Motor vehicle, Automotive tire, Sky, Wheel, Car, Smile, Asphalt

 Vi må alle se muligheter og skape arenaer som inkluderer og skaper arbeidstakere. Inkluderende rekruttering er fremtiden, sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.

Annonsørinnhold fra

Mangfold og inkludering er en viktig investering i fremtidens arbeidskraft

–Vi skal ta vare på flokken, sier Christian Nordvik, administrerende direktør i Nordvik AS. Bedriften har helt siden starten fokusert på mangfold og inkludering. NHO håper Nordviks innsats vil inspirere flere bedrifter.

– Alt henger sammen med alt, og ofte handler fremtidens løsninger for morgendagens arbeidstakere om å se muligheter i tilfeldighetene, sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.

Vi sitter rundt bordet og snakker om fremtidens arbeidskraft, om næringslivets rolle som døråpner. Om arenaer som inkluderer – om mange bekker små, som samlet sett blir verdibasert investering i fremtidens arbeidskraft.

– Mitt håp er at vi som bedrift kan inspirere andre til å ta et større ansvar for å inkludere flere. Kanskje ufarliggjøre samfunnsoppdraget ved å vise at flere små historier samlet sett utgjør en stor forskjell, sier Nordvik.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen er stolt av Nordviks sterke engasjement for økt inkludering i arbeidslivet.

– Vi trenger bedrifter som går foran og viser vei, noe Nordvik har gjort i en årrekke. Bedriften har satset bevisst på yrkesopplæring og rekruttering, og det er tydelig å se at inkludering har blitt en naturlig del av virksomhetens rekrutteringsstrategi. Det trenger vi mer av, sier Bjarmann-Simonsen.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

- Summen av våre mange små lokale forhandlere i Trøndelag, Nordland og Troms hvor alle kan gjøre litt, så kan vi sammen gjøre stor forskjell, sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.

Tilfeldigheter skaper historie

En av flere gode historier som trekkes fram, er fra en av samlingene for Nordvik-lærlingene. Fra den dagen racerbilen som lærlingene hadde bygget selv ved en tilfeldighet fikk møte sin overmann hva kommer til kunnskap.

– Parallelt med lærlingesamlingen så hadde vi også jobbet med arbeidsinkludering, og kom i den sammenhengen i kontakt med Christian Wang, en av lærerne ved yrkesskolen i Bodø. Han fortalte om elevene ved skolen som faller mellom to stoler, og vi bestemte oss for å besøke denne avdelingen, forteller Nordvik.

Og der kommer en elev løpende. En ung mann med autistisk spektrumsforstyrrelse, men med så mye kunnskap om racerbilen til Nordvik-lærlingene at Christian Nordvik selv ble stående å måpe.

– Det øyeblikket må man nesten ha opplevd for å forstå. Og vi var raske med å invitere vedkommende og resten av klassen hans for å bidra med riggen på Nordvik-skolens lærlingesamling. Og videre inviterte denne klassen igjen alle fra yrkesskolen VG1 og VG2. Det ble etter hvert et skikkelig opplegg av ren tilfeldighet, smiler Nordvik.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Fra ord til handling

«Vi snakker om jobbsøknad» var noe av det første Christian Nordvik tenkte da eleven briljerte med inngående kunnskap om en nokså komplisert Toyota.

– Eleven hadde detaljkunnskap om akkurat denne bilen. Han imponerte. Og i denne opplevelsen så jeg raskt verdien i den tilrettelagte avdelingen for opplæring ved Bodø videregående skole, hvis vi kunne klare å sette ting i et system på riktig nivå, sier Nordvik.

Han forteller at Nordvik i utgangspunktet har en avtale om lærlinger som går på utdanning av rene mekanikere.

– Denne eleven ramlet midt imellom, og det ble aldri riktig for han å gå et vanlig lærlingeløp. Derfor valgte vi å tilrettelegge for jobb hos oss i Nordvik, skreddersydd for den arbeidsevnen eleven har. Og dette har blitt en suksesshistorie. I 2019 fikk han fast jobb hos oss, forteller Nordvik.

Det handler om å ta vare på de rundt deg.

Christian Nordvik

Eye, Font

En viktig del av bedriftens historie og bedriftens verdier. - Helt siden Elsa og Magnar Nordvik etablerte Nordvik i 1960 har vi satset bevisst på yrkesopplæring og rekruttering, forteller administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.

– Alle må bidra

Nøkkelen til slike historier som denne elevens, er ifølge Christian Nordvik at alle kan gjøre litt.

– Og sammen kan vi gjøre mye samlet sett gjennom samhandling og samarbeid. I dette tilfellet var bedriften nøkkelen for å kunne gå fra teori til praksis. Det var vi som kunne tilby en reell arbeidsplass, sier Nordvik.

Han mener dialog, det å tørre og det å heie på hverandre for å få frem arbeidstakere som eleven historien forteller om, er del av løsningen på fremtidens arbeidsliv.

– Og i år var denne eleven reiseleder for sin gamle skoleklasse når vi reiste på lærlingesamling. Og dette er noe av det unike med slike historier, og det er vi stolte av. Så skjer uplanlagte ting underveis og som bare forsterker alt. Det trenger ikke være så stort. Det handler om summen av mange små ting, sier Nordvik.

Så er det suksessfaktoren med å tørre å gi Nordviks nøkkelkort til attføringsbedriftene.

– Vi har brukt organisasjonen vår til å skape nye arbeidsarenaer, og har i teorien latt døra stå åpen. Latt de få bruke byggene våre og kollegaene våre for å gi verdien av å komme på jobb og være del av fellesskapet. Og dette ser vi har en stor verdi, både for skoleelever og de som trenger å komme seg tilbake til arbeid gjennom en mer tilrettelagt og strukturert jobbhverdag, sier Nordvik

Primært handler det hele om noe som også var veldig viktig da Magnar og Elsa Nordvik startet bilforretning hjemme i hagen i 1960.

– Det handler om å ta vare på de rundt deg, avslutter Christian Nordvik.

- Vi skal ta vare på flokken. Et kontinuerlig fokus på mangfold og inkludering spiller en positiv rolle for arbeidsmiljøet i bedriften vår, sier administrerende direktør i Nordvik AS, Christian Nordvik.

Utenforskap inn i arbeidslivet

Lærer Christian Wang ved tilrettelagt opplæring hos Bodø videregående skole forteller at det ikke er alle elever ved hans avdeling som har like stor interesse for å pakke frukt eller ved.

– Vedkommende i denne historien var en elev som levde for bil. Og det å få muligheten til å velge en jobb, være en del av et arbeidsfellesskap og tjene nyttige funksjoner på lik linje med alle andre innenfor ordinært arbeidsliv, det betyr svært mye for sosial, faglig og personlig utvikling. For ikke å snakke om betydningen av tilhørighet og psykisk helse, sier Wang

Derfor betyr det mye at bedrifter som Nordvik ser verdien av inkluderende arbeidsliv. At elevene kan få en arbeidspraksis, med konkrete og nyttige oppgaver.

– Dette gjør at vi kan holde en mye høyere kvalitet på vår utdanning og gi våre elever en reell arbeidserfaring og kompetanse, sier Wang

Han mener mange av elevenes skjebne og fremtid ligger i tilfeldigheter som personlig engasjement i ressurspersoner rundt hver enkelt elev.

– Bedrifter og arbeidsgivere vet ofte for lite om hvilken ordning som finnes til alternative ansettelser og hvordan man kan gå fram for å opprette tilrettelagte arbeidsplasser. Likevel skjer det ting som gir håp for fremtiden, og for oss er Nordvik gull, sier Wang.

Han mener det samfunnsøkonomiske perspektivet er viktig å ta inn over seg.

– Mange av de uten tilrettelagte jobbtilbud må få noe annet gjennom kommunen, og det er kostbare alternativer. Og innenfor vernebedrifter er det underdimensjonert, det er ikke arbeid nok for de som trenger en tilrettelagt jobb. Dette koster samfunnet. Derfor håper jeg flere tar innover seg at mye lar seg gjøre gjennom veldig gode ordninger, sier læreren.  

 – Vi trenger bedrifter som går foran og viser vei, noe Nordvik har gjort i en årrekke, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: NHO

– Dette trenger vi mer av

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, mener mye av arbeidskraften NHOs bedrifter trenger står utenfor arbeidslivet.

– Til eksempel har vi over 6000 nordlendinger på arbeidsavklaring akkurat nå. Jeg håper Nordviks innsats for inkludering inspirerer flere, sier regiondirektøren.

Idrettsanlegget Arctic Circle Raceway i Mo i Rana hvor Nordvik arrangerer samling for lærlinger og elever. – En inkluderende arena for alle, sier Christian Nordvik.

Han mener det å ha flest mulig i arbeid er avgjørende for å opprettholde gode velferdsordninger og sikre bedriftene tilgang til nødvendig fagfolk.

– Det er positivt at flest mulig får muligheten til å være en del av arbeidslivet. Vi som samfunn kan ikke leve med at 20 prosent av oss i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, sier Bjarmann-Simonsen.

Derfor mener han det viktig for bedriftene å satse på inkludering.

– Nå vil vi at enda flere arbeidsgivere skal se verdien av å rekruttere fra hele befolkningen når de trenger arbeidskraft, og at det legges til rette for at mennesker som har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging også får muligheten til å bidra, avslutter Bjarmann-Simonsen.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen