, mener Marit Skar.

Zoia Ravna jobber med trivselsprosjekt. Frem til årsskiftet intervjuer hun ansatte om trivsel og medarbeiderskap.

– Jeg vil absolutt si at dette er en inkluderende arbeidsplass. Foreløpig konkluderer jeg med at det er fantastisk at Tide klarer å ha god kommunikasjon med og inkludere alle de ulike nasjonalitetene og kulturene som er representert her, sier hun.

– Konsekvensene av manglende deltakelse i arbeidslivet er omfattende, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis

Eye, Font
Automotive parking light, Motor vehicle, Bus, Sky, Tire, Wheel
 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen