SATSER PÅ EGNE ANSATTE: Grande Entreprenør i Verdal har fokus på å lære opp og satse på sin egen arbeidsstokk. F.v: Fagarbeider betong Levy De Jesus Da Silva fra Brasil, regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag og daglig leder Morten Hynne.

Annonsørinnhold fra

Frisk satsing på inkludering gir gode resultater for Grande entreprenør

VERDAL: 60-70 lærlingeplasser innen bygg og anlegg står tomme blant NHO-bedrifter i Trøndelag. Grande entreprenør tok saken i egne hender og sørget for både opplæring og inkludering av nye ansatte.

– Vi vet at vi er en del av vinnerlaget hvis vi sikrer oss fagkompetanse i bedriften. Det har alltid vært helt grunnleggende for Grande å basere driften vår på egen arbeidskraft i stedet for å leie inn medarbeidere eller underentreprenører.

Det understreker daglig leder i Grande entreprenør, Morten Hynne.

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

Grande Entreprenør er 80 prosent eid av Veidekke og har i alt over 200 ansatte innen både tømrerfag, betongfag, blikkenslager og taktekking.

Egen lærlingeansvarlig

Helt siden entreprenøren startet opp i 1953, har firmaet hatt en bevisst strategi å satse på lokale lærlinger og videreutvikle dem til gode ansatte. Å rekruttere tømrere til bedriften har ifølge Hynne aldri vært vanskelig, men etter fusjonen med betongbedriften Br. Vangstad AS i 2010, ble ting litt annerledes.

– Vi oppdaget at det å rekruttere lærlinger innen betongyrket er mer komplisert. Blant annet er det en annen kultur, og det er færre som ønsker seg denne typen jobb, forklarer Hynne.

Dermed måtte bedriften gjøre en innsats. Ett av grepene ble å opprette en heltidsstilling som lærlingeansvarlig.

– Kristian Skrove, som er ansatt i stillingen, koordinerer alt som har med lærlingene våre å gjøre. I tillegg passer han på alle som er på utplassering eller arbeidstrening hos oss, forklarer Hynne.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Fokus på å rekruttere kvinner

Nok et grep som ble tatt, var å rekruttere inn flere kvinner i bedriften.  

– Vi oppdaget at det finnes en del damer som har prøvd ut andre yrker, og som kanskje har annen fagutdanning, men som likevel ønsker å bli håndverkere. Hittil har vi ansatt seks kvinner som i dag er på ulike steder i lærlingeløpet sitt – uten å måtte gå tilbake til skolebenken på videregående. Det tror vi er en nøkkel til suksess, forklarer Hynne.

Det er Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, enig i.

– Fylkeskommunen, i samarbeid med opplæringskontorene og bedrifter i næringslivet, bør tilrettelegge for at voksne personer kan ta andre fagbrev enn det de har, uten å sende dem til videregående opplæring, sier Lien, og legger til:

– Vi ser også at det å ta inn flere kvinner samtidig i lærlingeløp i mannsdominerte yrker, øker sjansene for at de fullfører lærlingeløpet.  

Det kreves mye jobbing, tar lang tid, og det er ikke sikkert at man lykkes 100 prosent, men det er verdt det.


Morten Hynne, daglig leder i Grande Entrpenør, om jobben selskapet gjør med å satse på egen arbeidskraft og utvikle lærlinger.

Eye, Font

Kursing av fremmedspråklige

En annen utfordring byggefirmaet innså, var at de henvendte seg primært til videregående og unge gutter i sin søken etter arbeidskraft. Dermed ble et nytt grep tatt, nemlig å tilby fast ansettelse til fremmedspråklige arbeidere som var leid inn via bemanningsbyrå.

– Mange av disse hadde vi jobbet med i lengre perioder, og det var naturlig å tilby dem fast jobb. Vi ansatte 6-7 stykker på rappen for en 3-4 år siden, forteller Hynne.

Da ingen av de nyansatte hadde fagbrev, ble de via firmaet tilbudt å ta fagutdanning og stige i lønn. Nesten alle hoppet på tilbudet.

– Samtlige hadde jo arbeidspraksisen unnagjort, så det var kun teori og fagprøve som gjensto. Vi fikk dem gjennom fagutdanningen, men oppdaget da en ny utfordring: Språket, sier Hynne.

Det å kunne snakke og forstå norsk, og ikke minst trøndersk, var ikke lett for mange av de nyansatte.

– Vi merket at dette påvirket arbeidsmiljøet og førte til dårligere HMS. Man må kunne snakke både sosialt og faglig sammen med sine kolleger, understreker Hynne.

Dermed satte Grande i gang sitt eget norskkurs i samarbeid med Veksttorget.17 ansatte med ikke-skandinavisk morsmål fikk tilbud om å delta. 15 av dem gjennomførte kurset.

– Selv om ikke alle umiddelbart ble mye bedre i norsk, så skjedde det mye med samholdet mellom de fremmedspråklige og de øvrige medarbeiderne. De som gjennomførte kurset, maser allerede om et videregående kurs, forteller Hynne.

Fikk HMS-pris for innsatsen

– Tilbudet var frivillig, og foregikk hver mandag kveld i flere måneder. Det var viktig for oss at pensum var relevant og noe de hadde bruk for, sier Hynne.

Størsteparten av pensum besto dermed av å forstå og tyde den private Facebook-gruppen til ansatte i Grande entreprenør.

– I denne gruppen skrives det mye, både sosialt og faglig. Og det som dukker opp her er verken korrekt norsk eller nødvendigvis på bokmål. Mye er på trøndersk. Oppgaven kunne for eksempel være:  “Hva har Morten Hynne skrevet her”, ler den daglige lederen.

Den praktiske tilnærmingen i norskkurset og fokuset på arbeidsmiljø og kolleger ga gode resultater, og førte blant annet til at Grande entreprenør fikk Veidekke sin skandinaviske HMS-pris.

– Historisk høyt press i Trøndelag

I 2021 sto 57.000 yrkesaktive personer i Trøndelag utenfor arbeidslivet. I år har tallet økt til 58.000. Ifølge Lien medfører dette store utfordringer og bidrar til historisk høyt press i arbeidsmarkedet i regionen. 58.000 personer utgjør om lag 20 prosent av den yrkesaktive andelen av Trøndelags befolkning.

 – Vi ser at sjansen for å havne utenfor blir mye mindre dersom man har fullført fagbrev eller høyere utdanning. Derfor er det så viktig at bedrifter som Grande bidrar med å gi muligheter til dem som står utenfor fast ansettelse i dag, og hjelper dem med å få en fagutdanning på plass. Å ha en formalkompetanse er bra for bedriften, bra for den ansatte det gjelder og bra for samfunnet, understreker Lien.

For Grande har det vært grunnleggende å basere driften på egen arbeidskraft i stedet for å leie inn medarbeidere eller underentreprenører. Selskapet har blant annet tilbudt fremmdespråklige medarbeidere faste jobber sammen med fagutdanning og norskkurs.

«Meget godt bestått»

Han viser til at NHO-bedrifter i Trøndelag innen bygg og betong lett kunne ha tatt imot minst 60 flere lærlinger enn i dag.

 – For oss i NHO er det viktig at integrering på arbeidsplassen også handler om å fullføre lærlingeløpet og få på plass et fagbrev, ikke bare det «å få seg en jobb». Det har Grande entreprenør forstått og taklet på en utmerket måte.  

Morten Hynne understreker på sin side at jobben med å satse på egen arbeidskraft og utvikle lærlinger, ikke kommer av seg selv.

 – Det kreves mye jobbing, tar lang tid, og det er ikke sikkert at man lykkes 100 prosent,men det er verdt det. Både næringslivet og myndighetene må ta denne dugnaden sammen. For vi kan ikke ha 20 prosent av yrkesaktive trøndere utenfor arbeidslivet!

Og at Grande entreprenør har fått god uttelling for sin satsning, er det ingen tvil om.

– Blant lærlingene som fullførte sitt fabrev innen fire ulike fag første halvår i år, fikk åtte av ti karakteren «Meget godt bestått». Det er vi veldig stolte av, smiler Hynne.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen