Picture frame, Table, T-shirt

Annonsørinnhold fra

Unike mennesker skaper unike løsninger

Henriksens Snekkeri i Arendal leverer møbler og innredning til noen av Norges største og flotteste institusjoner. Bak den vellykkede designfabrikken jobber det ansatte fra alle verdenshjørner.

– Her jobber det mennesker med åtte ulike nasjonaliteter, noe som er en stor styrke og fordel i vårt arbeid med å forstå kundene våre og gjøre deres visjoner til virkelighet. Vi skal være designeren og arkitektens forlengede arm og da må vi våge å tenke nytt og annerledes, forteller daglig leder ved Henriksens snekkeri, Ivar Grødal.

– Ulike kulturer og bakgrunner er det som gjør oss unike. Da får vi en blanding av alle, noe vi kaller for Henriksens-kulturen.

Henriksen snekkeri har levert møbler og innredninger av høy kvalitet i snart 35 år.  På lista over fornøyde kunder er blant annet Stortinget, Den norske Opera, Nasjonalmuseet, Deichman bibliotek og Oslo Lufthavn er noen få av dem som står på lista over fornøyde kunder.

– Vi har gjennom flere år bygget opp en sterk kompetanse som kombinerer håndverk og design, noe som har hatt veldig god effekt for å heve verdiskapingen. Med flere industridesignere på laget, prosjektledere, salgs- og kundesupport og ikke minst faglig dyktige håndverkere, får vi til avanserte innredninger og konstruksjoner, skryter Grødal.

— Ulike bakgrunner og kulturer er det som gjør oss unike. Da får vi en blanding av alle, noe vi kaller for Henriksens-kulturen.

Ivar Grødal, daglig leder ved Henriksens snekkeri

Eye, Font

Fem regler for lister

 • Dette er eksempel på lister/bullet points. Her legger man inn en slik type innhold
 • Begynn hvert punkt med stor forbokstav.
 • Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 • Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 • Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 • I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.
Glasses, Table, Eyewear, Community

YRKESFAG ER IKKE ET B-VALG: Daglig leder i Henriksens Snekkeri, Ivar Grødal(t.v.) og regiondirektør i NHO Agder, Høye Gerhard Høyesen er begge enig om at statusen til yrkesfag må heves. Det skal ikke være et b-valg, men noe man velger med stolthet.

Dessverre er det slik at det å jobbe som håndverker i Norge i dag, ikke er et av de yrkene med høyeste yrkesstolthet. Det er synd, synes Grødal, og er noe han er glad for at NHO nå jobber med.

— Den jobben NHO gjør for å heve statusen til yrkesfag er kjempeviktig. Yrkesfag skal ikke være et b-valg. Det skal være et yrke man velger med stolthet.

Regionssjefen i NHO Agder, Høye Gerhard Høyesen, er på besøk hos Henriksens Snekkeri og forteller at de aktivt jobber med å kartlegge hvor det er utdanningsbehov i regionen.

— Frem til i dag har det kun vært en linje i Agder hvor det har vært mulig å utdanne seg til å bli møbelsnekker. Men fra og med høsten 2023 starter det opp en ny linje. Det blir utrolig spennende, forteller regiondirektøren.

— Det er helt klart et behov for å utdanne snekkere og derfor har denne nye linjen hatt et stort fokus fra vår side, legger han til.


 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter
 • Mange bedrifter mangler folk
 • Ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet
 • Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet vil du både kunne få medarbeiderne du trenger, og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og for samfunnet


Derfor ønsker NHO å hjelpe arbeidsgivere med å finne arbeidskraft


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen

Interior design, Bookcase, Furniture, Table, Shelf, Shelving, Chair, Floor, Desk, Flooring

BIBLIOTEKINNREDNING: Til Deichman bibliotek i Bjørvika har Henriksens snekkeri produsert og levert store lesebord med integrerte bordskjermer, møtebord, konsentrasjonsmoduler, barnebord, sittebenker m.m. Dette er en av mange profilerte jobber snekkeriet har utført.

Viktig med yrkesstolthet

Henriksens Snekkeri har vokst mye de siste årene, og fått mange store og spennende oppdrag. På under 10 år har snekkeriet gått fra en omsetning på 7 millioner kroner til 40 millioner kroner. Antall ansatte har også økt det siste året. Nå består bedriften av 22 ansatte, hvor 14 av disse jobber i produksjonen.

— Vi er utrolig takknemlig over den veksten vi har hatt, men det er viktig for oss at den ikke skal gå på bekostning av den kvaliteten vi er kjent for å levere, forteller den daglige lederen og fortsetter:

– Hele målet med bedriften er at vi skal ha en trivelig og fin arbeidsplass, med giv og mening for de som jobber her. Det er ikke om å gjøre å bli størst. Vi skal ha det fint på jobb og gjøre det vi er gode på, nemlig skreddersydde og unike håndverksløsninger.

— Stoltheten for det man holder på med er viktig og den stoltheten har vi her på Henriksens Snekkeri, smiler Grødal.  

Hos Henriksens Snekkeri har alle håndtverkerne sine egne arbeidsplasser med navnskilt. Her kan de sette sitt personlige preg.

Tiltak for trivsel

At Grødal er opptatt av hvordan de ansatte har det på jobb, er det ikke tvil om. Han tilrettelegger for at alle som jobber på Henriksens Snekkeri skal føle seg sett og ivaretatt. Et av tiltakene for å gjøre verkstedet mer personlig er å innføre faste arbeidsplasser med navneskilt og bordtennis i lunsjen.

— Det er litt som et åpent kontorlandskap i verksted-versjon. Her kan de ansatte sette sitt personlige preg og henge opp bilder av familie eller tegninger fra barna. Jeg tenkte at hvorfor skal ikke vi som jobber med håndverk også få lov til å ha en kontorplass, smiler den daglige lederen.

– Også har vi et bordtennisbord som har blitt veldig populært. Flere av de ansatte rekker knapt å spise lunsj lenger.

Et annet tiltak bedriften gjør for å motivere de ansatte er å ta de med på studietur til Oslo hvert år. Da bor de på hotell, spiser god mat og reiser innom flere av kundene de har levert innredninger og konstruksjoner til.

— De fleste av kundene våre holder til i Oslo, noe som gjør at vi sjelden får sett innredningen vår ferdig installert. Derfor er det fint å få til en studietur hvor alle som har vært med i prosessen får sett det ute i live. Ikke minst er det fint å få snakke med kunden og få litt skryt for arbeidet, sier Godøl.

Hver lunsj tar de ansatte ved Henriksens Snekkeri frem tennisracketen. Noen er ivrigere enn andre og Mohammed Faiazi er en av dem som knapt rekker å få i seg noe mat.

Avgjørende med god opplæring

Kompetanse er viktig om du skal jobbe på Henriksens Snekkeri, og Grødal forteller at et godt opplæringsprogram er avgjørende for å få den kvaliteten de er ute etter i arbeidet.

– Ingen som kommer hit er ferdig skolert for å jobbe på Henriksens Snekkeri. Selv etter to år på skolebenken her i Norge er nivået på lærlingene for lavt. Derfor må vi løfte nivået og sette klare krav til hva vi forventer at ansatte skal kunne.  

— Med det sagt henger vi ikke over folk av den grunn. Her lar vi folk prøve og feile. Vi ønsker at prøveperioden skal være en fin introduksjon til bedriften, uten at vi legger press på noen, sier Grødal.

Et av kravene Henriksens Snekkeri setter til sine ansatte er at de utelukkende bruker norsk som arbeidsspråk, og lærer seg språket ordentlig.

– Det skaper et bedre arbeidsmiljø, og gjør at vi unngår misforståelser. Ikke minst gir språket folk muligheten til å lære mer og er avgjørende for god integrering, mener den daglige lederen.

– Vi er overbevist om at et rikt arbeidsfellesskap bidrar positivt til kulturen i bedriften vår. Hos oss skal alle, uavhengig av nasjonalitet, religion og kulturell bakgrunn bli verdsatt, respektert og inkludert, legger han til.

Hos Henriksens Snekkeri jobber det ansatte fra åtte ulike land og alle verdenshjørner. All intern kommunikasjon foregår imidlertid på norsk. – Å lære seg norsk er avgjørende for god integrering, mener den daglige lederen i Henriksens Snekkeri, Ivar Grødal.

En foregangsbedrift

Høye Gerhard Høyesen er imponert over Henriksens Snekkeri og mener de er gode rollemodeller for hvordan bedrifter kan rekruttere bredt:

– Henriksens snekkeri er en foregangsbedrift og jeg skjønner godt at folk er stolt over å få jobbe her. Selv unge ser på det som et kult sted å jobbe og ønsker seg en lærlingplass hos bedriften. Dette viser virkelig at dersom man rekrutterer bredt og inkluderende, og setter pris på sine ansatte, kan man oppnå imponerende resultater.

– Bare det at de drar frem bordtennisbordet i lunsjen viser hvor fremoverlente de er. Jeg tror småting som det er kjempeviktig for å bidra til et godt arbeidsmiljø, legger han til.

Videre forklarer han at å rekruttere inkluderende er spesielt viktig nå som næringslivet står overfor en spesiell situasjon der to tredjedeler av bedrifter flagger at de ikke får tak i nok eller riktig kompetanse. Dette gjelder også yrkesfag.

– Det betyr egentlig bare at det er en utrolig mulighet til å inkludere de menneskene som står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, avslutter han.

 • Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering
 • Ta kontakt med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering
 • Rekrutter og inkluder via NAV
 • Rekrutter en lærling


Hvordan rekruttere fra hele befolkningen


Slik rekrutterer du fra hele befolkningen